1. Китель Ч. Введение в физику твердого тела / Пер. с 4-го амер.изд. А. А. Гусева и А. В. Пахнева: под ред. А. А. Гусева. б) дополнительная литература: 1. Зиненко В.И., Сорокин Б. П., Турчин П. П. Основы физики твердого тела. М., Изд. физ.-мат. литературы, 2005.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ɭчɟɛной
ȿкɚɬɟɪинɛɭɪɝ
Ƚоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнным
ɭчɟɛным
оɛɫɭжɞɟнɚ
Зɚɜɟɞɭющий

ɭниɜɟɪɫиɬɟɬɚ

изɭчɟния
ɮɭнɞɚмɟнɬɚльныɯ
ɮɭнɞɚмɟнɬɚльныɟ
ɫɬɪɭкɬɭɪныɟ
ɫɜɟɪɯɬɟкɭчɟɫɬи
полɭпɪоɜоɞникоɜыɯ
иɫпользɭɟмоɟ
нɟɜзɚимоɞɟйɫɬɜɭющиɯ
ɫлɚɛоɜзɚимоɞɟйɫɬɜɭющиɯ
ɫɜɟɪɯɬɟкɭчɟɫɬь
ɪɭкопиɫи

Ȼɭмɚɝɚ

.
ȿкɚɬɟɪинɛɭɪɝ
ɮизики
Изɭчɟниɟ
ɮɭнɞɚмɟнɬɚльныɯ
нɚɭчной
ɚппɚɪɚɬɭɪой
ɪɟзɭльɬɚɬɟ
изɭчɟния
ɫɬɭɞɟнɬы
полɭчиɬь
ɫɬɪɭкɬɭɪɟ
ɭпɪɭɝиɯ
ɫɜɟɪɯɬɟкɭчɟɫɬи
Полɭчиɬь
ɭчɟɛныɯ
нɚɭчныɯ
ɭчɟɛной
ɬɪɭɞоɟмкоɫɬь
260 1 2
Ⱥɭɞиɬоɪныɟ
132 66 2
96 48 48
) 32 16 16
) 8 4 4
) 4 2 2
Ⱦɪɭɝиɟ
ɚɭɞиɬоɪныɯ
- 1 2
- 1 2
Кɭɪɫоɜой
- 1 2
Кɭɪɫоɜɚя
- 1 2
- 1 2
- 1 2
- 1 2
40 18 22
- 1 2
6 1 2
Ⱦɪɭɝиɟ
82 1 2
ɚɭɞиɬоɪныɯ
ɭчɟɛном
4.1.

/

,
ɋɬɪɭкɬɭɪɚ
32
2 2 2
4 2
6 4 2
22 10 2
6 2
10 4 2
ɫɜɟɪɯɬɟкɭчɟɫɬь
10 2
ɋɬɪɭкɬɭɪы
4 2
: 96+36=132 96 28 4 4


4.2.

1.

ɫɬɪɭкɬɭɪы
ɝɪɭппы
ɫɬɪɭкɬɭɪы
ɫɬɪɭкɬɭɪɚ
Ƚɪɭппы
ɫɬɪɭкɬɭɪы
ɫɬɪɭкɬɭɪы
ɫɬɪɭкɬɭɪы
Ɏлɭкɬɭɚционнɚя
молɟкɭляɪныɟ
ɫɬɪ.146) 3. Ⱦиɮɪɚкция
изɭчɟния
ɫɬɪɭкɬɭɪы
ȼɭльɮɚ
лɭчɟй
ɫɬɪɭкɬɭɪный
ɪɟнɬɝɟноɫɬɪɭкɬɭɪноɝо
Лɚɭэ
Ⱥмплиɬɭɞɚ
излɭчɟния

Ⱥкɭɫɬичɟɫкиɟ
ɭɫлоɜия
ɮɭнкции
Кɜɚзиимпɭльɫ
Полɭклɚɫɫичɟɫкɚя
полɭпɪоɜоɞники
Полɭмɟɬɚллы
Полɭпɪоɜоɞники
полɭпɪоɜоɞникɚɯ
Полɭпɪоɜоɞники
полɭпɪоɜоɞникоɜ
ɝлɭɛокиɟ
ɞɜɭмɟɪныɯ
ɫɬɪɭкɬɭɪɚɯ
ɞɜɭмɟɪном
Нɟɭпоɪяɞочɟнныɟ
полɭпɪоɜоɞники
полɭпɪоɜоɞникɚɯ
полɭпɪоɜоɞникɚ
ɭпоɪяɞочɟниɟ
Молɟкɭлɚ
молɟкɭляɪноɝо
ɭпоɪяɞочɟния
ɫɬɪɭкɬɭɪɚ
ɫɬɪɭкɬɭɪɚ
ɫɬɪɭкɬɭɪɚ
Мɟɫɫɛɚɭɪоɜɫкɚя
окɪɭжɟния
Мɟɫɫɛɚɭɪоɜɫкиɟ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚ
Ƚлɭɛинɚ
Кɭпɟɪоɜɫкоɟ
Ƚинзɛɭɪɝɚ
ɬɭннɟлиɪоɜɚния
ȼыɫокоɬɟмпɟɪɚɬɭɪныɟ
ɋɜɟɪɯɬɟкɭчɟɫɬь
ɞɜɭɯкомпонɟнɬной
ɫɬɪɭкɬɭɪы
ɫɬɪɭкɬɭɪы
ɫɬɪɭкɬɭɪноɝо
лиɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ƚɭɫɟɜɚ
Ƚɭɫɟɜɚ
Нɚɭкɚ
Ȼɪɭɟɜичɚ
Ȼɪɭɟɜичɚ
лиɬɟɪɚɬɭɪы
Нɚɭкɚ
пɪɚкɬикɭм
лиɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ɍɭɪчин
лиɬɟɪɚɬɭɪы
Ƚɭɪɟɜич
ɜɭзоɜ
Пɟɬɟɪɛɭɪɝ
Кɭльɛɚчинɫкий
Чɭɜɚшɟɜ
Ȼɚɭмɚнɚ
Мɚнɭэль
полɭпɪоɜоɞникоɜ
Нɚɭкɚ
ɋɬɪɭкɬɭɪы
Нɚɭчноɟ
ȿкɚɬɟɪинɛɭɪɝ
Нɚɭчноɟ
ȿкɚɬɟɪинɛɭɪɝ
Миɝɭноɜɚ
ɏɭнɞжɭɚ
ɫɬɪɭкɬɭɪɚ
ɋɬɪɭкɬɭɪɚ
ɋпɟцпɪɚкɬикɭм
ɫɬɪɭкɬɭɪɚ
ȿкɚɬɟɪинɛɭɪɝ
ɜɭзоɜ
Пɟɬɟɪɛɭɪɝ
Кɪɭпчицкоɝо
Нɚɭкɚ
Ȼɪɭɟɜич
полɭпɪоɜоɞникоɜ
Нɚɭкɚ
ɫɜɟɪɯɬɟкɭчɟɫɬи
Нɚɭкɚ
Нɚɭк
Молɟкɭляɪно
лɭчɟɜɚя
ɝɟɬɟɪоɫɬɪɭкɬɭɪы
Нɚɭкɚ
Нɚɬɭɪныɟ
лɟкционныɟ
ɞɟмонɫɬɪɚции
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
полɭпɪоɜоɞникоɜ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
полɭпɪоɜоɞникоɜ
Полɭпɪоɜоɞникоɜый
ȼнɭɬɪɟнний
10.
ȼнɭɬɪɟнний
излɭчɟнии
11.
Зɚмоɪɚжиɜɚниɟ
12.
13.
полɭпɪоɜоɞникоɜоɝо
14.
Ɍɭннɟльный
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
ɫɬɪɭкɬɭɪɚ
22.
Ȼɚɪкɝɚɭзɟнɚ
23.
24.
25.
26.
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
27.
28.
29.
30.
31.
ȼиɞɟозɚпиɫи
лɟкционныɯ
ɞɟмонɫɬɪɚций
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
полɭпɪоɜоɞникɚ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
10.
полɭпɪоɜоɞникоɜ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
11.
12.
13.
полɭпɪоɜоɞникоɜ
14.
Полɭпɪоɜоɞникоɜый
15.
ȼнɭɬɪɟнний
16.
ȼнɭɬɪɟнний
излɭчɟнии
17.
Зɚмоɪɚжиɜɚниɟ
18.
полɭпɪоɜоɞникоɜоɝо
19.
Ɍɭннɟльный
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
ɫɬɪɭкɬɭɪɚ
27.
Ȼɚɪкɝɚɭзɟнɚ
28.
29.
30.
31.
32.
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
33.
34.
35.
36.
ȼиɞɟозɚпиɫи
лɟкционныɯ
ɞɟмонɫɬɪɚций
пɪоизɜоɞɫɬɜо
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚɯ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
полɭпɪоɜоɞникɚ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
Нɚɭчно
попɭляɪныɟ
ɭчɟɛныɟ
ɮильмы
полɭпɪоɜоɞникоɜ
полɭпɪоɜоɞникоɜоɝо
полɭпɪоɜоɞникоɜоɝо
Компьюɬɟɪныɟ
Ɍɭннɟльный
полɭпɪоɜоɞникоɜ
Оɞнополɭпɟɪиоɞноɟ
излɭчɟний
Мɚɬɟɪиɚльно
ɬɟɯничɟɫкоɟ
Ⱦɟмонɫɬɪɚционный
кɚɛинɟɬ
ɚɭɞиɬоɪии
кɭɪɫɭ
Оɛоɪɭɞоɜɚн
ɚɭɞио
Компьюɬɟɪный
клɚɫɫ
пɟɪɫонɚльным
компьюɬɟɪом

Приложенные файлы

  • pdf 2795907
    Размер файла: 268 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий