ГЦБ Ф3 Ф4. 821. Янковский, Д. В. Флейта и ветер : роман / Дмитрий Янковский. — Москва : Центрполиграф, 2002.


2235154443 ДУК “ЦЭНТРАЛІЗАВАНАЯ БІБЛІЯТЭЧНАЯ СІСТЭМА г.Гродна”
Аддзел арганізацыі адзінага фонду ГЦБ імя А.Макаёнка

бюлетэнь
Вып.IV /кастрычнік-снежань 2017 года/
Паважаныя карыстальнікі!
Прапануем вам новыя кнiгі, якiя паступiлi ў адзіны фонд ЦБС г. Гродна. Пасля апісання кнігі ўказваецца № філіяла, які атрымаў кнiгу.
Умоўныя абазначэнні бібліятэк-філіялаў, адрасы, нумары тэлефонаў
Бібліятэка Адрас Тэлефон
Філіял №1 (ф1) вул. Дамброўскага, 21 43-25-16
Філіял №2 (ф2) вул. Белуша, 37 75-58-27
Філіял №3 (ф3) вул. Л.Чайкінай,49 53-17-65
Філіял №4 (ф4) вул. Дамброўскага, 55 43-21-89
Філіял №5 (ф5) вул. Пушкіна, 30 41-74-43
Філіял №6 (ф6) пр-т Касманаўтаў, 4а 71-62-01
Філіял №7 (ф7) вул. Камарова, 5 43-35-42
Філіял №8 (ф8) БЛК, 43 41-22-26
Філіял №9 (ф9) вул. Урублеўскага, 33 48-08-92
Філіял №10 (ф10) вул. Пестрака, 36 33-39-22
33-39-23
Спецыяльная бібліятэка для інвалідаў па зроку (ф12) вул. Дзяржынскага, 98 48-06-75
Спецыяльная бібліятэка польскай літаратуры (ф13) вул. Дзяржынскага, 32 72-00-62
Гродзенская гарадская цэнтральная бібліятэка імя А. Макаёнка (ГЦБ) вул. Сав. Пагранічнікаў, 51/2
52-05-77,
52-48-50
Аддзел абслугоўвання дзяцей ГЦБ імя А.Макаёнка
(ДО) вул. Цітова, 12 52-04-17
Бібліятэчны пункт ГЦБ №1 Дзевятоўка (БП1) вул. Ліможа, 20 76-85-07
Бібліятэчны пункт ГЦБ №2 Фолюш (БП2) Фолюш 15/203 65-08-40
Бібліятэчны пункт ГЦБ №3 Альшанка (БП3) вул.Волкава,10 93-52-47
Бібліятэчны пункт ГЦБ №4
Румлёва (БП4) пр-т Кляцкова,104 31-01-60
20. ПРЫРОДАЗНАЎЧЫЯ НАВУКI Ў ЦЭЛЫМ
1. Трафимова, Г. В. Знакомьтесь: желтые диковинки! : книга для детей младшего школьного возраста / Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов. - Минск : Народная асвета, 2017. - 47 с.. - (Рассказы Деда Природоведа) ББК 20.1 ДО Ф2 Ф5 БП№2 БП№3 Ф8
2. Трафимова, Г. В. Какую одежду нам дарит природа? : книга для детей младшего школьного возраста / Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов. - Минск : Народная асвета, 2017. - 46, [1] с.. - (Рассказы Деда Природоведа) ББК 20.1 ДО Ф2 Ф5 Ф6 Ф9
22. ТЭХНIКА. ПРАМЫСЛОВАСЦЬ (АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННI). АГУЛЬНАТЭХНIЧНЫЯ ДЫСЦЫПЛIНЫ
3. Мартынюк, М. М. Зигзаги жизни. : автобиографическая повесть.Трудный путь в науку / Михаил Мартынюк. - Москва : Издательство РУДН, 2006. - 221с. ББК 22.3г(4Беи) ГЦБ
4. Тариков, Г. П. Механика / Г. П. Тариков, А. Т. Бельский, В. В. Комраков. - Минск : ИВЦ Минфина, 2016. - 196, [2] с. ББК 22.2я73 Ф1
24. ХIМIЧНЫЯ НАВУКI
5. Врублевский, А. И. Химия : весь школьный курс для подготовки к тестированию / А. И. Врублевский. - Минск : Книжный Дом, 2017. - 286, [1] c. ББК 24я72 Ф2
6. Чернякова, Е. В. Как работают ученые. Химик : [для младшего школьного возраста] / К. В. Чернякова. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2017. - 23, [1] с.. - (Маленький профессор) ББК 24 ДО БП№2 БП №1 БП№3 БП№4 Ф7 Ф8
26. НАВУКI АБ ЗЯМЛI
7. Беларусь приглашает = Belarus welcomes / [редактор А. В. Волосач ; фото: А. П. Дрибас, А. В. Клещук, А. И. Лосминский]. - Минск : Беларусь, 2017. - 71 с. ББК 26.89(4Беи) ГЦБ ДО Ф1 Ф2 Ф7 Ф9
8. Беларусь — наша Радзіма : падарунак Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі першакласніку / [аўтары суправаджальнага тэксту, складальнікі: Н. Г. Ваніна, Л. Ф. Кузняцова, В. І. Цірынава ; галоўны рэдактар В. У. Ваніна]. - 14-е выд., перагледжанае і дапоўненае. - Мінск : Пачатковая школа, 2017. - 63 с. + 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM) ББК 26.89(4Беи) я71 ДО Ф8
9. Регионы Беларуси : энциклопедия / [редколлегия: Т. В. Белова (главный редактор) и др.] Регионы Беларуси: энциклопедия: [в 7 т.]. Т. 5. Минская область : в 3 кн. Кн. 1 / В. В. Андриевич (главный редактор) и др.]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2016. - 400 с. ББК 26.89(4Беи)я2 ГЦБ
10. Регионы Беларуси : энциклопедия / [редколлегия: Т. В. Белова (главный редактор) и др.] Регионы Беларуси: энциклопедия: [в 7 т.]. Т. 5. Минская область : в 3 кн. Кн. 2 / В. В. Андриевич (главный редактор) и др.]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. - 448 с. ББК 26.89(4Беи)я2 ГЦБ
11. Аношко, Я. И. Как работают ученые. Географ : [для младшего школьного возраста] / Я. И. Аношко. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2017. - 23, [1] с.. - (Маленький профессор) ББК 26.8 ДО БП№2 БП№3 БП№4 Ф5 Ф7
12. Локотко, А. И. Простор родной. Беларусь [Изоматериал]: [альбом] / А. И. Локотко ; [автор вступительной статьи Н. В. Шарангович]. - Минск : Беловагрупп, 2017. - 205, [2] с. ББК 26.89(4Беи) я6 ГЦБ ДО Ф2 Ф5 Ф7 Ф9
28. БIЯЛАГIЧНЫЯ НАВУКI
13. Как работают ученые. Биолог : [для младшего школьного возраста / составитель Т. И. Жуковская]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2017. - 22, [2] с.. - (Маленький профессор) ББК 28 ДО БП№2 БП №1 БП№3 БП№4 Ф7 Ф8
14. Растения-агрессоры : инвазионные виды на территории Беларуси / [Д. В. Дубовик и др. ; научный редактор О. И. Орсич ; фото: Д. В. Дубовик и др.]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2017. - 190, [1] с. ББК 28.5(4Беи) ГЦБ Ф2
15. Бышнев, И. И. Путешествие в мир природы Беларуси / Игорь Бышнев. - Минск : Беларусь, 2016. - 222, [1] с. ББК 28.6(4Беи) БП№4 ДО Ф7 Ф9
16. Лебедько, В. Н. Охраняемые растения Беларуси : [для среднего и старшего школьного возраста] / В. Н. Лебедько. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2017. - 67, [4] с.. - (Белорусская детская энциклопедия) ББК 28.58я2 ДО БП№4 Ф5 Ф7 Ф8
17. Лябедзька, У. М. Пчолы-рэкардсмены : [для малодшага школьнога ўзросту] / У. М. Лябедзька. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. - 31, [1] с.. - (Самыя-самыя) ББК 28.691.89 ДО БП№2 БП№3 БП№4 Ф6 Ф9
18. Салавей, І. А. Буры гаспадар лясоў : [для малодшага школьнага ўзросту] / І. А. Салавей ; [фота В. Я. Сідаровіча]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2017. - 31, [1] с.. - (Самыя-самыя) ББК 28.693.36 ДО БП№3 БП№4 Ф5 Ф9
19. Саўчук, С. С. Старажылы, волаты і монстры : [для малодшага школьнога ўзросту] / С. С. Саўчук, Л. У. Саўчук. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. - 31, [1] с.. - (Самыя-самыя) ББК 28.592 ДО БП№2 БП№3 БП№4 Ф6 Ф9
20. Сахвон, В. В. Птушыны калейдаскоп : [для малодшага школьнога ўзросту] / В. В. Сахвон. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. - 31, [1] с.. - (Самыя-самыя) ББК 28.693.35 ДО БП№2 БП№3 Ф6 Ф9 БП№4
21. Чумаков, Л. С. Деревья Беларуси : [для среднего и старшего школьного возраста] / Л. С. Чумаков. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. - 71, [1] с.. - (Белорусская детская энциклопедия) ББК 28.5(4Беи)я2 ДО БП №1 БП№3 БП№4
22. Чумаков, Л. С. Таинственный мир водоема : [для младшего школьного возраста] / Л. С. Чумаков ; [фото: А. П. Дрибас, И. П. Сысой, Л. С. Чумаков]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2016. - 70 с.. - (Белорусская детская энциклопедия) ББК 28.691.8я2 ДО БП №1 БП№3 БП№4
36. ХАРЧОВЫЯ ВЫТВОРЧАСЦI
23. Смаката на кожны дзень = Вкуснота на каждый день = Yummies for every day / [складальнік і рэдактар В. В. Казлоўская ; пераклад на англійскую мову: А. В. Валасач]. - Минск : Беларусь, 2016. - [16] с.. - (Пакаштуйце беларускае!) ББК 36.997 ГЦБ
37. ТЭХНАЛОГIЯ ДРАЎНIНЫ. ВЫТВОРЧАСЦЬ ЛЕГКАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦI. ФОТАКIНАТЭХНIКА. ПАЛIГРАФ
24. Вязание крючком. Занавески, подушки / Антонини К., Де Рентиис Э и др. ; [перевод с итальянского Е. В. Широниной]. - Москва : Росмэн, 2005. - 96 с. ББК 37.248 ГЦБ
25. Малышева, Н. А. Волшебный бисер / Надежда Малышева. - Москва : Аквилегия-М, 2011. - 56 с. ББК 37.248 БП№3 Ф8
38. БУДАЎНIЦТВА
26. Отделочные работы. Внутренняя отделка помещений / Составитель Л. Воропаева и др.. - Москва : ООО "Гамма Пресс 2000", 2002. - 480 с. ББК 38.639 ГЦБ
27. Пунтус, В. М. Технология малярных работ : [учебное пособие] / В. М. Пунтус, И. В. Пунтус. - 2 издание, исправленное и дополненное. - Минск : Беларусь, 2011. - 486 с. ББК 38.639.2я722 Ф2 Ф1 Ф4 ГЦБ
39. ТРАНСПАРТ
28. Абламейко, С. В. Космонавтика Беларуси / С. В. Абламейко. - 2-е изд.. - Минск : БГУ : Четыре четверти, 2015. - 300 с. ББК 39.6(4Беи) ГЦБ Ф9
29. Падалко, Л. П. Альтернативные энергоносители на автотранспорте: эффективность и перспективы / Л. П. Падалко, Ф. Ф. Иванов, В. И. Кузьменок ; под научной редакцией А. Е. Дайнеко ; Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики. - Минск : Беларуская навука, 2017. - 262, [1] с. ББК 39.33-08 Ф1
40. СЕЛЬСКАЯ I ЛЯСНАЯ ГАСПАДАРКА
30. Техническое обеспечение животноводства. Курсовое и дипломное проектирование : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства" / [Д. Ф. Кольга и др.]. - Минск : ИВЦ Минфина, 2016. - 214 с. ББК 40.715я73 ГЦБ
46. СЕЛЬСКАЯ I ЛЯСНАЯ ГАСПАДАРКА
31. Джонс, Б. Китайская хохлатая собака. Изысканность и стиль / Б. Джонс ; [Перевод с английского Е. Осиповой]. - Москва : Авариум Принт, 2001. - 112с.. - (Верные друзья) ББК 46.73я2 ГЦБ
32. Непомнящий, Н. Если кошка заболела. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. - 192 с. ББК 46.74 ГЦБ
63. ГIСТОРЫЯ. ГIСТАРЫЧНЫЯ НАВУКI
33. Вялікія князі Вялікага Княства Літоўскага : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту / складальнік В. С. Пазднякоў ; аўтары тэкстаў: А. П. Госцеў, В. Л. Насевіч, В. С. Пазднякоў]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2017. - 69, [1] с.. - (Беларуская дзіцячая энцыклапедыя) ББК 63.3(4Беи)-8я2 ДО БП№3 БП№4 Ф2
34. Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфii і фальклору, Выд-ва "Беларус. энцыкл. імя П. Броўкі" ; рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.] Гарады і вёскі Беларусі: энцыклапедыя. Т. 9. Кн. 3. Гродзенская вобласть / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Выдавецтва "Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі" ; рэдкалегія: У. У Андрыевіч [і інш.]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2016. - 792 с.: іл. ББК 63.3(4Беи-4Гро)я2 ГЦБ ДО Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10
35. Книга славы города Гродно : биобиблиографический справочник / [составление, подбор материала И. Н. Илюшина, Д. В. Крачко ; под общей редакцией Н. Г. Свиридо]. - Гродно : ЮрСаПринт, 2017. - 202 с. ББК 63.3(4Беи-2Гро)я2 ГЦБ ДО Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10 Ф12
36. Люди изменившие мир [звукозапись]; [читают Александр Котов, Александр Бордуков, Алексей Борзунов]. - Москва : ИД "Союз", 2014. - 1 звуковой диск (08 часов 55 минут). - (История в лицах) ББК 63.3(0) Ф12
37. Моя война [Изоматериал]: Великая Отечественная война в фотографиях В. И. Аркашева / составители: Н. Ю. Карасева, Т. Л. Рахманько]. - Минск : Звязда, 2015. - 221, [2] с. ББК 63.3(2)622я6 Ф2 БП№4
38. Наполеон. От Корсики до Святой Елены в почтовых открытках [Изоматериал]= Napoléon. De la Corse à Sainte-Héléne en cartes postales / [автор текста и подбор открыток: А. М. Величко ; перевод с русского: В. И. Базаров, Л. А. Казыро]. - Минск : Мастацкая літаратура, 2012. - 366 с. ББК 63.3(4Фра)52-8 Ф4
39. Нарысы гісторыі культуры Беларусі: [у 4 тамах]. Т. 3. Культура сяла XIV — пачатку XX ст. / [А. І. Лакотка і інш. ; уводзіны, заключэнне: А. І. Лакотка ; рэдакцыйная калегія тома: А. І. Лакотка і інш.]. - Мінск : Беларуская навука, 2016. - 749, [2] с. ББК 63.3(4Беи)-7 ГЦБ ДО Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10 Ф12
40. Сустрэчы з родным і блізкім : знаёмствы, адкрыцці, дыялогі / [укладальнік Н. Крыцкая ; прадмова С. Кандыбовіча]. - Мінск : Звязда, 2017. - 382, [1] с.. - (Адрасы Беларусі ў свеце) ББК 63.3(4Беи)-8 ДО Ф2 Ф5 Ф8 Ф10 ГЦБ Ф7 Ф4
41. Творцы моды [звукозапись]; [читают Александр Котов]. - Москва : ИД "Союз", 2015. - 2 звуковых диска ( общее время звучания 20 часов 54 минут). - (История в лицах) ББК 63.3(0) Ф12
42. Акунин, Б. История российского государства [звукозапись]: ордынский период / Борис Акунин ; [читает Александр Клюквин]. - Москва : Аудиокнига, 2016. - 1 звуковой диск (13 часов ). - (Аудиокнига) ББК 63.3(2)41 Ф12
43. Буднік, І. Ф. Ад берагоў Свіслачы да Кузніцы / Іван Буднік. - Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. - 131 с., [1] л. карт ББК 63.3(4Беи)622,1 Ф9 Ф10 Ф12 ГЦБ БП №1 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4
44. Варфаламеева, Т. Б. Сямейныя абрады і звычаі / Т. Б. Варфаламеева ; [складальнікі электроннага дадатку: І. В. Мазюк, Т. Б. Варфаламеева]. - Мінск : Вышэйшая школа, 2017. - 719 с., [8] л. іл. + 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM). - (Духоўная спадчына беларусаў) ББК 63.5(4Беи) ГЦБ
45. Высоцкая, Н. Ф. Радзивиллы. Несвиж. Замок [Изоматериал]/ Н. Ф. Высоцкая ; [редколлегия: Т. Габрусь и др. ; художник Г. И. Мацур]. - Минск : Беларусь, 2014. - 347, [1] с. ББК 63.3(4Беи) ДО
46. Гузанаў, В. Р. Адысей з Беларусі : [дакументальная аповесць] / Віталь Гузанаў ; [пераклад з рускай мовы Я. Саламевіча]. - Мінск : Полымя, 1993. - 311 с., [12] л. іл. ББК 63.3(4Беи)5-8 ББК 84(4Беи)6 ГЦБ
47. Дождзікава, Р. Н. Асветнікі Беларусі : Мікола Гусоўскі, Сімяон Полацкі, Афанасій Філіповіч / Раіса Дождзікава. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2017. - 71, [1] с.. - (Ганаруся табой, Беларусь!) ББК 63.3(4Беи)-8 ГЦБ Ф1 Ф2 Ф3 Ф4
48. Дубянецкі, Э. С. Асветнікі Беларусі : Казімір Семяновіч, Георгій Каніскі, Марцін Пачобут-Адляніцкі / Эдуард Дубянецкі. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2017. - 63, [1] с.. - (Ганаруся табой, Беларусь!) ББК 63.3(4Беи)-8 ГЦБ БП№4 Ф1 Ф4 ДО
49. Дубянецкі, Э. С. Асветнікі Беларусі : Лаўрэнцій Зізаній, Мялецій Сматрыцкі, Казімір Лышчынскі / Эдуард Дубянецкі. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2017. - 63, [1] с.. - (Ганаруся табой, Беларусь!) ББК 63.3(4Беи)-8 ГЦБ Ф1 Ф2 Ф3 Ф4
50. Жуков, В. И. Узники "Ладемюле", или 597 дней неволи : документальная повесть / Валентин Жуков. - Минск : Четыре четверти, 2011. - 144, [2] с.. - (Дети войны) ББК 63.3(2)622,7 Ф5 Ф7 Ф8 Ф9 ДО
51. Ирвинг, Д. Оружие возмездия : баллистические ракеты Третьего рейха - британская и немецкая точка зрения / Дэвид Ирвинг ; [перевод с английского Т. Е. Любовской]. - Москва : Центрполиграф, 2005. - 334 с. ББК 63.3(0)62 Ф2
52. Ирвинг, Д. Ядерное оружие Третьего рейха : немецкие физики на службе гитлеровской Германии / Дэвид Ирвинг ; [перевод с английского А. Л. Андрева]. - Москва : Центрполиграф, 2005. - 431 с. ББК 63.3(4Гем)62 Ф2
53. Колесникова, В. С. Гонимые и неизгнанные : судьба декабристов братьев Бобрищевых-Пушкиных / Валентина Колесникова. - Москва : Центрполиграф, 2002. - 426, [1] с., [8] л. ил. ББК 63.3(2)521-8 Ф4
54. Куль-Сяльверстава, С. Я. Беларускі час. Летазлічэнне ў Беларусі са старажытнасці да сучаснасці / Святлана Куль-Сяльверстава. - Гродна : ЮрСаПрынт, 2014. - 201 с. ББК 63.227 ГЦБ
55. Ленсу, Я. Ю. Дом во времени и пространстве / Я. Ю. Ленсу. - Минск : Беларусь, 2009. - 231 с. ББК 63.5 Ф2
56. Лысенко, П. Ф. Откуда пошла земля белорусская : дреговичи, кривичи, радимичи / Петр Лысенко, Георгий Штыхов. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2017. - 48 с.. - (История для школьников) ББК 63.3(4Беи) ДО БП№3 БП№4 Ф5 Ф8
57. Лысенко, П. Ф. Туровское княжество : [для среднего и старшего школьного возраста] / Пётр Лысенко. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2017. - 47 с.. - (История для школьников) ББК 63.3(4Беи)4 ДО БП№2 БП№3 Ф7 Ф9
58. Ляшкевич, Е. К. Мирский замок : увлекательное путешествие для детей / Екатерина Ляшкевич ; [художник А. Н. Лебединская] ; Национальный художественный музей Республики Беларусь. - Минск : Беларусь, 2017. - 54, [1] с. ББК 63.3(4Беи) БП№4 ДО Ф2 Ф3 Ф5 Ф7
59. Макарчык, Ю. Адэльск, 1490―2010 : [пераклад з польскай] / а. Юзаф Макарчык OFMConv. - Мінск : Про Хрысто, 2010. - 341 с., [8] л. каляр. іл. ББК 63.3(4Беи) ГЦБ
60. Мейн, М. Эвита : женщина с хлыстом / Мэри Мейн ; [перевод с английского П. В. Рубцова]. - Москва : Центрполиграф, 2000. - 381,[1] с. ББК 63.3(7Арг)-8 Ф4
61. Павач, А. А. "Под крылом Каложи". Карманная история Гродно [звукозапись]/ Андрей Павач ; [ Текст читали: татьяна Шубзда, Сергей Мельниченко, Надежда Кемежук, Дмитрий чекан, Рустам Агадуллин, Дмитрий Лотомский, Ярослав Чичин, Зинаида Крылова. - Минск, 2017. - 1 CD- диск ББК 63.3(4Беи-2Гро) Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф9 Ф10 Ф12 ГЦБ
62. Светоний Транквилл, Г. Жизнь двенадцати цезарей [звукозапись]/ Светоний ; [перевод с латинского М. Л. Гаспарова; читает В. Самойлов]. - Москва : Ардис, 2010. - 1 звуковой диск (13 часов 22 минуты). - (Историческая библиотека) ББК 63.3(0)32 Ф12
63. Тарасов, С. В. Полоцкий Чародей. Всеслав Брячиславич / Сергей Тарасов. - Минск : Беларусь, 2016. - 165, [2] с. ББК 63.3(4Беи)-8 ДО Ф4
64. Шарков, А. В. Жить и помнить : советские воинские захоронения в Европе / А. В. Шарков, Е. И. Хорошевич. - Минск : Звязда, 2015. - 368 с., ил. ББК 63.3(0)62 Ф9 ГЦБ
65. Шевченко, Г. А. Побег из коридоров МИДа : судьба перебежчика века / Геннадий Шевченко. - Москва : Центрполиграф, 2004. - 366, [1] с. ББК 63.3(2)63-8 Ф3 Ф9
67. ДЗЯРЖАВА I ПРАВА. ЮРЫДЫЧНЫЯ НАВУКI
66. Бюджетный кодекс Республики Беларусь : [16 июля 2008 г. № 412-З / Министерство финансов Республики Беларусь. - Минск : ИВЦ Минфина, 2016. - 189, [1] с. ББК 67.402 Ф9
67. Гражданский кодекс Республики Беларусь : [от 7 декабря 1998 г.. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2017. - 653, [1] с. ББК 67.404 ГЦБ БП №1 Ф1 Ф2 Ф3 Ф10 Ф9 Ф4 Ф12
68. Закон Республики Беларусь "Об обращении граждан и юридических лиц" : по состоянию на 2 мая 2017 г.. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2017. - 24 с.. - (Правовая библиотека НЦПИ) ББК 67.404(4Беи) Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф9 Ф10 Ф12 ГЦБ
69. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье : [с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 24 октября 2016 г., вступившими в силу с 16 мая 2017 г.]. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2017. - 142, [1] с. ББК 67.404.5(4Беи) Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф9 Ф10 Ф12 ГЦБ
70. Нормативное правовое обеспечение идеологической работы : сборник правовых актов. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2017. - 287, [1] с.. - (Правовая библиотека НЦПИ) ББК 67.400 ББК 66.05(4Беи) ГЦБ
71. Общая теория права : пособие / под общей редакцией С. Г. Дробязко, С. А. Калинина. - 2-е изд., стереотипное. - Минск : БГУ : Четыре четверти, 2017. - 415, [1] с. ББК 67.0я73 Ф9 ГЦБ
72. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : [от 16 июля 1999 г.. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2017. - 462, [1] с. ББК 67.410.2 ГЦБ БП №1 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф9 Ф10 Ф12
73. Анцух, Н. С. Сравнительное и международное семейное право : пособие для студентов второй ступени высшего образования, обучающихся по специальности 1-24 80 01 "Юриспруденция" / Н. С. Анцух. - Минск : Четыре четверти, 2015. - 254 с. ББК 67.404.5я73 Ф9 ГЦБ
74. Селеменев, В. Д. Тайна уголовного дела №1603 : Из истории советской военной разведки / Вячеслав Селеменев, Виктор Шимолин. - Минск : Беларусь, 2004. - 110 с. ББК 67.401.13 Ф2 Ф4 Ф3
68. ВАЕННАЯ НАВУКА
75. Михнюк, Т. Ф. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студентов учреждений высшего образования по техническим специальностям / Т. В. Михнюк. - Минск : Информационно-вычислительный центр Минфина, 2015. - 341 с. ББК 68.9я73 БП№4
74. НАРОДНАЯ АСВЕТА. ПЕДАГАГIЧНЫЯ НАВУКI
76. Галанов, А. С. Развивающие игры вместе с малышом от 3 до 5 лет : [для молодых родителей / А. С. Галанов, А. А. Галанова, В. А. Галанова]. - 2-е изд.. - Минск : Букмастер, 2015. - 63, [1] с.. - (Вместе с малышом) ББК 74.100.57 БП№4 Ф2
77. Коваленко, В. И. Искусство вытинанки : пособие для учителей учреждений общего образования с белорусским и русским языками обучения / В. И. Коваленко. - 3-е изд.. - Минск : Беларусь, 2014. - 115, [3] с., [4] л. цв. ил. ББК 74.268.51 ДО
78. Медведская, Е. И. Одаренный ребенок в школе и дома : пособие для педагогов учреждений общего среднего образования с белорусским и русскими языками обучения, учреждений дополнительного образования детей и молодежи / Е. И. Медведская, Н. В. Былинская. - Минск : Народная асвета, 2017. - 189, [2] с. ББК 74.202.4 Ф2
79. Наумчик, В. Н. Воспитание "трудных" детей : теория, практика, эксперимент / В. Н. Наумчик, М. А. Паздников. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. - 471 с. ББК 74.66 Ф10
80. Окулич, Н. А. Как стать успешным родителем : пособие для педагогов учреждений общего среднего образования / Н. А. Окулич ; под редакцией М. П. Осиповой. - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 191 с. ББК 74.9 БП№4
81. Шпаковская, С. В. Лингвистические и литературные игры. 5—11 классы : пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / С. В. Шпаковская. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015. - 167 с.. - (Педагогическая мастерская) ББК 74.268.39(=411.2) ББК 74.268.1 Ф10
82. Шпаковская, С. В. Литературные гостиные : методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / С. В. Шпаковская. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2017. - 199 с.. - (Педагогическая мастерская) ББК 74.268.3 Ф10
75. ФIЗIЧНАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ
83. Захарин, В. С. Энциклопедия юного туриста : [для среднего школьного возраста] / В. С. Захарин, Т. К. Захарина ; [художники: Л. Голубец, В. Захарин]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2016. - 70 с.. - (Белорусская детская энциклопедия) ББК 75.8я2 ДО БП №1 БП№3 БП№4
81. МОВАЗНАЎСТВА
84. Беларуская мова. Прафесійная лексіка для педагогаў : вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па педагагічных спецыяльнасцях / [Д. В. Дзятко і інш.] ; пад рэдакцыяй Д. В. Дзятко. - Мінск : Беларусь, 2012. - 230, [1] с. ББК 81.411.3я73 Ф7
85. Говорим правильно : иностранные слова / составитель Д. Д. Лемехова]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2017. - 22, [2] с.. - (Маленький профессор) ББК 81.411.2 ДО БП№2 БП№3 БП№4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8
86. Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі : зацверджаны Законам Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 года. - Мінск : Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь, 2017. - 142, [2] с. ББК 81.2Бел-2 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф9 Ф10 Ф12 ГЦБ
87. Грабчикова, Е. С. Фразеологизмы в картинках и историях : [для младших школьников] / Елена Грабчикова. - Минск : Пачатковая школа, 2017. - 159 с.. - (Играй и учись) ББК 81.411.2 ДО БП№2 Ф5 Ф7 Ф12
88. Лобань, Н. П. Залацінкі народнай мудрасці: фразеалагізмы : [для малодшага школьнага ўзросту] / Н. П. Лобань ; [мастак Р. В. Кульба]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2017. - 29, [3] с.. - (Таямніцы беларускай мовы) ББК 81.411.3 ДО БП№2 БП№3 БП№4 Ф5 Ф7 Ф8 Ф9
89. Лукашанец, А. А. Беларуская мова ў XXI стагоддзі : развіццё сістэмы і праблемы функцыянавання / А. А. Лукашанец ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Філіял "Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы". - Минск : Беларуская навука, 2014. - 395, [1] с. ББК 81.411.3 Ф2
90. Пазнякоў, М. Школьны слоўнік беларуска-рускіх амонімаў : для дзяцей малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту / М. П. Пазнякоў. - Мінск : Народная асвета, 2017. - 69, [1] с.. - (Школьныя слоўнікі) ББК 81.411.3 Ф12
91. Чарнякевіч, М. К. Падобнае непадобнае: сінонімы, антонімы, амонімы, паронімы : [для малодшага школьнага ўзросту / М. К. Чарнякевіч]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2017. - 31 с.. - (Таямніцы беларускай мовы) ББК 81.411.3 ДО БП№2 БП№4 Ф5 Ф7 Ф8
92. Чарнякевіч, М. К. Таямніцы роднай мовы. Прыказкі і прымаўкі : [для малодшага школьнага ўзросту] / М. К. Чарнякевіч ; [мастак С. А. Волкаў]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2017. - 45, [2] с.. - (Маленькі прафесар) ББК 81.411.3 БП№3 БП№4 ДО
82. ФАЛЬКЛОР. ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА
93. Прымаўкі ды прыказкі – мудрай мовы прывязкі : (з адвечнай мудрасці народнай) / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы, Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў ; [аўтары ідэі, укладальнікі: А. І. Лакотка, Т. І. Кухаронак, А. Г. Алфёрава ; пад агульнай рэдакцыяй А. І. Лакоткі ; пераклад на кітайскую мову: Ван Цінфэн, А. В. Раманоўская ; мастакі: Ю. І. Бобыраў і інш.]. - Мінск : Беларуская навука, 2017. - 135 с. ББК 82.3(4Беи) Ф5 Ф7 Ф8 Ф9
94. Кун, Н. А. Подвиги Геракла : [для младшего школьного возраста] / Н. Кун. - Москва : Мир искателя, 2015. - 60с.. - (Библиотечка школьника) ББК 82.3(0) ДО БП №1 БП№2 БП№4
83. ЛIТАРАТУРАЗНАЎСТВА
95. Максім Багдановіч. Я не самотны... : [успаміны, артыкулы, вершы, пераклады] / уклальнік Віктар Шніп; мастак Усевалад Свентахоўскі. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2016. - 335 с. ББК 83.3(4Беи)1 БП№3 Ф12
96. Уладзімір Ліпскі : жыццё і творчасць / [укладальнік А. В. Радзікевіч]. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2015. - 239 с., [37] с. партр., факсім., уключаючы вокладку. - (Асобы) ББК 83.3(4Лит)6 Ф8
97. Шэдэўры пісьменства і літаратуры Беларусі X—XVII стагоддзяў / [укладанне, прадмова, каментарыі, пераклад І. В. Саверчанкі]. - Мінск : Беларусь, 2016. - 566, [1] с. ББК 83.3(4Беи)1 ГЦБ
98. Якуб Колас (1882—1956) [Выяўленчы матэрыял]: [плакат]. - Мінск : Беларусь, 2012. - 1 л. ББК 83.3(4Беи)6 БП№4 Ф7
99. Янка Купала (1882—1942) [Выяўленчы матэрыял]: [плакат]. - Мінск : Беларусь, 2012. - 1 л. ББК 83.3(4Беи)6 БП№4 Ф7
100. Янка Купала. Для тых, якіх люблю : успаміны, эсэ, вершы, паэмы, п'еса / укладанне В. Шніпа ; мастак У. Свентахоўскі]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2017. - 317, [1] с. ББК 83.3(4Беи)6 Ф2 ГЦБ
101. Диченская, Е. А. Натюрморт в обучении изобразительному искусству : книга для учителя / Е. А. Диченская. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2015. - 112с. ББК 83.3(4Беи) Ф2
102. Жыгоцкі, М. Р. Прыйшоў ў жыццё дзеля нас : нататкі пра лёс і творчасць Якуба Коласа / Мікола Жыгоцкі. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2015. - 150, [1] с., [4] л., іл. ББК 83.3(4Беи) Ф7 Ф8 БП №1
103. Карлюкевіч, А. Краязнаўчы рэсурс у вывучэнні беларускай літаратуры / Алесь Карлюкевіч ; [прадмова А. Мальдзіса]. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2015. - 295 с. ББК 83.3(4Беи)6 ГЦБ Ф1 Ф2 Ф9
104. Карлюкевіч, А. Урокі сяброўства : беларуская літаратура ў свеце / Алесь Карлюкевіч. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2017. - 229, [2] с. ББК 83.3(4Беи) ГЦБ
105. Тычына, М. Народ і вайна / М. А. Тычына ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусi, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Філіял "Інстытут мовы і літаратуры ім. Я. Коласа і Я. Купалы". - Мінск : Беларуская навука, 2015. - 430, [3] с. ББК 83.3(4Беи) Ф2
106. Філіповіч, Д. Л. Янка Купала / Д. Л. Філіповіч. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2017. - 67, [4] с.. - (Беларуская дзіцячая энцыклапедыя) ББК 83.3(4Беи) Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф9 Ф10 ДО
107. Чамярыцкі, В. А. Жыватворная спадчына : выбранае / Вячаслаў Чамярыцкі ; [прадмова Г. Кісялёва ; навуковы рэдактар А. Мальдзіс]. - Мінск : Чатыры чвэрці, 2017. - 548, [2] с., [8] л. іл. ББК 83.3(4Беи) ГЦБ БП№4 Ф9
108. Чырскі, М. А. Літаратурныя вандроўкі па зямлі Купалы і Коласа / Мікалай Чырскі ; [фота А. П. Дрыбаса і інш.]. - Мінск : Беларусь, 2016. - 229, [2] с. ББК 83.3(4Беи)6 ДО
109. Шамякина, Т. И. Парадоксы времени, или Романтика советской науки / Татьяна Шамякина. - Минск : Четыре четверти, 2015. - 232, [1] с.. - (Библиотека Минского городского отделения Союза писателей Беларуси) ББК 83.3(0)6 Ф9 ГЦБ
110. Шатыренок, И. С. Слово о слове : [литературная критика, рецензии, комментарии, публицистика, эссе] / Ирина Шатырёнок. - Минск : Регистр, 2012. - 208 с. ББК 83.3(4Беи)6 Ф7 Ф8 БП №1
84. МАСТАЦКАЯ ЛIТАРАТУРА
111. 10-11 классы: Стихи для заучивания наизусть [Звукозапись]; [читают А. Балакирев, И. Прудовский, В. Герасимов, В. Самойлов, В. Радченко, Т. Телегина, С. Кузьмина, В. Язькова]. - Москва : Ардис, 2008. - 1 зв. диск (4 часа 17 мин.). - (Школьная программа) ББК 84(2=411.2) Ф12
112. 5-9 классы: Стихи для заучивания наизусть [Звукозапись]; [читают А. Балакирев, И. Прудовский, В. Герасимов, В. Самойлов, В. Радченко, Т. Телегина, С. Кузьмина, В. Язькова]. - Москва : Ардис, 2008. - 1 зв. диск (4 часа 30 мин.). - (Школьная программа) ББК 84(2=411.2) Ф12
113. Ад сентыменталізму да рэалізму : зборнік твораў пісьменнікаў 2-й паловы XIX стагоддзя / [укладанне А. В. Спрынчан]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2015. - 149, [2] с.. - (Школьная бібліятэка) ББК 84(4Беи)1 ДО БП№2 Ф1
114. Азбука : [для дошкольного и младшего школьного возраста]. - Минск : Букмастер, 2012. - [16] с.. - (Скоро в школу) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф5
115. Баба - Яга : [для детей дошкольного и младшего школьного возраста] / литературная обработка Сергея Кузьмина ; художник Виктор Чайчук . - Минск : Букмастер : Книжный Дом, 2011. - 16 с.. - (Сказочный домик) ББК 84.2(2=411.2) Ф8 ДО БП№2 БП№4
116. Баба сеяла горох : [русские народные песенки-потешки / составление и обработка С. Кузьмина ; художники: Владимир и Ирина Пустоваловы]. - Минск : Книжный Дом, 2015. - [10] с., включая обложку. - (Любимые песенки) ББК 84.2(2=411.2) БП№4 Ф8
117. Баба-яга — костяная нога : [русская народная сказка / обработка С. Кузьмина ; художники: В. Чайчук и А. Ткачук]. - Минск : Книжный дом, 2017. - [10] с., включая обложку. - (Дошкольное обучение) ББК 84.2(2=411.2) БП№4
118. Белорусские народные сказки : [для младшего школьного возраста / иллюстрации: Ю. Базарнова и др.]. - Минск : Пачатковая школа, 2017. - 119 с. ББК 84.2(4Беи) ДО БП№2 БП №1 БП№3 Ф1 Ф2 Ф4 Ф8 Ф9 Ф5
119. Белы танец : аповесць, апавяданні, навелы / [укладальнік А. Маціеўскі]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2016. - 350, [1] с.. - (Маладзік) ББК 84(4Беи)6 БП№3 Ф1 Ф5
120. Беляночка и Розочка : [сказка ; [художник А. Бушкин]. - Минск : Букмастер : Белорусский Дом печати, 2014. - [18] с., включая обложку. - (Мои первые сказки) ББК 84.2(0) БП№4 Ф8
121. Благословенный миг : сборник произведений писателей Беларуси и Узбекистана / [составитель А. Бадак ; предисловие А. Карлюкевича]. - Минск : Звязда, 2013. - 254, [1] с.. - (Созвучие сердец) ББК 84(0) Ф8
122. Бобовое зернышко : [русская народная сказка / обработка С. Кузьмина ; художники: К. Ракицкий, А. Ткачук]. - Минск : Книжный дом, 2014. - [10] с., включая обложку. - (Сказка-малютка) ББК 84.2(2=411.2) БП№4 Ф1
123. Божья коровка : [русские народные песенки-потешки / составление и обработка С. Кузьмина ; художники: Владимир и Ирина Пустоваловы]. - Минск : Книжный Дом, 2015. - [10] с., включая обложку. - (Любимые песенки) ББК 84.2(2=411.2) БП№4 Ф8
124. Буква за буквой : [азбука. - Минск : Букмастер, 2012. - [16] с.. - (Скоро в школу) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф5
125. Былины : [для среднего школьного возраста] / в пересказе О. И. Роговой ; [художник Н. Н. Каразин]. - Москва : Искателькнига, 2016. - 61, [3] с.. - (Библиотека школьника) ББК 84.2(2=411.2) БП№3 БП№4
126. Былины о богатырях : [для среднего школьного возраста / пересказ О. И. Роговой ; художник Н. Н. Каразин]. - Москва : Искателькнига, 2016. - 93, [2] с.. - (Школьная библиотека ) ББК 84.2(2=411.2) Ф5 БП №1 БП№3 БП№4 БП№2 ДО Ф8
127. Василиса Премудрая : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / составление и литературная обработка Сергея Кузьмина ; художники Виктор Чайчук и Александр Ткачук. - Минск : Книжный Дом, 2015. - 287 с.. - (Мои первые сказки) ББК 84(0) БП№4 Ф5 Ф8
128. Веселая переменка : сборник рассказов / художник Ю. Якунин]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 224 с.. - (Школьные прикольные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 БП№3 БП№2 ДО Ф5 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10
129. Веселые истории о школе : [для среднего школьного возраста] ; художники П. Гавин, В. Дугин. - Москва : Искательпресс, 2015. - 46, [2] с.. - (Библиотека школьника) ББК 84(2=411.2)6 Ф5 Ф8 ДО БП №1 БП№3 БП№4
130. Веселые уроки : [стихи. - Минск : Букмастер, 2012. - [16] с.. - (Скоро в школу) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф5
131. Веселый счет : [стихи. - Минск : Букмастер, 2012. - [16] с.. - (Скоро в школу) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф5
132. Вечерняя сказка : каждый вечер сказка детям / составители: А. М. Коляда, Н. И. Мирончик, С. В. Умец] Вечерняя сказка : каждый вечер сказка детям / [составители: А. М. Коляда, Н. И. Мирончик, С. В. Умец]. - Минск : Мастацкая літаратура, 2016. - 267с. ил. ББК 84(0) БП№4 ДО
133. Волшебные сказки : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / составление и литературная обработка Сергея Кузьмина ; художники Виктор Чайчук, Владимир Пустовалов и Александр Ткачук. - Минск : Книжный Дом, 2015. - 287 с.. - (Лучшие сказки малышу) ББК 84(0) БП№4 Ф8
134. Главные правила жизни [Звукозапись]: сборник афоризмов / составитель Диана Машкова ; [читают Г. Чигинская, Ю. Лазарев, В. Захарьев, Г. Смирнов]. - Москва : Аудиокнига, 2014. - 1 зв. диск (6 ч. 35 мин.) ББК 84(2=411.2)6я48 Ф12
135. Глупый Волк : [русская народная сказка / обработка С. Кузьмина ; художники: В. Макаренко, А. Ткачук]. - Минск : Книжный дом, 2014. - [10] с., включая обложку. - (Сказка-малютка) ББК 84.2(2=411.2) БП№4 Ф1
136. Гном Тихогром : [сказка ; [художник А. Бушкин]. - Минск : Букмастер : Белорусский Дом печати, 2014. - [18] с., включая обложку. - (Мои первые сказки) ББК 84.2(0) Ф1 Ф8
137. Голубая лента : [русские народные загадки / составление и обработка С. Кузьмина ; художники В. и И. Пустоваловы]. - Минск : Книжный Дом, 2014. - [10] с., включая обложку. - (Весёлые загадки) ББК 84.2(2=411.2) БП№4 Ф8
138. Госпожа Метелица : [сказка ; [художник А. Бушкин]. - Минск : Букмастер : Белорусский Дом печати, 2014. - [18] с., включая обложку. - (Мои первые сказки) ББК 84.2(0) БП№4 Ф1 Ф8
139. Грани : повести / отв. редактор Т. А. Фалалеева. - Минск : Регистр, 2010. - 272 с. ББК 84(4Беи)6 БП №1 БП№4 Ф5 Ф8 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф10 ГЦБ
140. Гуси - лебеди : [для детей дошкольного и младшего школьного возраста] / литературная обработка Сергея Кузьмина ; художник Виктор Чайчук . - Минск : Букмастер : Книжный Дом, 2011. - 16 с.. - (Сказочный домик) ББК 84.2(2=411.2) Ф4 Ф8 ДО БП№2 БП№4
141. Дар любви : [сборник / перевод с английского Э. Н. Питерской, Н. Х. Ибрагимовой]. - Москва : АСТ, 1999. - 400 с.. - (Страсть) ББК 84(7Сое) ГЦБ
142. Двое из сумы : [русская народная сказка ; [обработка С. Кузьмина ; художник В. Пустовалов]. - Минск : Книжный Дом, 2014. - [12] с., включая обложку. - (Сказки Кота в сапогах) ББК 84.2(2=411.2) Ф8 БП№4
143. Дзеці пра вайну малююць і пішуць : [зборнік / укладанне Д. Пятровіча і В. Шніпа]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2015. - 159, [2] с., уключаючы вокладку ББК 84(4Беи)6 ДО БП№3 БП№4
144. Добрые сказки : [для чтения взрослыми детям (до 4 лет) / составление и литературная обработка Сергея Кузьмина ; художники: Виктор Чайчук и Александр Ткачук. - Минск : Книжный Дом, 2015. - 288 с.. - (Лучшие сказки малышу) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф5 Ф8
145. Добрый пес : [русская народная сказка / [обработка С. Кузьмина ; художник В. Чайчук]. - Минск : Букмастер : Книжный дом, 2011. - 16 с.,. - (Сказочный домик) ББК 84.2(2=411.2) Ф8 БП№4
146. Дыярыушы XVII стагоддзя (1594―1707 гады) : Самуэль Маскевіч, Багуслаў Маскевіч, Піліп Абуховіч, Міхал Абуховіч, Тэадор Абуховіч / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут літаратуразнаўства ім. Я. Купалы ; [укладальнік, перакладчык з польскай мовы А. У. Бразгуноў ; рэдкалегія: А. У. Бразгуноў (старшыня) і інш.]. - Мінск : Беларуская навука, 2016. - 464, [3] с.. - (Помнікі даўняга пісьменства Беларусі) ББК 84(4Беи)1 ГЦБ Ф9
147. Емелино счастье : [русская народная сказка / [обработка С. Кузьмина ; художник В. Чайчук]. - Минск : Букмастер : Книжный дом, 2011. - 16 с.,. - (Сказочный домик) ББК 84.2(2=411.2) Ф8 БП№4
148. Живое слово : сборник произведений писателей Беларуси и Кыргызстана / [составитель А. Бадак ; предисловие А. Карлюкевича]. - Минск : Звязда, 2013. - 254, [1] с.. - (Созвучие сердец) ББК 84(0) Ф8
149. Заколдованная царевна : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / составление и литературная обработка Сергея Кузьмина ; художники Виктор Чайчук и Александр Ткачук. - Минск : Книжный Дом, 2015. - 286 с.. - (Мои первые сказки) ББК 84.2(2=411.2) Ф5 Ф8
150. Запах страха. Коллекция ужаса : сборник / под редакцией С. Джонса ; [перевод с английского В. Михалюка]. - Харьков : Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. - 813, [2] с. ББК 84(4Вел) Ф2
151. Золотая книга сказок [Звукозапись]: [сборник] ; [читают О. Анофриев, А. Леньков, В. Гаркалин, В. Левашев, Н. Уварова, И. Охлобыстин, В. Вишневский, В. Кудинова, Н. Пешкова и др.]. - Москва : Ардис, 2014. - 1 зв. диск (4 ч. 10 мин.). - (Детям лучшее) ББК 84(0) Ф12
152. И нет пути чужого : современная белорусская повесть / составитель А. Черота]. - Минск : Звязда, 2014. - 373, [2] с. ББК 84(4Беи)6 Ф2
153. Иван и Чудо-юдо : [русская народная сказка / [обработка С. Кузьмина ; художник В. Чайчук]. - Минск : Букмастер : Книжный дом, 2012. - 16 с.,. - (Сказочный домик) ББК 84.2(2=411.2) Ф8 БП№4
154. Иван — крестьянский сын : [русская народная сказка / обработка С. Кузьмина ; художники: В. Чайчук, А. Ткачук]. - Минск : Книжный дом, 2014. - [10] с., включая обложку. - (Сказка-малютка) ББК 84.2(2=411.2) БП№4 Ф1
155. Иван-дурак : [русская народная сказка / литературная обработка С. Кузьмина ; иллюстрации В. Чайчука]. - Минск : Букмастер : Книжный Дом, 2011. - [16] с.. - (Сказочный домик) ББК 84.2(2=411.2) БП№4 Ф8
156. Иван-царевич и Серый Волк : [русская народная сказка / [обработка С. Кузьмина ; художник В. Чайчук]. - Минск : Букмастер : Книжный дом, 2012. - 16 с.,. - (Сказочный домик) ББК 84.2(2=411.2) Ф8 БП№4
157. Иван-царевич и Серый Волк : [русская народная сказка / обработка С. Кузьмина ; художники: В. Чайчук, А. Ткачук]. - Минск : Книжный дом, 2014. - [10] с., включая обложку. - (Сказка-малютка) ББК 84.2(2=411.2) БП№4 Ф1
158. Как воробей зерно делил : [русская народная сказка / обработка С. Кузьмина ; художники: Владимир и Ирина Пустоваловы]. - Минск : Книжный Дом, 2016. - [12] с., включая обложку. - (Дошкольное обучение) ББК 84.2(2=411.2) Ф7 БП№4
159. Как воробей зерно делил : [русская народная сказка / обработка С. Кузьмина ; художники: Владимир и Ирина Пустоваловы]. - Минск : Книжный Дом, 2017. - [10] с., включая обложку. - (Дошкольное обучение) ББК 84.2(2=411.2) БП№4 ДО
160. Какие бывают профессии : [для дошкольного возраста / составитель С. Кузьмин ; стихи В. Лясковского ; художник В. Чайчук]. - Минск : Книжный Дом, 2017. - [10] с., включая обложку. - (Дошкольное обучение). - (Первые уроки) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 ДО
161. Какой бывает транспорт : [для дошкольного возраста / составитель С. Кузьмин ; стихи В. Лясковского ; художник В. Чайчук]. - Минск : Книжный Дом, 2017. - [10] с., включая обложку. - (Дошкольное обучение). - (Первые уроки) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 ДО Ф1
162. Калі ранец лёгкі... : вершы, апавяданні / укладальнік Т. Іванова ; малюнкі: А. Волкаў і інш.]. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2016. - 111 с.. - (Серыя "Бібліятэка часопіса "Вясёлка") ББК 84(4Беи)6 Ф5 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10 ДО БП№3 БП№4
163. Козлята и волк : [русская народная сказка / [обработка С. Кузьмина ; художники: В. Чайчук]. - Минск : Букмастер : Книжный Дом, 2011. - 16 с.. - (Сказочный домик) ББК 84.2(2=411.2) Ф8 ДО БП№2 БП№4
164. Колобок : [русская народная сказка / [обработка Сергея Кузьмина ; художники: Виктор Чайчук и Александр Ткачук]. - Минск : Книжный Дом, 2015. - 288 с.. - (Чи-та-ем сказку по сло-гам) ББК 84(2=411.2)6 Ф8 БП№4
165. Колобок : [русская народная сказка / литературная обработка С. Кузьмина ; иллюстрации В. Чайчука]. - Минск : Букмастер : Книжный Дом, 2011. - [16] с.. - (Сказочный домик) ББК 84.2(2=411.2) БП№4 Ф8
166. Королек и медведь : [сказка ; [художник А. Бушкин]. - Минск : Букмастер : Белорусский Дом печати, 2014. - [18] с., включая обложку. - (Мои первые сказки) ББК 84.2(0) БП№4 Ф1 Ф8
167. Король-Дроздобород : [сказка ; [художник А. Бушкин]. - Минск : Букмастер : Белорусский Дом печати, 2014. - [18] с., включая обложку. - (Мои первые сказки) ББК 84.2(0) БП№4 Ф1 Ф8
168. Край мой заповедный : сборник прозведений писателей Беларуси и Молдовы / [составитель А. Бадак ; предисловие А. Карлюкевича]. - Минск : Звязда, 2013. - 254, [1] с.. - (Созвучие сердец) ББК 84(0) Ф8
169. Красавица из 5 "В" : сборник веселых рассказов / художник Н. Кудрявцева]. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 224 с.. - (Школьные прикольные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№3 БП№4 Ф2 Ф5 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10
170. Кто живет в деревне : [для дошкольного возраста / составитель С. Кузьмин ; стихи В. Лясковского ; художник В. Чайчук]. - Минск : Книжный Дом, 2017. - [10] с., включая обложку. - (Дошкольное обучение). - (Первые уроки) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф1
171. Кто живет в лесу : [для дошкольного возраста / составитель С. Кузьмин ; стихи В. Лясковского ; художник В. Чайчук]. - Минск : Книжный Дом, 2017. - [10] с., включая обложку. - (Дошкольное обучение). - (Первые уроки) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 ДО Ф1
172. Кто порхает в небе : [для дошкольного возраста / составитель С. Кузьмин ; стихи В. Лясковского ; художник В. Чайчук]. - Минск : Книжный Дом, 2017. - [10] с., включая обложку. - (Дошкольное обучение). - (Первые уроки) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф1
173. Курочка Ряба : [русская народная сказка / [обработка С. Кузьмина ; художники: В. Чайчук]. - Минск : Книжный Дом, 2012. - 16 с.. - (Сказочный домик) ББК 84.2(2=411.2) Ф8 БП№4
174. Курочка-работница : [русская народная сказка / обработка С. Кузьмина ; художники И. и В. Пустоваловы]. - Минск : Книжный Дом, 2012. - [10] с., включая обложку. - (Сказка-малютка) ББК 84.2(2=411.2) БП№4 Ф1
175. Курочка-работница : [русская народная сказка / обработка С. Кузьмина ; художники И. и В. Пустоваловы]. - Минск : Книжный Дом, 2015. - [10] с., включая обложку. - (Чи-та-ем сказку по сло-гам) ББК 84.2(2=411.2) Ф7 БП№4
176. Лиса и волк : [русская народная сказка / [обработка С. Кузьмина ; художники: В. Чайчук]. - Минск : Книжный Дом, 2012. - 16 с.. - (Сказочный домик) ББК 84.2(2=411.2) Ф8 БП№4
177. Лиса и кот : русская народная сказка ; [обработка С. Кузьмина ; художники Владимир и Ирина Пустоваловы]. - Минск : Книжный Дом, 2014. - [12] с., включая обложку. - (Сказки Кота в сапогах) ББК 84.2(2=411.2) Ф8 БП№4
178. Лучшие волшебные сказки : [для детей до трех лет] ; перевод с английского В. Сызрановой. - Москва : Росмэн, 2017. - 125, [3] с.. - (Все лучшие сказки) ББК 84(4) Ф9
179. Люблю тебя, Отчизна : сборник произведений писателей Беларуси и Армении / составитель Алесь Бадак. - Минск : Звязда, 2013. - 256 с.. - (Созвучие сердец. Беларусь-Армения) ББК 84(0) Ф8 ДО
180. Лябірынты прывіднага замку : Гарадзенскі клюб паэтаў / Аўтар праекту, склад. і рэд. Ю.Гумянюк. - Беласток : Biazmiezza, 2000. - 118 с.. - (Seria wydawnicza Biazmiezza) ББК 84(4Беи-2Гродно)6 ГЦБ
181. Малыши-работники : [русские народные загадки / составление и обработка С. Кузьмина ; художники В. и И. Пустоваловы]. - Минск : Книжный Дом, 2014. - [10] с., включая обложку. - (Весёлые загадки) ББК 84.2(2=411.2) БП№4 Ф8
182. Мальчик-с-пальчик : [сказка ; [художник А. Бушкин]. - Минск : Букмастер : Белорусский Дом печати, 2014. - [18] с., включая обложку. - (Мои первые сказки) ББК 84.2(0) БП№4 Ф1 Ф8
183. Машенька и медведь : [русская народная сказка / [обработка Сергея Кузьмина ; художники: Виктор Чайчук и Александр Ткачук]. - Минск : Книжный Дом, 2017. - 8 с.. - (Дошкольное обучение). - (Чи-та-ем сказку по сло-гам) ББК 84(2=411.2)6 БП№4
184. Морозко : русская народная сказка / обработка А. Н. Толстого ; художники: Ирина и Владимир Пустоваловы]. - Минск : Книжный Дом, печ. 2015. - [16] c.. - (Читаем в школе) ББК 84.2(2=411.2) Ф1 БП№4
185. Мудрый дровосек : [русская народная сказка / обработка С. Кузьмина ; художники: Владимир и Ирина Пустоваловы]. - Минск : Книжный Дом, 2017. - [10] с., включая обложку. - (Дошкольное обучение) ББК 84.2(2=411.2) БП№4 Ф7
186. Мышка-трусишка : [русская народная сказка / обработка С. Кузьмина ; художники: Владимир и Ирина Пустоваловы]. - Минск : Книжный Дом, 2017. - [10] с., включая обложку. - (Дошкольное обучение) ББК 84.2(2=411.2) БП№4
187. Ніколі не забудзем : аповеды беларускіх дзяцей пра дні Вялікай Айчыннай вайны / [укладальнік П. Рунец ; аўтар прадмовы М. Чарняўскі]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2016. - 254, [1] с. ББК 84(4Беи)6 Ф5 Ф1 Ф6 Ф7 БП№3 БП№4
188. На ромашке у ворот : [русские народные загадки / составление и обработка С. Кузьмина ; художники В. и И. Пустоваловы]. - Минск : Книжный Дом, 2014. - [10] с., включая обложку. - (Весёлые загадки) ББК 84.2(2=411.2) БП№4 Ф8
189. Не ведая границ : сборник произведений писателей Беларуси и Казахстана / [составитель А. Бадак ; предисловие А. Карлюкевича]. - Минск : Звязда, 2013. - 254, [1] с.. - (Созвучие сердец) ББК 84(0) Ф3 Ф8
190. Не сілай, а розумам : беларускія народныя казкі / складальнік Т. І. Жукоўская ; мастак Л. У. Галубец]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2017. - 61, [2] с.. - (Беларуская дзіцячая энцыклапедыя) ББК 84.2(4Беи) БП№3 БП№4 Ф5 Ф8
191. Неизъяснимая любовь : современная женская проза / [составитель, автор вступительной статьи О. А. Ждан]. - Минск : Звязда, 2014. - 395, [2] с.. - (Библиотека журнала "Нёман") ББК 84(4Беи)6 БП №1 Ф8
192. Пад зоркай Кахання : аповесці, апавяданні / [укладальнік В. Шніп]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2015. - 405, [1] с.. - (Вера. Надзея. Любоў) ББК 84(4Беи)6 Ф2 БП№3
193. Первое апреля : [сборник юмористических рассказов и стихов / художник В. Трубицын]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 224 с.. - (Школьные прикольные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№4 Ф5 Ф8 Ф9 Ф10
194. Першацвет : проза і паэзія маладых / [рэдакцыйны савет: А. М. Карлюкевіч (старшыня) і інш.]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2017. - 127с. ББК 84(4Беи)6 Ф2
195. Петушок - золотой гребешок : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / обработка Сергея Кузьмина ; художники Виктор Чайчук и Александр Ткачук]. - Минск : Книжный Дом, 2015. - 8 с.. - (Чи-та-ем сказку по сло-гам) ББК 84.2(2=411.2) Ф8 БП№4
196. Посчитаем вместе : [стихи. - Минск : Букмастер, 2012. - [16] с.. - (Скоро в школу) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф5
197. Радзіма. Адзінства. Перамога : [зборнік] / Саюз пісьменнікаў Беларусі, Мінскае абласное аддзяленне ; [укладальнік Б. Даўгатовіч ; прадмова А. Карлюкевіча]. - Мінск : Звязда, 2015. - 285, [1] с. ББК 84(4Беи)6 Ф7
198. Рассказы о собаках : [для среднего школьного возраста] ; художник П. Гавин. - Москва : Искательпресс, 2016. - 63 с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2) Ф2 Ф8 ДО БП№2 БП№3 БП№4
199. Репка : [сказка. - Минск : Букмастер, 2012. - [16] с.. - (Читаем по слогам) ББК 84.2(2=411.2) БП№2 БП№4 ДО Ф4
200. Репка : русская народная сказка / обработка С. Кузьмина ; художники: В. Чайчук]. - Минск : Книжный Дом, 2011. - 16 с.. - (Сказочный домик) ББК 84.2(2=411.2) Ф7 Ф8 БП№4
201. Рогата-бородата : [русские народные загадки / составление и обработка С. Кузьмина ; художники: В. и И. Пустоваловы]. - Минск : Книжный Дом, 2014. - [10] с., включая обложку. - (Весёлые загадки) ББК 84.2(2=411.2) БП№4 Ф8
202. Родная речь : рекомендовано к чтению в школе ; [художники В. Дугин, П. Гавин, Н. Губарева]. - Москва : Искателькнига, 2015. - 174 с.. - (По школьной программе) ББК 84(2=411.2) ДО БП№2
203. Рыжая плутовка : [русские народные загадки / составление и обработка С. Кузьмина ; художники: В. и И. Пустоваловы]. - Минск : Книжный Дом, 2014. - [10] с., включая обложку. - (Весёлые загадки) ББК 84.2(2=411.2) БП№4 Ф8
204. Сапожник и гномы : [сказка ; [художник А. Бушкин]. - Минск : Букмастер : Белорусский Дом печати, 2014. - [18] с., включая обложку. - (Мои первые сказки) ББК 84.2(0) Ф1 Ф8
205. Секрет счастья : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / составление и литературная обработка Сергея Кузьмина ; художники: Виктор Чайчук и Александр Ткачук. - Минск : Книжный Дом, 2015. - 286 с.. - (Мои первые сказки) ББК 84(4) БП№4 Ф8
206. Сестрица Аленушка и братец Иванушка : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / обработка Сергея Кузьмина ; художники Владимир Пустовалов и Александр Ткачук. - Минск : Книжный Дом, 2014. - [12 ]с.включая обложку . - (Сказки Кота в сапогах) ББК 84.2(2=411.2) Ф8 ДО БП№2 БП№4
207. Сказки о дружбе и верности. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2014. - 126 с.. - (Лучшее для самых любимых) ББК 84(0) Ф9
208. Сказки про разбойников / [художники И. Вертовский, Г. Андреев, П. Воловик и др.]. - Москва : Вече, 2007. - 56 с.. - (Любимые сказки) ББК 84(0) Ф4
209. Снегурочка : [русская народная сказка / литературная обработка С. Кузьмина ; иллюстрации В. Чайчука]. - Минск : Букмастер : Книжный Дом, 2011. - [16] с.. - (Сказочный домик) ББК 84.2(2=411.2) БП№4 Ф1 Ф8
210. Снегурочка : русская народная сказка ; художники: Ирина и Владимир Пустоваловы]. - Минск : Книжный Дом, печ. 2015. - [16] c.. - (Читаем в школе) ББК 84.2(2=411.2) Ф1 БП№4
211. Сосчитаем все вокруг : [для дошкольного возраста / составитель С. Кузьмин ; стихи В. Лясковского ; художник В. Чайчук]. - Минск : Книжный Дом, 2017. - [10] с., включая обложку. - (Дошкольное обучение). - (Первые уроки) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 ДО Ф1
212. Старые добрые сказки : [для дошкольного и младшего школьного возраста / составитель С. Кузьмин] ; художники: В. Чайчук и А. Ткачук. - Минск : Книжный Дом, 2015. - 223, [1] с.. - (Большая книга для маленьких) ББК 84(0) БП№4 Ф5
213. Стихи и рассказы о природе : [для младшего школьного возраста ; художники И. Цыганков; В. Дугин]. - Москва : Искательпресс, 2014. - 47, [1] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2) Ф5 БП№4 Ф7
214. Стихи о природе : [для среднего школьного возраста]. - Москва : Искательпресс, 2015. - 63, [1] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2) Ф5 Ф7 БП№4
215. Таямніцы дзеда Усяведа : апавяданні, загадкі, вершы, задачкі / [укладальнік А. Левіціна ; малюнкі А. Волкава, Я. Змітровіча, В. Ціхановіча]. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2014. - 62 с.. - (Серыя "Бібліятэка часопіса "Вясёлка"). - (Свет вакол нас) ББК 84(4Беи)6 Ф4 Ф2 Ф9 Ф8 Ф7 Ф6 Ф5 ДО БП№2 БП№4
216. Теремок : [для детей дошкольного и младшего школьного возраста / обработка Сергея Кузьмина ; художники: Виктор Чайчук и Александр Ткачук. - Минск : Книжный Дом, 2015. - 288 с.. - (Чи-та-ем сказку по сло-гам) ББК 84(2=411.2)6 Ф8 БП№4
217. Теремок : [сказка. - Минск : Букмастер, 2012. - [16] с.. - (Читаем по слогам) ББК 84.2(2=411.2) БП№2 БП№4 ДО Ф4
218. Удивительные сказки : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / составление и литературная обработка Сергея Кузьмина ; художники Виктор Чайчук и Александр Ткачук. - Минск : Книжный Дом, 2015. - 286 с.. - (Лучшие сказки малышу) ББК 84(4) БП№4 Ф8
219. Храбрый портняжка : [сказка ; [художник А. Бушкин]. - Минск : Букмастер : Белорусский Дом печати, 2014. - [18] с., включая обложку. - (Мои первые сказки) ББК 84.2(0) Ф1 Ф8
220. Царевна Несмеяна : [русская народная сказка / литературная обработка С. Кузьмина ; иллюстрации В. Чайчука]. - Минск : Букмастер : Книжный Дом, 2012. - [16] с.. - (Сказочный домик) ББК 84.2(2=411.2) БП№4 БП№2
221. Царевна Несмеяна : [русская народная сказка / обработка С. Кузьмина ; художники: В. Чайчук, А. Ткачук]. - Минск : Книжный дом, 2014. - [10] с., включая обложку. - (Сказка-малютка) ББК 84.2(2=411.2) БП№4 Ф1
222. Царевна Несмеяна : [русская народная сказка / обработка С. Кузьмина ; художники: В. Чайчук, А. Ткачук]. - Минск : Книжный дом, 2014. - [12] с., включая обложку. - (Сказки Кота в сапогах) ББК 84.2(2=411.2) Ф8 БП№4
223. Цветочек аленький : русская народная сказка / литературная обработка Сергея Кузьмина. - Минск : Букмастер, 2011. - 14 с.. - (Сказочный домик) ББК 84.2(2=411.2) БП№4 БП№2 ДО Ф4 Ф8
224. Цветы запоздалые : повести. - Минск : Мастацкая лiтаратура, 2014. - 541, [2] с. ББК 84(2=411.2)1 Ф1 Ф2 Ф7 БП№3
225. Читаем по слогам : [для дошкольного возраста] ; художники И. Цыганков, Е. Смирнова. - Москва : Искателькнига, 2016. - 63 с.. - (Дошколятам) ББК 84(2)0 Ф5 ДО БП№2 БП№3 БП№4
226. Читаем сказки : [для дошкольного возраста] ; художник И. Цыганков. - Москва : Искателькнига, 2016. - 63 с.. - (Дошколятам) ББК 84(2)0 Ф5 БП№3 БП№4
227. Что растет в саду : [для дошкольного возраста / составитель С. Кузьмин ; стихи В. Лясковского ; художник В. Чайчук]. - Минск : Книжный Дом, 2017. - [10] с., включая обложку. - (Дошкольное обучение). - (Первые уроки) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф1
228. Что растет на грядке : [для дошкольного возраста / составитель С. Кузьмин ; стихи В. Лясковского ; художник В. Чайчук]. - Минск : Книжный Дом, 2017. - [10] с., включая обложку. - (Дошкольное обучение). - (Первые уроки) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф1
229. Чудесное колечко : [для чтения взрослыми детям (до 4 лет) / составление и литературная обработка Сергея Кузьмина ; художники: Виктор Чайчук и Александр Ткачук. - Минск : Книжный Дом, 2015. - 288 с.. - (Мои первые сказки) ББК 84.2(2=411.2) БП№4 Ф8
230. Чудесные сказки : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / составление и литературная обработка Сергея Кузьмина ; художники Виктор Чайчук и Александр Ткачук. - Минск : Книжный Дом, 2015. - 286 с.. - (Лучшие сказки малышу) ББК 84.2(2=411.2) БП№4 Ф4 Ф5 Ф8
231. Чытанка для ласуноў : [для малодшага школьнага ўзросту / укладальнік І. Буторына ; мастак К. Задворны]. - Мінск : Звязда, 2016. - 130, [37] с. ББК 84(4Беи)6 БП№4 БП№2 ДО Ф8
232. Я помню ўсе... : вершы, апавяданні / укладальнікі: У. Ліпскі, М. Чарняўскі ; прадмова У. Ліпскага, П. Прыходзькі]. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2016. - 143 с.. - (Бібліятэка часопіса "Вясёлка"). - (Дзеці вайны) ББК 84(4Беи)6 БП№4 БП№3 ДО Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 Ф10
233. Як мядзведзь пчаляром стаў : казкі / укладальнік В. Аляксеева ; мастак М. Каратаева]. - Мінск : Звязда, 2015. - 149, [1] с.. - (Казачны куфэрак) ББК 84(4Беи)6 БП №1 БП№4 БП№2 ДО Ф8
234. Іпатава, В. М. Выбраныя творы / Вольга Іпатава ; [укладанне, прадмова і каментар Л. Савік]. - Мінск : Кнігазбор, 2014. - 588 с., [4] л. іл.. - (Беларускі кнігазбор) ББК 84(4Беи)6 Ф8 БП№4
235. Абгарян, Н. Ю. Шоколадный дедушка [Звукозапись]: сказочная повесть / Наринэ Абгарян, Валентин Постников ; [читает Алла Човжик]. - Москва : Ардис, 2015. - 1 зв. диск (время звучания 04 часа 39 минут). - (Детская аудиокнига) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
236. Абдуллаев, Ч. А. Допустимая погрешность / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2011. - 384 с.. - (Черная кошка) ББК 84(2=411.2)6 Ф4
237. Авласенко, Г. П. Разрешите стать вашим слугой : фантастические повести / Геннадий Авласенко. - Минск : Беларусь, 2014. - 221, [2] с.. - (Белорусский автор) ББК 84(4Беи)6 БП№4 Ф2 Ф4 Ф10
238. Агняцвет, Э. У свеце дабрыні : зборнік вершаў / Эдзі Агняцвет ; [укладальнікі: А. Бычко, С. Богуш]. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2013. - 119 с.. - (Бібліятэка часопіса "Вясёлка"). - (Жывая класіка) ББК 84(4Беи)6 Ф5 БП№4 ДО Ф2 Ф4 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10
239. Адамовіч, А. Выбраныя творы / Алесь Адамовіч ; [укладанне і каментар Н. Адамовіч, М. Тычыны ; прадмова М. Тычыны]. - Мінск : Кнігазбор, 2012. - 603, [2] с., [4] л. іл.. - (Беларускі кнігазбор) ББК 84(4Беи)6 БП№4 Ф8
240. Азарина, Л. Чужие дочери : повесть / Лидия Азарина. - Минск : Регистр, 2014. - 191 с.. - (Кинороман) ББК 84(4Беи)6 ГЦБ БП №1 БП№3 БП№4 Ф2 Ф4 Ф5 Ф8 Ф9 Ф12
241. Аксаков, С. Т. Аленький цветочек : [для младшего школьного возраста] / С. Аксаков ; художник И. Цыганков. - Москва : Искательпресс, [2015]. - 43, [3] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)1 Ф5 Ф8 БП№3 БП№4
242. Аксу, С. Неотмазанные. Они умирали первыми : [роман] / Сергей Аксу. - Москва : Эксмо, 2006. - 379, [2] с.. - (Чечня. Неизвестная война) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
243. Акунин, Б. Вдовий плат; Знак Каина [Звукозапись]: роман / Борис Акунин ; [читает Александр Клюквин]. - Москва : Аудиокнига, 2015. - 1 зв. диск ( общее время звучания 7часов 30 мин.). - (История Российского Государства в повестях и романах) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
244. Акунин, Б. Детская книга [Звукозапись]/ Борис Акунин ; [читает Игорь Сергеев]. - Москва : Аудиокнига, 2015. - 1 зв. диск (10 ч. 45 мин.). - (Жанры) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
245. Акунин, Б. Другой путь [Звукозапись]/ Борис Акунин-Чхартишвили ; [читает А. Клюквин]. - Москва : Союз, 2015. - 1 зв. диск (14 ч. 24 мин.) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
246. Акунин, Б. Фантастика [Звукозапись]/ Борис Акунин ; [читает Сергей Чонишвили]. - Москва : Аудиокнига, 2016. - 1 зв. диск (8 ч. 35 мин.). - (Жанры) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
247. Александрова, Т. И. Домовенок Кузька : [для младшего школьного возраста] / Татьяна Александрова. - Москва : Мир искателя, 2017. - 110 с.. - (Библиотека школьника) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 БП №1 ДО Ф2 Ф3 Ф8
248. Алексеев, С. П. Рассказы о Великой Отечественной войне : [для младшего школьного возраста] / С. Алексеев ; художник А. Симанчук. - Москва : Искательпресс, 2016. - 61, [3] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№4
249. Алексеев, С. П. Рассказы о войне : [для среднего школьного возраста] / С. Алексеев ; [художник Г. Макаров]. - Москва : Искателькнига, 2015. - 79, [3] с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)6 ДО БП№2 БП №1 БП№3 БП№4 Ф5 Ф8
250. Алексин, А. Г. В стране вечных каникул : [повесть: для среднего школьного возраста] / А. Г. Алексин ; [художник П. Гавин]. - Москва : Искателькнига, 2017. - 94, [1] с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)6 Ф5 Ф8
251. Алексин, А. Г. Все лучшие повести для детей о веселых каникулах : [для среднего школьного возраста] / А. Г. Алексин ; [иллюстрации В. Г. Челака]. - Москва : АСТ, 2016. - 636, [3] с.. - (Вся детская классика) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№4 Ф12
252. Алмазов, Б. А. Охваченные членством / Борис Алмазов. - Москва : Центрполиграф : Санкт-Петербург : МиМ-Дельта, 2004. - 558, [1] с. ББК 84(2=411.2)6 Ф2
253. Амраева, А. А. Футбольное поле : [повесть] / Аделия Амраева. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 192 c.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 Ф8 Ф5
254. Андерсен, Х. К. Дикие лебеди : [сказка / Ганс Христиан Андерсен ; [пересказ С. Кузьмина ; художники: В. Чайчук]. - Минск : Книжный Дом, 2014. - [10] с., включая обложку. - (Сказки Кота в сапогах) ББК 84(4Дат) Ф8 БП№4
255. Андерсен, Х. К. Медведь и конь : русская народная сказка / [обработка Сергея Кузьмина ; художники: В. Чайчук и А.Ткачук]. - Минск : Книжный Дом, 2014. - [12] с., включая обложку. - (Сказки Кота в сапогах) ББК 84(2=411.2) Ф8 БП№4
256. Андреева, Н. В. Любовь и смерть. Селфи : [роман] / Наталья Андреева. - Москва : АСТ, 2017. - 319, [1] с.. - (Бестселлеры Натальи Андреевой) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
257. Антонович, С. В. Ушедшие в бессмертие : документальные очерки и повесть / Славомир Антонович ; [предисловие В. Голодед-Беляковой]. - Минск : Мастацкая літаратура, 2015. - 596, [2] с., [8] л. ил. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ Ф4
258. Арифуллина, Е. Ю. Жил-был такс : [повесть] / Елена Арифуллина. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 272 с.. - (Тузик, Мурзик и другие) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№4 БП№2 ДО Ф7
259. Арутюнянц, К. Пончик идет по следу : [повести / Карен Арутюнянц ; [художник Н. Кудрявцева]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 240 с.. - (Смешные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№2 ДО Ф6
260. Арутюнянц, К. Сокровища Белого Клоуна, или Кругом шестнадцать не бывает : [повесть / Карен Арутюнянц ; [художник Н. Сосновская]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 208 с.. - (Перекресток) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 БП№2 ДО
261. Астафьев, В. П. Васюткино озеро : [для младшего школьного возраста] / Виктор Астафьев ; [комментарий П. М. Волцит]. - Москва : АСТ, 2017. - 188 с.. - (Лучшие рассказы о живой природе с вопросами и ответами для почемучек) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф8
262. Астафьев, В. П. Конь с розовой гривой : [рассказы] / В. Астафьев ; художник П. Гавин. - Москва : Искателькнига, 2017. - 95 с.. - (Школьная классика) ББК 84(2=411.2)6 ДО БП№2 БП №1 БП№3 БП№4 Ф5 Ф8
263. Афяроўскі, А. Р. Александрына : раман / Аляксандр Афяроўскі. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2015. - 383 с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ БП№3 Ф4
264. Бабель, И. Э. Одесские рассказы; Конармия : [сборник] / Исаак Эммануилович Бабель. - Москва : АСТ, 2016. - 320 с.. - (Эксклюзив: Русская классика) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф12
265. Бажов, П. П. Серебряное копытце : уральские сказы / П. Бажов ; [художник Б. Игнатьев]. - Москва : Искателькнига, 2017. - 127, [1] с. ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 Ф1 Ф5 Ф6 Ф8
266. Бальзак, О. де Шагреневая кожа [Звукозапись]: роман / Оноре де Бальзак ; [перевод с французского Б. Грифцова ; читает Дмитрий Оргин]. - Москва : Ардис, 2013. - 1 зв. диск ( время звучания 12 часов 24 минуты ). - (XIX век. Зарубежная проза) ББК 84(4Фра) Ф12
267. Баравікова, Р. А. Пра кашэчага караля Варгіна і мышку Паднорку : казкі з міфалагічнага люстэрка / Раіса Баравікова ; [мастак М. Міцкевіч]. - Мінск : Звязда, 2017. - 121, [6] с. ББК 84(4Беи)6 БП№3 БП№4 ДО БП №1 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8
268. Бараўскас, В. Зіхаціць на небе сонца : вершы і казкі / Вітаўтас Бараўскас ; [прадмова У. Ліпскага]. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2014. - 39 с.. - (Бібліятэка часопіса "Вясёлка"). - (Нашы замежныя сябры) ББК 84(4Лит) Ф7 Ф9
269. Барто, А. Л. Лучшие стихи : [для дошкольного и младшего школьного возраста / Агния Барто ; художник Иван Цыганков. - Тула : Родничок : Москва : Астрель, 2012. - 126, [1] с. ББК 84(2=411.2)6 БП№4 БП№3
270. Барто, А. Стихи : [для младшего школьного возраста] / А. Барто. - Москва : АСТ, 2016. - 78, [2] с.. - (Библиотека начальной школы) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф1 Ф12
271. Батыршин, Б. Внеклассная работа : [роман] / Борис Батыршин. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 336 c.. - (Лабиринт времени) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 БП№2 ДО Ф5
272. Баум, Ф. Великий Чародей страны Oз [Звукозапись]: сказка / Лаймен Фрэнк Баум ; [перевод с английского Ольги Варшавер и др. ; читает Ольга Варшавер]. - Москва : Ардис, 2013. - 1 зв. диск ( время звучания 03 часов 45 минуты ). - (Детская аудиокнига) ББК 84(7Сое) Ф12
273. Баум, Ф. Волшебник страны Оз : [перевод с английского] / Лаймен Фрэнк Баум. - Минск : Харвест, 2004. - 320 с. ББК 84(7Сое) БП№4 Ф4
274. Бекитт, Л. Мотылек летит на пламя : роман / Лора Бекитт. - Минск : Книжный Дом, 2013. - 512 с.. - (История любви) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф5 ГЦБ Ф2 Ф9
275. Бекитт, Л. Осколки прошлого : роман / Лора Бекитт. - Минск : Книжный Дом, 2013. - 511 с.. - (История любви) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ БП№4 Ф2
276. Бекитт, Л. По воле рока : роман / Лора Бекитт. - Минск : Книжный Дом, 2013. - 511 с.. - (История любви) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ БП№4 Ф4
277. Бекитт, Л. Разбитое сердце : роман / Лора Бекитт. - Минск : Книжный Дом, 2013. - 511 с.. - (История любви) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф1 Ф4
278. Бекитт, Л. Цветок страсти : роман / Лора Бекитт. - Минск : Книжный Дом, 2013. - 512 с.. - (История любви) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ БП№4
279. Беленкова, К. "Зебра" для переходного возраста : [повесть / Ксения Беленкова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 224 с.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф2 Ф4 Ф9
280. Белов, В. И. Рассказы о всякой живности : [для среднего школьного возраста] / Василий Белов. - Москва : Дрофа-Плюс, 2008. - 112 с.. - (Школьное чтение) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№3 БП№4 ДО Ф4 Ф5 Ф7 Ф10
281. Белянин, А. О. Лана Sacrarium [звукозапись]: фантастический роман / Андрей Белянин ; [читает Сергей Горбунов]. - Москва : МедиаКнига, 2010. - 1 звуковой диск (время звучания: 04 часа 10 минут). - (Аудиокнига) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
282. Берджесс, Э. Мистер Эндерби изнутри : роман / Энтони Берджесс ; [перевод с английского Е. В. Нетесовой]. - Москва : Центрполиграф, 2002. - 268, [1] с. ББК 84(4Вел) Ф2
283. Берзина, Н. Проводник : [роман] / Наталья Берзина. - Минск : Букмастер, 2013. - 256 с.. - (Современный остросюжетный роман) ББК 84(4Беи)6 БП№4 Ф4 Ф6 ДО
284. Берзина, Н. Пропасть : [роман] / Наталья Берзина. - Минск : Букмастер, 2013. - 256 с.. - (Современный остросюжетный роман) ББК 84(4Беи)6 БП№4 ГЦБ ДО
285. Берроуз, Э. Р. Джон Картер [Звукозапись]: роман / Эдгар Райс Берроуз ; [перевод с английского Э. К. Бродерсен ; читает Виктор Рудниченко]. - Москва : Ардис, 2012. - 1 зв. диск ( время звучания 08 часов 27 минуты ). - (Фантастика и приключения) ББК 84(7Сое) Ф12
286. Берсенева, А. Игры сердца [Звукозапись]: роман / Анна Берсенева ; [читает Людмила Моторная]. - Москва : Аудиокнига, 2014. - 1 зв. диск (11 ч. 25 мин.) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
287. Берте, Э. Жеводанский зверь [Звукозапись]/ Эли Берте ; [читает Александр Кокшаров]. - Москва : Седьмая книга, 2012. - 2 звуковых диска (время звучания 911 минут) ББК 84(4Фра) Ф12
288. Бианки, В. В. Лесные домишки : рассказы / В. Бианки ; художник В. Дугин. - Москва : Искателькнига, [2015]. - 45, [1] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)6 Ф5 БП №1 БП№2 БП№3 БП№4
289. Бианки, В. В. Лесные разведчики : [рассказы и сказки / В. Бианки ; [художник Б. Игнатьев, В. Дугин]. - Москва : Искателькнига, 2016. - 127 с.. - (Школьная классика) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 БП №1 БП№3 Ф5 Ф1 Ф9
290. Бласко Ибаньес, В. Куртизанка [Звукозапись]: исторический роман / Висенте Бласко Ибаньес ; [читает Олег Исаев]. - Москва : Седьмая книга, 2012. - 1 звуковой диск (время звучания 676 минут) ББК 84(4Исп) Ф12
291. Болле, М. Черный риелтор, или Квадратные метры жулья : роман / Михаил Болле. - Москва : Центрполиграф, 2008. - 287 с. ББК 84(2=411.2)6 Ф3 Ф4 Ф9
292. Боровикова, Р. А. Сад на шляпке возлюбленной : любовная лирика / Раиса Боровикова. - Минск : Лiтаратура i Мастацтва, 2010. - 64 с. ББК 84(4Беи)6 ДО Ф8 Ф9 БП №1 Ф2 Ф3 Ф1 Ф4
293. Бородина, О. П. Март : стихи / Ольга Бородина ; [вступительное слово: Л. В. Дранько-Мойсюк]. - Минск : Беловагрупп, 2017. - 103 с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ Ф8
294. Браун, С. Аптекарь, его сестра и ее любовник : [роман] / Сандра Браун ; [перевод с английского Н. Мироновой]. - Москва : Эксмо, 2007. - 416 с.. - (Неожиданный роман) ББК 84(7Сое) ГЦБ
295. Браун, С. Падение Адама; Фантазия : [романы] / Сандра Браун ; [перевод с английского Н. Кольцова]. - Москва : Вагриус, 1996. - 382 с. ББК 84(7Сое) ГЦБ Ф10 Ф4
296. Браун, С. Пламя страстей : [роман] / Сандра Браун ; [перевод с английского С. Володиной, Е. Туевой]. - Москва : Вагриус, 1997. - 318 с. ББК 84(7Сое) ГЦБ
297. Браун, С. Роковой имидж : [роман] / Сандра Браун ; [перевод с английского Е. А. Лисиченко]. - Москва : АСТ, 1999. - 304 с. ББК 84(7Сое) ГЦБ
298. Браун, С. Шелковая паутина : [роман] / Сандра Браун ; [перевод с английского Э. Гришиной]. - Москва : Эксмо-Пресс, 2000. - 384 с.. - (Моя любовь) ББК 84(7Сое) ГЦБ
299. Бродский, И. А. Жизнь в рассеянном свете [Звукозапись]: стихотворения / И. А. Бродский ; [читает Илья Прудовский]. - Москва : Ардис, 2009. - 1 зв. диск (время звучания 02 часа 13 минут). - (Поэтическая библиотека) ББК 84(2=411.2)6) Ф12
300. Бродский, И. А. Часть речи [Звукозапись]: стихотворения / И. А. Бродский ; [читает Илья Прудовский]. - Москва : Ардис, 2009. - 1 зв. диск (время звучания 02 часа 21 минута). - (Поэтическая библиотека) ББК 84(2=411.2)6) Ф12
301. Брэдбери, Р. 451' по Фаренгейту : [роман] / Рэй Брэдбери ; [перевод с английского В. Т. Бабенко]. - Москва : Э, 2017. - 256 с.. - (100 главных книг) ББК 84(7Сое) Ф9
302. Брэдбери, Р. 451° по Фаренгейту : [роман] / Рэй Брэдбери ; [перевод с английского В. Т. Бабенко]. - Москва : "Э" : АСТ, 2016. - 256 с.. - (Эксклюзивная классика) ББК 84(7Сое) ГЦБ БП№3 БП№4 ДО Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф12
303. Брэдбери, Р. Вино из одуванчиков / Рэй Брэдбери ; [перевод с английского Э. Кабалевской, Е. Петровой, М. Ковалевой]. - Москва : "Э", 2016. - 480 с.. - (Зарубежная классика) ББК 84(7Сое) Ф6 БП №1 БП№3 БП№4 ДО БП№2 Ф4 Ф5
304. Бука, Н. І. Бася і Піглас : казка / Надзя Бука ; малюнкі аўтара. - Мінск : Звязда, 2016. - 28, [1] с. ББК 84(4Беи)6 БП №1 БП№2 ДО
305. Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита : роман / Михаил Булгаков. - Магадан : Книжное издательство, 1988. - 397с. ББК 84(2=411.2)6 Ф3 Ф9
306. Булгаков, М. А. Собачье сердце : сборник / Михаил Булгаков. - Москва : АСТ, 2017. - 409, [7] с.. - (Русская классика) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф5
307. Булычев, К. Алиса и Снегурочка : [фантастическая повесть / Кир Булычев ; художник Л. Насыров. - [Москва] : Либри пэр бамбини, [2017]. - 46, [1] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)6 Ф8 ДО БП№2 БП№3 БП№4
308. Булычев, К. Алиса на планете загадок : [сказочная повесть / Кир Булычев ; художник А. Шахгелдян. - [Москва] : Либри пэр бамбини, [2017]. - 46, [1] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)6 ДО БП№2 БП№4
309. Булычев, К. День рождения Алисы : [фантастическая повесть] / Кир Булычев. - Москва : Искателькнига, 2017. - 94, [1] c.. - (Школьная классика) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 БП№2 ДО Ф8
310. Булычев, К. Королева пиратов на Планете сказок : [повесть / Кир Булычев ; художник А. Шахгелдян. - [Москва] : Либри пэр бамбини, [2017]. - 46, [1] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)6 Ф10 ДО БП№2 БП№4
311. Булычев, К. Тайна третьей планеты : [для младшего школьного возраста] / Кир Булычев ; художник А. Шахгелдян. - [Москва] : Искателькнига, [2016]. - 45, [1] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=РУС)6 Ф8 ДО БП№2
312. Бунин, И. А. Темные аллеи [Звукозапись]: сборник рассказов / И. А. Бунин ; [читает Алла Демидова]. - Москва : Равновесие, 2006. - 1 звуковой диск (время звучания 05 часов 37 минут). - (Русская классика) ББК 84(2=411.2)1 Ф12
313. Буссенар, Л. А. Капитан Сорви-голова [Звукозапись]: роман / Луи Буссенар ; [перевод с французского К. Полевого ; читает Вадим Яковлев]. - Москва : Ардис, 2009. - 1 зв. диск ( время звучания 14 часов 33 минуты ) ББК 84(4Фра) Ф12
314. Бучынская, Н. С. Атракцыёны для вадзянікоў : былі і небыліцы пра жыццё надводнае і падводнае / Наталля Бучынская ; [ілюстрацыі А. Пазняка]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2015. - 78, [2] с. ББК 84(4Беи)6 ДО
315. Вісландэр, Ю. Мама Му, Крумкач і Каляды : паводле ідэі Юі і Тумаса Вісландэраў / тэкст: Юя Вісландэр ; малюнкі: Свэн Нурдквіст ; [пераклад са шведскай Н. К. Кандрусевіч]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2014. - [25] с. ББК 84(4Шве) ДО Ф5 БП№3
316. Вітка, В. Сонечны чараўнік : вершы, жарты, апавяданні / Васіль Вітка ; [прадмова У. Ліпскага]. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2016. - 119 с.. - (Жывая класіка). - (Бібліятэка часопіса "Вясёлка") ББК 84(4Беи)6 ДО БП№2 БП№4 Ф5 Ф2 Ф4 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10
317. Вадченко, Н. Л. У грехов длинные тени : криминальный роман / Нина Вадченко. - Москва : Центрполиграф, 2005. - 351 с.. - (Криминальный талант) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ БП№3 Ф4
318. Вайль, П. Л. Стихи про меня [Звукозапись]: антология / Петр Вайль ; [читает автор Петр Вайль]. - Москва : Аудиокнига, 2011. - 1 звуковой диск (время звучания: 10 часов 50 минут) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
319. Валле, Р. Смерть негодяя : роман / Раф Валле ; [перевод с французского О. А. Павловской ; послесловие Е. Смеховой]. - Москва : Центрополиграф, 2002. - 270, [2] с.. - (Blockbuster. Экранизированный роман) ББК 84(4Фра) Ф3 Ф9
320. Вашкевич, Э. В. Жизнь и приключения Белой Жабки : сказки / Эльвира Вашкевич ; [художник Е. А. Карпович]. - Минск : Народная асвета, 2017. - 47 с.. - (Библиотека Асветика) ББК 84(4Беи)6 Ф9 БП№3 БП№4 Ф8
321. Верасень, О. Г. Живет на свете счастье : сказки для детей и взрослых / Ольга Верасень ; [автор предисловия Л. Заболоцкая ; художник О. Г. Короткевич]. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. - 139 с. ББК 84(4Беи)6 БП №1 БП№3 БП№4 Ф4 Ф7 Ф10
322. Вербовская, А. Фея второго ранга : [повесть / Анна Вербовская. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 272 с.. - (Школьные прикольные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№3 БП№4 Ф8 Ф10 ДО БП№2 Ф4 Ф7
323. Вилсон, Ф. П. Рожденный дважды : роман / Ф. Пол Вилсон ; [перевод с английского И. М. Кулаковской-Ершовой и М. Х. Тарховой]. - Москва : Центрполиграф, 2005. - 429, [1] с. ББК 84(7Сое) Ф2
324. Вильмонт, Е. Н. Вафли по-шпионски : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2017. - 317, [3] с. ББК 84(2=411.2)6 Ф9
325. Вишневский, В. П. Тот самый, но другой [Звукозапись]/ Владимир Вишневский ; [читает автор]. - Москва : Ардис, 2012. - 1 зв. диск ( 2часа 54 минуты ) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
326. Возный, С. Пастух для крокодилов : [роман] / Сергей Возный. - Минск : Букмастер, 2013. - 475, [4] с.. - (Современный остросюжетный роман) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ БП№4
327. Волков, А. М. Волшебник Изумркдного города : сказочная повесть / Александр Волков ; [художник И. Цыганков]. - Москва : Либри пэр бамбини, 2016. - 158, [2] с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)6 ДО БП№2 Ф8
328. Волков, А. М. Желтый туман : сказочная повесть / Александр Волков ; [художник П. Гавин]. - Москва : Либри пэр бамбини, 2016. - 174, [2] с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)6 Ф5 Ф9 БП№3 БП№4
329. Волков, А. М. Семь подземных королей : сказочная повесть / Александр Волков ; [художник П. Гавин]. - Москва : Либри пэр бамбини, 2016. - 158, [2] с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)6 Ф5 БП№3 БП№4
330. Волков, А. М. Урфин Джюс и его деревянные солдаты : сказочная повесть / Александр Волков ; [художник П. Гавин]. - Москва : Либри пэр бамбини, 2016. - 158, [2] с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)6 ДО БП№2 БП№4 БП№3
331. Володарская, О. Ответ перед высшим судом : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : "Э", 2017. - 320 с.. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской) ББК 84(2=411.2)6 Ф9
332. Воробьев, Б. Т. Весьегонская волчица : [для среднего школьного возраста] / Борис Воробьев. - Москва : Искателькнига, 2016. - 130 с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)6 ДО БП№2 БП№4
333. Воробьев, Б. Т. Рассказы о животных (1-4 классы) : [для среднего школьного возраста] / Б. Воробьев. - Москва : Искателькнига, 2016. - 125, [4] с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)6 Ф8 ДО БП №1 БП№4
334. Воронин, А. Н. Комбат. Исходный код денег / Андрей Воронин. - Минск : Харвест, 2016. - 320 с. ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
335. Воронин, А. Н. Панкрат. Время выбора : [роман] / Андрей Воронин. - Минск : Современный литератор, 2004. - 352 c. ББК 84(2=411.2)6 Ф9
336. Воронин, А. Н. Панкрат. Опасные гастроли : [роман] / Андрей Воронин. - Минск : Современный литератор, 2003. - 320 c. ББК 84(2=411.2)6 Ф9
337. Воронин, А. Н. Панкрат. Ставки сделаны : [роман] / Андрей Воронин. - Минск : Современный литератор, 2002. - 416 c. ББК 84(2=411.2)6 Ф9
338. Воронин, А. Н. Слепой. Смерть в подземке : [роман] / Андрей Воронин. - Минск : Харвест, 2016. - 319 с.. - (Современный российский бестселлер) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
339. Воронов, И. На грани реальности : [роман] / Игорь Воронов. - Минск : Книжный Дом, 2011. - 384 с.. - (Выстрел) ББК 84(4Беи)6 БП№4 Ф4
340. Воронова, М. В. Краденое счастье : роман / Мария Воронова. - Москва : "Э", 2017. - 383, [1] с.. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой) ББК 84(2=411.2)6 Ф9
341. Высоцкая, А. Рождение бабочки, или Как перестать бояться рака / Алена Высоцкая ; [отзывы о книге: Ирина Василевская, Юлия Чепик, Наталья Мороз]. - Минск : Четыре четверти, 2017. - 158, [1] с. ББК 84(4Беи)6 ББК 55.621 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф9 Ф10 Ф12 ГЦБ
342. Высоцкий, В. С. Песни. Стихотворения / Владимир Высоцкий ; [составление, комментарии: М. А. Раевская ; предисловие: В. И. Новиков]. - Москва : Э, 2015. - 637, [1] с.. - (100 главных книг). - (Библиотека классической литературы) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф3
343. Вяземский, Ю. П. Странные умники : [сборник] / Юрий Вяземский. - Москва : Астрель : АСТ, 2009. - 383 с. ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
344. Габбе, Т. Г. Город мастеров или сказка о двух горбунах [Звукозапись]/ Тамара Габбе ; [читают О. Аросева, А. Бордуков, Р. Бортник, А. Борзунов, Е. Соловьева]. - Москва : ИД-Союз, 2014. - 1 зв. диск (время звучания: 1 час 26 минут) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
345. Габова, Е. В. Двойка по поведению : [повесть и рассказы] / Елена Габова. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 256 c.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№3 БП№4 БП№2 ДО Ф5 Ф8
346. Габова, Е. В. Между небом и морем : [повесть] / Елена Габова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 192 c.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 ДО Ф2 Ф5 Ф9
347. Габова, Е. В. Чайка с застывшим взглядом : [повести] / Елена Габова. - Москва : Аквилегия-М, 2013. - 192 c.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф8
348. Гаврилов, Н. П. Господь, мы поднимаемся : хроника детского крестового похода / Николай Гаврилов. - Минск : Четыре четверти, 2016. - 249, [1] с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ Ф1 Ф2 Ф9
349. Гайворонская, Е. Несломленные каблучки : [роман, рассказ] / Елена Гайворонская. - Москва : Центрполиграф, 2005. - 317, [1] с.. - (Романтические истории) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ БП№3 Ф2 Ф3 Ф9
350. Гайворонская, Е. Пепел звезд : [роман] / Елена Гайворонская. - Москва : Центрполиграф, 2005. - 365, [1] с.. - (Романтические истории) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ БП№3 Ф2 Ф4
351. Гайдар, А. П. Чук и Гек : [рассказы / А. Гайдар. - Москва : Искателькнига, 2016. - 94 с.. - (Школьная классика) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф2 Ф5 Ф7 Ф8
352. Галубовіч, Я. Вавёрчыны кватаранты : апавяданні і казкі / Янка Галубовіч ; [мастак: Н. А. Чарапанава]. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2015. - 159 с. ББК 84(4Беи)6 Ф8 Ф9 ДО БП №1 БП№2 БП№3 БП№4
353. Гардзей, В. К. Лясная трывога : [казка] / Віктар Гардзей ; [мастак Юлія Пякіна]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2015. - 14, [2] с.. - (Нашым дзеткам) ББК 84(4Беи)6 БП№3 Ф4
354. Гаршин, В. Лягушка-путешественница : Сказки. Рассказ / В. Гаршин. - Москва : Искательпресс, 2016. - 64 с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)1 Ф5 Ф8
355. Гейман, Н. Р. Звездная пыль [Звукозапись]/ Нил Гейман ; [читает Владимир Маслаков]. - Москва : Аудиокнига, 2010. - 1 зв. диск (8 ч.). - (Зарубежная библиотека) ББК 84(4Вел) Ф12
356. Геласимов, А. В. Степные боги [Звукозапись]: роман / Андрей Геласимов ; [читает Юрий Шйхисламов]. - Москва : Аудиокнига, 2013. - 1 зв. диск (время звучания: 08 часов) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
357. Генри, О. Вождь краснокожих : рассказы / О.Генри. - Москва : Искателькнига, 2017. - 94, [1] c.. - (Школьная классика) ББК 84(7Сое) БП№3 БП№4 ДО
358. Георгиев, С. Г. У нас в 5 "Б" : [рассказы / Сергей Георгиев. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 256 с.. - (Школьные прикольные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№3 БП№4 БП№2 ДО Ф8
359. Гераскина, Л. Б. В стране невыученных уроков : с продолжение в 3-х книгах / Лия Гераскина ; [художник И. Цыганков]. - Москва : Мир Искателя, 2015. - 174, [2] с.. - (По школьной программе) ББК 84(2=411.2)6 Ф1 Ф7 ДО БП №1 БП№2 БП№4
360. Гладкий, В. Д. Жизнь взаймы : роман / Виталий Гладкий. - Москва : Центрполиграф, 2005. - 349, [1] с.. - (Закон воздаяния) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
361. Глуховский, Д. А. Метро 2035 : [роман] / Дмитрий Глуховский. - Москва : АСТ, 2015. - 384 с. ББК 84(2=411.2)6 Ф2
362. Гниломедов, В. В. Россия : роман-хроника / Владимир Гниломёдов ; перевод с белорусского [М. П. Позднякова]. - Минск : Четыре четверти, 2017. - 586, [1] с.. - (Минская городская библиотека) ББК 84(4Беи)6 Ф9 ГЦБ
363. Говард, Р. Конан-варвар [Звукозапись]: рассказы / Роберт Говард ; [читает Иван Литвинов; перевод с английского М. Успенского]. - Москва : Ардис, 2016. - 1 зв. диск (время звучания 07 часов 07 минут). - (Фантастика и приключения) ББК 84(7Сое) Ф12
364. Говард, Р. Конан-варвар. Час дракона [Звукозапись]: роман / Роберт Говард ; [читает Виктор Рудниченко; перевод с английского М. Успенского]. - Москва : Ардис, 2012. - 1 зв. диск (время звучания 08 часов 38 минут). - (Фантастика и приключения) ББК 84(7Сое) Ф12
365. Гоголь, Н. В. Ревизор : [для среднего школьного возраста] / Н. Гоголь ; художник П. Гавин. - [Москва] : Лабри пэр бамбини, [2016]. - 79, [1] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)1 Ф5 БП№3 БП№4 Ф4
366. Голотвина, О. В. Библиотека тетушки Марты : [приключенческая повесть / Ольга Голотвина. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 320 с. ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№3 БП№4 БП№2 ДО Ф2 Ф4 Ф6 Ф7 Ф8
367. Голявкин, В. В. Карусель в голове : веселые рассказы / В. Голявкин ; художник А. Власова. - Москва : Искательпресс, [2014]. - 45, [2] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)6 Ф5 Ф7 Ф8 БП№4
368. Голявкин, В. В. Мой добрый папа : для младшего школьного возраста] / В. Голявкин ; [художник П. Гавин]. - Москва : Искательпресс, 2015. - 78 с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 Ф8
369. Голявкин, В. В. Мой добрый папа; Рисунки на асфальте [Звукозапись]: повести / Виктор Голявкин ; [читает Александра Богданова]. - Москва : Ардис, 2016. - 1 зв. диск ( время звучания 04 часа 51 минута ). - (Детская аудиокнига) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
370. Голявкин, В. В. Тетрадки под дождем : [рассказы: для младшего школьного возраста] / В. В. Голявкин ; [художник А. Власова]. - Москва : Искательпресс, 2016. - 76 с.. - (Школьная библиотечка) ББК 84(2=411.2)6 Ф7 Ф8
371. Горбачева, Н. Б. Без любви жить нельзя [Звукозапись]: сборник рассказов / Наталья Горбачева ; [читает Любовь Поволоцкая]. - Москва : Аудиокнига, 2013. - 1 звуковой диск (время звучания: 10 часов 40 минут) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
372. Горецкий, М. И. Родные корни : избранное / Максим Горецкий ; [перевод с белорусского И. Н. Кононец ; предисловие М. Кенько]. - Минск : Звязда, 2014. - 349, [2] с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ БП №1 Ф2 Ф8
373. Гофман, Э. Т. А. Крошка Цахес, по прозванию Циннобер [Звукозапись]: перевод с немецкого / Э.Т. А. Гофман ; [читает Валерий Пигаев]. - Москва : Аудиокнига, 2012. - 1 зв. диск (4 ч.). - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
374. Гофман, Э. Т. А. Щелкунчик и Мышиный король : сказка / Э. Гофман ; [перевод Е. Васильева]. - Москва : Искателькнига, 2016. - 61с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(4Гем) Ф5 БП №1 БП№4
375. Грановский, А. Плащаница колдуна [Звукозапись]/ Антон Грановский ; [читает Кирилл Радциг]. - Москва : Культур-Мультур, 2011. - 1 зв. диск (9 часов 30 минут) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
376. Гребенкин, А. А. Живая азбука : стихи для детей / Александр Гребёнкин ; [художник Т. Бугаева]. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015. - 35 c. ББК 84(4Беи)6 Ф6 БП№4
377. Грибоедов, А. С. Горе от ума : [пьеса] / Александр Грибоедов ; художник П. Гавин. - Москва : Искательпресс, 2017. - 96 с.. - (Школьная библиотека ) ББК 84(2=411.2)1 БП №1 БП№3 БП№4 Ф8 Ф9 Ф10
378. Грибоедов, А. С. Горе от ума : [пьеса] / Александр Грибоедов ; художник П. Гавин. - Москва : Либри пэр бамбини, 2017. - 96 с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)1 Ф5 БП№4
379. Григорович, Д. В. Гуттаперчевый мальчик : повесть, рассказ / Д. Григорович. - Москва : Искателькнига, 2016. - 94, [2] с.. - (Школьная классика) ББК 84(2=411.2)1 БП№4 БП№3 БП№2
380. Грин, А. С. Алые паруса : Феерия / А. Грин. - Москва : АСТ : Искателькнига, 2016. - 61, [3] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)6 Ф5 Ф9 БП№3
381. Гриньков, В. В. Я - телохранитель. Киллер к юбилею / Владимир Гриньков. - Москва : Книги "Искателя", 2008. - 320 с.. - (Детективы "Искателя") ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ Ф1
382. Громыко, О. Н. Верные враги : роман / Ольга Громыко. - Москва : Армада : Альфа-книга, 2006. - 475, [1] с.. - (Магия фэнтези) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
383. Груздов, А. Л. Агенство "Инсайд". Дело №1: Алхимики : [фантастический триллер] / А.Л.Груздов, Е.Ф.Конышева. - Минск : Адукацыя i выхаванне, 2010. - 256с. ББК 84(4Беи)6 Ф2 Ф1 Ф3 Ф10
384. Грэхем, У. Корделия : роман / Уинстон Грэхем ; [перевод с английского А. В. Дымовой]. - Минск : АРТ Дизайн, 1994. - 448 с.. - (Голубая луна ) ББК 84(4Вел) Ф4 ГЦБ
385. Гюго, В. Собор Парижской богоматери : [роман] / Виктор Гюго ; [перевод с французского Н. Коган. - Москва : АСТ, 2016. - 604, [4] с.. - (Эксклюзивная классика) ББК 84(4Фра) Ф2
386. Давідовіч, С. Ф. Баявая нічыя : апавяданне / Сяргей Давідовіч ; [ілюстрацыі С. Волкава]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2015. - [13] с. ББК 84(4Беи)6 Ф4
387. Давідовіч, С. Ф. Дзедава жалейка : [казкі і прыгоды] / Сяргей Давідовіч ; [мастак С. Волкаў]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2015. - 95, [1] с. ББК 84(4Беи)6 ДО БП№3 Ф2 Ф4
388. Давідовіч, С. Ф. Залаты буліт : апавяданне / Сяргей Давідовіч ; [ілюстрацыі С. Волкава]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2015. - [13] с. ББК 84(4Беи)6 Ф2 Ф4
389. Давыдычев, Л. И. Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника : [для младшего школьного возраста] / Л. Давыдычев. - Москва : Искателькнига, 2017. - 94 с.. - (Школьная классика) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№3 БП№4 Ф7
390. Данилова, А. Ведьма с зелеными глазами : [роман] / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2015. - 320 с.. - (Crime and private) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
391. Данилова, А. Миф Коко Банча : [повесть] / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2011. - 320 с.. - (Crime and private) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
392. Данилова, А. Убийство в соль минор : [роман] / Анна Данилова. - Москва : Э, 2017. - 320 с.. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой) ББК 84(2=411.2)6 Ф9
393. Дегтева, В. А. Кнопка и капитан Ку-Ку : [веселая сказочная повесть / Валентина Дегтева ; [художник В. Дегтева]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 256 с.. - (Смешные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф4 Ф8 Ф9 Ф10
394. Дегтева, В. А. Тайна шоколадных зайцев : [веселая сказочная повесть / Валентина Дегтева ; [художник В. Дегтева]. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 240 с.. - (Смешные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 Ф2 Ф6 Ф8
395. Дегтярева, Т. Родня : [роман] / Татьяна Дегтярёва. - Минск : Букмастер, 2014. - 253, [2] с.. - (Современный остросюжетный роман) ББК 84(4Укр) ГЦБ БП№4
396. Дезомбре, Д. Портрет мертвой натурщицы [Звукозапись]: интеллектуальный детектив / Дарья Дезомбре ; [читает Иван Литвинов]. - Москва : Ардис, 2016. - 1 зв. диск ( время звучания 09 часов 07 минута ). - (Современный бестселлер) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
397. Дезомбре, Д. Призрак небесного Иерусалима [Звукозапись]: интеллектуальный детектив / Дарья Дезомбре ; [читает Иван Литвинов]. - Москва : Ардис, 2015. - 1 зв. диск ( время звучания 11 часов 00 минута ). - (Современный бестселлер) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
398. Дезомбре, Д. Тайна голландских изразцов [Звукозапись]: интеллектуальный детектив / Дарья Дезомбре ; [читает Иван Литвинов]. - Москва : Ардис, 2015. - 1 зв. диск ( время звучания 11 часов 00 минута ). - (Современный бестселлер) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
399. Дефо, Д. Робинзон Крузо / Д. Дефо ; художник И.Цыганков. - Москва : Искательпресс, 2015. - 127с. - (Библиотека школьника) ББК 84(4Вел) Ф5 БП№3 БП№4
400. Джесс-Кук, К. Дневник ангела-хранителя : [роман] / Кэролин Джесс-Кук ; [перевод с английского А. Овчинниковой]. - Москва : Эксмо, 2012. - 346, [1] с.. - (Интеллектуальный бестселлер) ББК 84(4Ирл) Ф2
401. Джурышыч, Д. Вялікі капітан : вершы і апавяданні-карацелькі для дзяцей / Душан Джурышыч ; пераклад Г. Аўласенкі ; [прадмова А. Карлюкевіча ; мастак В. Якубоўская]. - Мінск : Звязда, 2016. - 29, [2] с.. - (Сяброўства без межаў) ББК 84(4Чер) Ф5 Ф8
402. Дзятлаў, А. Памылка старога глушца : [апавяданні, навелы, эцюды] / Алесь Дзятлаў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2014. - 301, [1] с. ББК 84(4Беи)6 Ф4
403. Дивер, Д. Грань : [роман] / Джеффри Дивер ; [перевод с английского И. Моничева]. - Москва : АСТ, 2014. - 510,[2] с.. - (Бестселлеры Джеффри Дивера) ББК 84(7Сое) Ф9
404. Достоевский, Ф. М. Бесы : [роман в трех частях] / Ф. М. Достоевский. - Москва : Художественная литература, 1990. - 672, [1] с. ББК 84(2=411.2)1 ГЦБ
405. Достоевский, Ф. М. Братья Карамазовы : роман / Федор Достоевский. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 896 с.. - (Азбука-классика) ББК 84(2=411.2)1 Ф2
406. Доцук, Д. С. Невидимый папа : [повесть: для среднего и старшего школьного возраста] / Дарья Доцук. - Москва : Аквилигия-М, 2015. - 192 с. ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№4 ДО Ф4
407. Драгунский, В. Ю. Денискины рассказы : [для младшего школьного возраста] / В. Драгунский ; художник П. Гавин. - Москва : Искательпресс, 2015. - 46 с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)6 ДО БП №1 БП№3 БП№4 Ф2 Ф8 Ф10
408. Драгунский, В. Ю. Заколдованная буква : [рассказы / В. Драгунский. - Москва : Искателькнига : Искательпресс, 2017. - 94 с.. - (Школьная классика) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№3 БП№4 БП№2 ДО Ф8 Ф10
409. Дружинина, М. В. Мой веселый выходной : [рассказы, стихи / Марина Дружинина ; [художник Н. Кудрявцева]. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 192 с.. - (Школьные прикольные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№4 Ф5 Ф7 Ф9
410. Дружинина, М. В. Что случилось в нашем классе : [юмористические рассказы / Марина Дружинина ; [художник В. Кашорик]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 256 с.. - (Школьные прикольные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП №1 БП№4 Ф6 Ф10
411. Жабко, Я. Г. Алфавитный альбом : от А до Я / Янина Жабко ; [художник В. Рапович]. - Минск : Беларусь, 2014. - 71 с. ББК 84(4Беи)6 ДО
412. Жабко, Я. Г. Машеньки семейка : сказки / Янина Жабко ; [художник Р. В. Кульба]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2016. - 76, [3] с. + 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 84(4Беи)6 ДО БП№2 БП№3 БП№4 Ф10 Ф7 Ф8 Ф6
413. Жабко, Я. Г. Модная азбука в загадках : учим буквы, развиваем мелкую моторику, выполняем задания / Янина Жабко. - Минск : Пачатковая школа, 2017. - 32 с. ББК 84(4Беи)6 ББК 74.1 ДО БП№2 БП№3 Ф2 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 Ф1
414. Жабко, Я. Г. Мы ― маленькие : стихи для детей / Янина Жабко ; [иллюстрации Н. Огородной]. - Минск : Беларусь, 2016. - 53, [1] с. ББК 84(4Беи)6 БП№3 БП№4 ДО Ф5 Ф7
415. Жвалевский, А. В. Я хочу в школу! / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. - Минск : Четыре четверти, 2017. - 300 с. ББК 84(4Беи)6 ДО БП№2 БП№3 БП№4 Ф2 Ф3 Ф4 Ф9 Ф10 Ф12
416. Железников, В. К. Каждый мечтает о собаке : [повесть / В. Железников ; художник В. Гальдяев. - Москва : Искателькнига, 2017. - 127, [1] с.. - (Школьная классика) ББК 84(2=411.2)6 ДО БП№2 БП №1 Ф8
417. Железников, В. К. Чучело : [повесть / В. Железников ; художник А. Симанчук. - Москва : Искателькнига, 2016. - 142, [1] с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 БП№3 Ф1 Ф5
418. Житков, Б. С. Беспризорная кошка : [рассказы, сказки / Б. Житков. - Москва : Искателькнига : Либри пэр бамбини, 2017. - 94, [1] с. ББК 84(2=411.2)6 БП№4 БП№3 Ф1 Ф5 Ф9 Ф10
419. Жуковский, В. А. Баллады. Поэмы : [для среднего школьного возраста] / Василий Жуковский. - Москва : Либри пэр бамбини, 2017. - 62, [2] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)1 Ф8 БП№4
420. Жукоўскі, А. М. Мой вясёлы сябра : гумарэскі / Аляксандр Жукоўскі. - Мінск : Чатыры чвэрці, 2017. - 76, [1] с.. - (Несур'ёзна пра сур'ёзнае) ББК 84(4Беи)6 Ф2
421. Зайончковский, О. В. Счастье возможно: роман нашего времени [Звукозапись]/ Олег Зайончковский ; [читает Виктор Мороз]. - Москва : Аудиокнига, 2011. - 1 зв. диск (9 ч.) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
422. Зайцев, М. Г. Дом для Гвина : [юмористические рассказы и стихи / Михаил Зайцев, Сергей Белорусец ; [художник Н. Карлов]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 224 с.. - (Смешные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 ДО Ф5 Ф7 Ф8
423. Зальтен, Ф. Бемби : [сказка: перевод с немецкого] / Феликс Зальтен ; [иллюстрации М. Митрофанова]. - Москва : Эксмо, 2017. - 120 с. ББК 84(4Авс) БП№3 БП№4 Ф5
424. Зарецкая, И. И. Медвежонок Топа : сказки / Инна Зарецкая ; художник Елена Сакович. - Минск : Пачатковая школа, 2017. - 39 с. ББК 84(4Беи)6 ДО БП№2 БП №1 БП№3 Ф1 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8
425. Зарин, А. Е. Кровавый пир : роман / Андрей Зарин. - Минск : Книжный дом, 2013. - 445, [2] с.. - (История России в романах) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф4
426. Захаров, Г. В. Черное и белое : повести / Георгий Захаров. - Минск : Звязда, 2014. - 220, [1] с. ББК 84(4Беи)6 Ф2 Ф4
427. Заходер, Б. В. Сказки : [для младшего школьного возраста] / Борис Заходер ; художники: А. Ивашенцова, Э. Булатов, О. Васильев. - Москва : АСТ : Астрель, 2015. - 76, [3] с.. - (Библиотека начальной школы) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 Ф4
428. Зверев, С. И. Ожидание шторма : [роман] / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо, 2014. - 352 с.. - (Спецназ. Морской спецназ ) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
429. Зверев, С. И. Свинцовые тюльпаны : [роман] / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо, 2014. - 352 с.. - (Спецназ ) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
430. Зверев, С. И. Черный бунт : [роман] / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо, 2016. - 352 с.. - (Спецназ ) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
431. Зорич, А. Карл, герцог : [фантастический роман] / Александр Зорич. - Москва : Центрполиграф, 2001. - 457, [1] с. ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ Ф2 Ф3 Ф9
432. Зорич, А. Консул Содружества : [фантастический роман] / Александр Зорич. - Москва : Центрполиграф, 2002. - 475, [1] с. ББК 84(2=411.2)6 Ф4 Ф9
433. Зощенко, М. М. Веселые рассказы : [для младшего школьного возраста] / М. Зощенко ; художник П. Гавин. - Москва : Искательпресс, 2015. - 44, [2] с.. - (Библиотека школьника) ББК 84(2=411.2)6 Ф5 БП№3 БП№4 Ф1 Ф2
434. Зощенко, М. М. Загадочное происшествие : [для младшего школьного возраста] / М. Зощенко. - Москва : Искателькнига, 2017. - 94 с.. - (Школьная классика) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф7 Ф8
435. Зуёнак, В. Азірнуўшыся, не скамянець... : вершы, фрагменты з паэм / Васіль Зуёнак. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. - 270, [1] с.. - (Беларуская паэзія ХХ стагоддзя) ББК 84(4Беи)6 Ф7
436. Иванов, А. А. Волшебный ручей Хомы и Суслика : [сказки / Альберт Иванов ; [художник А. Букшин]. - Минск : Минская фабрика цветной печати, 2002. - 82, [4] с.. - (Золотая метка) ББК 84(2=411.2)6 Ф4
437. Иванов, А. А. Приключения Хомы и Суслика : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / Альберт Иванов ; [иллюстрации Г. Золотовской]. - Москва : Эксмо, 2016. - 72 с.. - (Читаем сами) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 БП№3 Ф3
438. Игнатенко, Н. А. Аквамарин : стихи / Наталья Игнатенко ; [художник Е. Н. Гераськова]. - Минск : Звязда, 2014. - 126, [1] с. ББК 84(4Беи)6 Ф2 Ф8
439. Игнатенко, Н. А. Веселая клумба : стихи / Наталья Игнатенко ; художник Елена Карпович. - Минск : Беловагрупп, 2017. - 29 с. ББК 84(4Беи)6 ДО БП№2 БП№3 БП №1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф10
440. Игнатенко, Н. А. Про зайчат : [стихотворение + большая раскраска / Наталья Игнатенко ; [художник И. В. Пекусова-Бурковская]. - Минск : Пачатковая школа, 2017. - 16 с., [1] л. ил. ББК 84(4Беи)6 БП №1 ДО БП№2 БП№3 Ф1 Ф4 Ф6 Ф8 Ф9 Ф5
441. Игнатенко, Н. А. Разговор под звездным небом : стихи, сказки / Наталья Игнатенко ; [художник М. Лось]. - Минск : Звязда, 2014. - 58, [5] с. ББК 84(4Беи)6 Ф2 Ф4 Ф5 Ф7 Ф8
442. Йорк, Э. Координатор; Ликвидатор : [романы] / Эндрю Йорк ; [перевод с английского И. И. Мансурова]. - Москва : Центрполиграф, 2003. - 414 с.. - (Мастера остросюжетного детектива) ББК 84(4Вел) Ф3 Ф4
443. Кажура, В. В. Паэтычныя забавы : вершы-загадкі / Віктар Кажура ; [мастак В. Цыганкова]. - Мінск : Звязда, 2015. - [23] с.. - (Вясёлы калейдаскоп) ББК 84(4Беи)6 Ф5 Ф8
444. Каликинская, Е. И. 111 слонов, или Мы из живого уголка : [школьная повесть] / Екатерина Каликинская. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 208 с.. - (Забытая книга - новая жизнь) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 Ф2
445. Караткевіч, У. С. Збор твораў: [у 25 т.]. Т. 10. Чорны замак Альшанскі : раман / Уладзімір Караткевіч ; [падрыхтоўка тэкстаў, каментарыі М. Кенькі ; рэд. тома А. Верабей] ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Філалагічны факультэт. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2015. - 383 с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ
446. Караткевіч, У. С. Збор твораў: [у 25 т.]. Т. 11. П'есы / Уладзімір Караткевіч ; [падрыхтоўка тэкстаў, каментарыі А. Вераб'я, П. Жаўняровіча ; рэд. тома Т. Шамякіна] ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Філалагічны факультэт. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2015. - 542 с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ
447. Караткевіч, У. С. Збор твораў: [у 25 т.]. Т. 12. Публіцыстыка; Эсэ-нарысы: 1952-1982 / Уладзімір Караткевіч ; [падрыхтоўка тэкстаў, каментарыі П. Жаўняровіча ; рэд. тома В. Іўчанкаў] ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Філалагічны факультэт. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2016. - 782 с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ
448. Караткевіч, У. С. Збор твораў: [у 25 т.]. Т. 13. Публіцыстыка; З жыццяпісу; Адказы на пытанні; Эсэ-партрэты; Эсэ-артыкулы; Эсэ-фельетоны: 1957-1982 / Уладзімір Караткевіч ; [падрыхтоўка тэкстаў, каментарыі П. Жаўняровіча ; рэд. тома В. Іўчанкаў] ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Філалагічны факультэт. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2016. - 494 с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ
449. Караткевіч, У. С. Збор твораў: [у 25 т.]. Т. 14. Публіцыстыка; Эсэ-рэцэнзіі; Эсэ-лісты; Матэрыялы для газеты "Боевая вахта"; Суаўтарства; Інтэрв'ю; Літаратуразнаўства: 1946-1983 / Уладзімір Караткевіч ; [падрыхтоўка тэкстаў, каментарыі П. Жаўняровіча ; рэд. тома В. Іўчанкаў] ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Філалагічны факультэт. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2016. - 510 с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ
450. Караткевіч, У. С. Збор твораў: [у 25 т.]. Т. 8. Каласы пад сярпом тваім; Зброя : раман / Уладзімір Караткевіч ; [падрыхтоўка тэкстаў, каментарыі і паслясл. В. Андрэевай ; рэд. тома А. Бельскі] ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Філалагічны факультэт. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2015. - 926 с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ
451. Караткевіч, У. С. Збор твораў: [у 25 т.]. Т. 9. Хрыстос прызямліўся ў Гародні; Евангелле ад Іуды : гісторыка-псіхалагічны раман / Уладзімір Караткевіч ; [падрыхтоўка тэкстаў, каментарыі П. Жаўняровіча ; рэд. тома Т. Шамякіна] ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Філалагічны факультэт. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2015. - 734 с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ
452. Караткевіч, У. С. Хрыстос прызямліўся ў Гародні : Евангелле ад Іуды / Уладзімір Караткевіч ; мастак Міхаіл Басалыга. - Мінск : Беларусь, 2017. - 438, [1] с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ БП№3
453. Карлюкевіч, А. Мудры Шубуршун : аповесць-казка, апавяданні, казкі / Алесь Карлюкевіч ; [прадмова У. Ліпскага]. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2014. - 119 с.. - (Серыя "Бібліятэка часопіса "Вясёлка") ББК 84(4Беи)6 Ф5 Ф8 ДО БП№3 БП№4
454. Карлюкевіч, А. Падарожжа паштовай маркі : казка / Алесь Карлюкевіч ; [ілюстрацыі В. Дударэнкі]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2015. - 47, [1] c. ББК 84(4Беи)6 ДО
455. Карлюкевіч, А. Родныя сляды : далёкая і блізкая памяць / Алесь Карлюкевіч. - Мінск : Звязда, 2015. - 172, [1] с. ББК 84(4Беи)6 Ф5 Ф8 ДО Ф10
456. Карлюкевіч, А. Як васількі на сваю крыўду забыліся : казкі / Алесь Карлюкевіч ; мастак Аксана Аракчэева. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2015. - 79 с. ББК 84(4Беи)6 ДО БП№3 Ф2 Ф4 Ф6
457. Карлюкевіч, А. Як Шубуршун мурашоў-чужынцаў выратаваў : казачная аповесць / Алесь Карлюкевіч ; [мастак М. Каратаева]. - Мінск : Звязда, 2016. - 164, [3] с. ББК 84(4Беи)6 БП№4 БП №1 БП№2 Ф7 Ф8
458. Карнаухова, И. А. Ах, какой сегодня день! : стихи / Ирина Карнаухова ; [художник Е. Харлап]. - Минск : Звязда, 2016. - 21, [2] с. ББК 84(4Беи)6 ДО БП№2 БП№3 БП№4 БП №1 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф10
459. Кашура, А. Мысли для облаков : [сказочная повесть] / Алена Кашура. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 224 с.. - (Долина чудес) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 Ф5 Ф7 Ф8
460. Кервуд, Д. О. Казан [Звукозапись]: повесть / Джеймс Оливер Кервуд ; [читает Радик Мухаметзянов]. - Москва : Равновесие, 2007. - 1 звуковой диск (время звучания 05 часов). - (Путешествия и приключения) ББК 84(7Сое) Ф12
461. Киреев, Р. Т. Лот из Содома : романы / Руслан Киреев. - Москва : Центрполиграф, 2001. - 508, [2] с.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 БП№3
462. Кичайкина, А. Дневник Мишки Клюшкина : [рассказы / Анна Кичайкина ; [художник Н. Кудрявцева]. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 256 с.. - (Школьные прикольные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№3 БП№4 БП№2 ДО
463. Климкович, С. В. Повелитель игрушек : повесть / Сергей Климкович. - Минск : Книжный Дом : Литера Гранд, 2017. - 253, [2] с.. - (Невероятные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 БП№2 ДО Ф4 Ф6
464. Климкович, С. В. Сокровища первопечатника : приключенческая повесть / Сергей Климкович ; иллюстрации Виктора Чайчука. - Минск : Книжный Дом, 2017. - 286, [2] с. ББК 84(4Беи)6 ДО БП№2 Ф1 Ф2 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8
465. Коваль, Ю. И. Приключения Васи Куролесова : повесть, рассказы / Ю. Коваль. - Москва : Искателькнига, 2016. - 126, [2] с.. - (Школьная классика) ББК 84(2=411.2)6 ДО Ф8 БП №1 БП№3 БП№4 Ф5
466. Коган, Т. В. Лекарство против иллюзий : [роман] / Татьяна Коган. - Москва : "Э", 2017. - 320 с.. - (Роман-драйв) ББК 84(2=411.2)6 Ф9
467. Колас, Я. Залаты прамень : [вершы, казкі жыцця] / Якуб Колас. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2016. - 189, [1] с. ББК 84(4Беи)6 БП№4 Ф5 ДО Ф2
468. Колас, Я. Новая Зямля [Гуказапіс]: аудыякніга / Якуб Колас ; тэкст чытае Андрэй Каляда. - Мінск : Вышэйшая школа, 2017. - 1 гукавы дыск. - (Бібліятэка школьніка) ББК 84(4Беи)6 БП№4 Ф5 Ф9 Ф12
469. Коллинз, С. Голодные игры [Звукозапись]: роман / Сьюзен Коллинз ; [читает Галина Чигинская]. - Москва : Аудиокнига, 2013. - 1 звуковой диск (время звучания: 09 часов 30 минут) ББК 84(7Сое) Ф12
470. Коллинз, С. И вспыхнет пламя [Звукозапись]: роман / Сьюзен Коллинз ; [читает Галина Чигинская]. - Москва : Аудиокнига, 2014. - 1 звуковой диск (время звучания: 10 часов) ББК 84(7Сое) Ф12
471. Корнев, В. Датский король [Звукозапись]: [мистический роман] / Владимир Корнев ; [Текст читают С. Шейченко, А. Алексахина и др.]. - Санкт-Петербург : Амфора-Медиа, 2008. - 1 зв. диск ( 8 часов 3 минуты ) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
472. Короленко, В. Г. Дети подземелья : повести и рассказы / В. Короленко. - Москва : Искателькнига, 2015. - 126, [2] с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)1 Ф5 БП №1 БП№3 БП№4 Ф8
473. Короленко, В. Г. Дети подземелья : повесть, рассказ / В. Г. Короленко. - Москва : Искателькнига, 2016. - 94, [2] с.. - (Школьная классика) ББК 84(2=411.2)1 БП№4 БП№3 БП№2 ДО Ф5
474. Коршуков, Е. И. Заговорщики : повесть / Евгений Коршуков. - Минск : Четыре четверти, 2017. - 177, [2] с.. - (Дети войны) ББК 84(4Беи)6 Ф5 Ф7 ДО
475. Костевич, И. Мне 14 уже два года : [повесть] / Ирина Костевич. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 224 с.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№3 БП№4 Ф2 Ф4 Ф5
476. Кошко, А. Ф. Негодяй [Звукозапись]/ А.Ф. Кошко ; [читает О. Федоров]. - Санкт-Петербург : Вира-М, 2005. - 1 зв. диск (7 ч. 52 мин.). - (Очерки уголовного мира царской России) ББК 84(2=411.2)1 Ф12
477. Кошко, А. Ф. Розовый бриллиант [Звукозапись]/ А.Ф. Кошко ; [читает О. Федоров]. - Санкт-Петербург : Вира-М, 2005. - 1 зв. диск (время звучания: 8 часов 28 минут). - (Очерки уголовного мира царской России) ББК 84(2=411.2)1 Ф12
478. Кошко, А. Ф. Сыскной аппарат [Звукозапись]/ А.Ф. Кошко ; [читает О. Федоров]. - Санкт-Петербург : Вира-М, 2008. - 1 зв. диск (8 ч. 02 мин.). - (Очерки уголовного мира царской России) ББК 84(2=411.2)1 Ф12
479. Крамер, М. Соблазны Снежной королевы / Марина Крамер. - Москва : Э, 2016. - 384 с.. - (Королева преступных страстей. Криминальная мелодрама М. Крамер) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
480. Крамер, М. Я не ангел : [роман] / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2014. - 320 с.. - (История сильной женщины. Криминальная мелодрама М. Крамер) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
481. Крапіва, К. Брама неўміручасці : камедыі / Кандрат Крапіва. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2015. - 125 с.. - (Школьная бібліятэка) ББК 84(4Беи)6 Ф1
482. Красикова, Т. С. Копилка желаний : повесть / Татьяна Красикова. - Минск : Литера Гранд : Книжный Дом, 2016. - 156, [3] с.. - (Невероятные истории) ББК 84(4Беи)6 БП№4 Ф4
483. Красницкий, А. И. Русичи : романы / Александр Красницкий. - Минск : Книжный Дом, 2013. - 447 с.. - (История России в романах) ББК 84(2=411.2)1 БП№4 ГЦБ
484. Крестовский, В. В. Тамара Бендавид [Звукозапись]/ В. В. Крестовский ; [читает О. Федоров]. - Санкт-Петербург : Вира-М, 2005. - 1 зв. диск ( время звучания 21 час 09 минут ) ББК 84(2=411.2)1 Ф12
485. Крестовский, В. В. Торжество Ваала [Звукозапись]: роман / В. В. Крестовский ; [читает Борис Хасанов]. - Санкт-Петербург : Вира-М, 2008. - 1 зв. диск ( время звучания 10 часов 44 минуты ) ББК 84(2=411.2)1 Ф12
486. Крестовский, В. В. Тьма Египетская [Звукозапись]: роман / В. В. Крестовский ; [читает О. Федоров]. - Санкт-Петербург : Вира-М, 2008. - 1 зв. диск ( время звучания 16 часов ) ББК 84(2=411.2)1 Ф12
487. Кротков, А. П. Мертвая петля для штрафбата. Новое задание русских камикадзе [Звукозапись]: роман / Антон Кротков ; [читает Владимир Маслаков]. - Москва : Аудиокнига, 2011. - 1 зв. диск (10 ч. 5 мин.). - (Библиотека Победы) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
488. Крылов, И. А. Басни : [для среднего школьного возраста] / И. Крылов ; художник И. Цыганков. - Москва : Искателькнига, [2015]. - 47, [1] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)1 Ф5 БП№4
489. Крымов, Е. Покорители юрского периода : повесть / Егор Крымов. - Минск : Книжный Дом : Литера Гранд, 2017. - 253, [2] с.. - (Невероятные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП№2 БП№4 ДО Ф1 Ф4
490. Крымов, Е. Покушение на императрицу : повесть / Егор Крымов. - Минск : Кижный Дом : Литера Гранд, 2017. - 253, [2] с.. - (Невероятные истории) ББК 84(4Беи)6 БП№4 БП№2 ДО Ф1 Ф2 Ф4
491. Крымов, Е. Путешествие за грань времен : повесть / Егор Крымов. - Минск : Кижный Дом : Литера Гранд, 2017. - 189, [2] с.. - (Невероятные истории) ББК 84(4Беи)6 БП№2 БП№4 ДО Ф1 Ф2 Ф4
492. Крюкова, Т. Ш. Автомобильчик Бип : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 48 c. ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 Ф6 Ф8
493. Крюкова, Т. Ш. Волшебница с острова Гроз : [приключенческий роман] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 384 c.. - (Чудеса и приключения) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 БП №1 БП№3 БП№2 ДО
494. Крюкова, Т. Ш. Гордячка : [приключенческий роман] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 384 c.. - (Чудеса и приключения) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф5
495. Крюкова, Т. Ш. Дневник кото-сапиенса : [юмористическая повесть в рассказах] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2018. - 192 c. ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№4 БП№2 ДО Ф6 Ф8
496. Крюкова, Т. Ш. Единожды солгавший : [повесть и рассказы] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 352 c.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№3 БП№4 Ф9 Ф10
497. Крюкова, Т. Ш. Костя+Ника : [молодежная романтическая повесть] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 320 c.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 Ф8 Ф10
498. Крюкова, Т. Ш. Крошка Ежик : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 48 c. ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8
499. Крюкова, Т. Ш. Кубок чародея : [приключенческий роман] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 352 c.. - (Чудеса и приключения) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 Ф6
500. Крюкова, Т. Ш. Лесная аптека : [сказочная энциклопедия лекарственных растений / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 64 c. ББК 84(2=411.2)6 БП№2 БП№3 БП№4 Ф6 Ф8 Ф9
501. Крюкова, Т. Ш. Озорные истории; Веселый хуторок : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 96 c. ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 Ф4 Ф6 Ф8
502. Крюкова, Т. Ш. Потапов, двойка! : [рассказы] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 240 c.. - (Школьные прикольные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№3 БП№4 Ф5 Ф6 Ф7
503. Крюкова, Т. Ш. Потапов, к доске! : [рассказы, стихи] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 272 c.. - (Школьные прикольные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№4 Ф5 Ф7
504. Крюкова, Т. Ш. С кем играет кенгуру : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 56 c. ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 Ф5 Ф6 Ф8
505. Крюкова, Т. Ш. Свистать всех наверх : [повесть-сказка / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 80 c. ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 ДО Ф5 Ф7
506. Крюкова, Т. Ш. Сказки Дремучего леса : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 48 c. ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 Ф6 Ф7 Ф8 Ф10
507. Крюкова, Т. Ш. Сказки-почемучки; Лесной календарь : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 96 c. ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 Ф6 Ф8
508. Крюкова, Т. Ш. Телепат : [приключенческо-фантастический роман] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 544 c. ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф5 Ф8
509. Крюкова, Т. Ш. Хрустальный ключ : [повесть] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 432 c.. - (Долина чудес) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№3 БП№4 БП№2 ДО Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9
510. Крюкова, Т. Ш. Хрустальный ключ [Звукозапись]: детское фэнтези / Тамара Крюкова ; [исполнитель и звукорежиссер Н. Истарова, музыка М. Машкова]. - Москва : 1С-Паблишинг, 2016. - 1 зв. диск (время звучания 8 часов 02 минуты) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
511. Кудлачев, В. С. Война глазами ребенка : [сборник] / Виктор Кудлачёв. - Гродно : Гродненская типография, 2004. - 22с. ББК 84(4Беи-2Гродно)6 ГЦБ Ф10 ДО Ф5 Ф6 Ф7 Ф8
512. Кузнецова, Ю. Н. Подружки : [юмористические рассказы / Юлия Кузнецова ; [иллюстрации О. Якунин]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 220, [2] с. ББК 84(2=411.2)6 Ф6 БП №1 Ф5 Ф7 Ф8
513. Кузьмин, Е. Учим азбуку и стихи : [для дошкольного возраста] / Е. Кузьмин ; художник И. Цыганков. - Москва : Искателькнига, 2016. - 63 с.. - (Дошколятам) ББК 84(2=411.2)6 Ф5 БП№3 БП№4
514. Кукуць, М. На сёмым небе : аповесць, апавяданні / Міледзій Кукуць. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. - 219, [2] с. ББК 84(4Беи)6 Ф2
515. Кулик, В. Е. Ведьма полесская : [роман] / Виталий Кулик. - Мозырь : Колор, 2014. - 365, [3] с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ БП №1 БП№3 ДО Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф9 Ф10
516. Купала, Я. Расцвіла непагаслай зарой : [вершы, паэмы, п'есы] / Янка Купала ; [укладанне В. Шніпа]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2016. - 253, [1] с. ББК 84(4Беи)6 БП№4 Ф2 Ф5
517. Куприн, А. И. Белый пудель : рассказы / А. Куприн. - Москва : Искателькнига, 2017. - 94, [2] с.. - (Школьная классика) ББК 84(2=411.2)1 Ф5 БП№4 Ф8
518. Кураев, М. Н. Приют теней : повести, рассказы, роман / Михаил Кураев. - Москва : Центрполиграф, 2001. - 603, [2] с.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 Ф2 Ф3 Ф12
519. Кэрролл, Л. Алиса в Стране Чудес : [для среднего школьного возраста] / Л. Кэрролл ; [перевод с английского А. Оленича-Гнененко ; художник В. Попова]. - Москва : Либри пэр бамбини, 2016. - 94, [1] с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(4Вел) Ф5 БП№4 Ф8 Ф9
520. Лавряшина, Ю. Догхантер : [повесть / Юлия Лавряшина. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 256 с.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 Ф6 Ф7 Ф10
521. Лавряшина, Ю. Преломление в зеленом стекле : [для среднего школьного возраста] / Юлия Лавряшина. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 480 с. ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 Ф8 Ф9 Ф10
522. Лавряшина, Ю. Собачья жизнь Гриши и Васьки : [приключенческая повесть / Юлия Лавряшина. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 192 с. ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№4 Ф5 Ф9 Ф10
523. Лагерлёф, С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями : [для среднего школьного возраста] / Сельма Лагерлёф ; [пересказ З. Задунайской, А. Любарской] ; рисунки О. Филипенко. - Москва : Астрель, 2015. - 245, [3] с.. - (Самые настоящие мальчишки) ББК 84(4Шве) Ф3 Ф6
524. Лазар, А. Таварыства кнігалюбаў : для абмежаванага карыстання / Андрэй Лазар. - Мінск : Регистр, 2016. - 173, [1] с. ББК 84(4Беи)6 Ф2 ДО ГЦБ
525. Лазаренская, М. Конкур в ритме солнца : [повесть ; [художник Н. Кудрявцева]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 240 с.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 Ф2 Ф4 Ф9
526. Лазаренская, М. Копилка со смешинкой : [юмористическая повесть в рассказах / Майя Лазаренская ; [художник И. Кондрашова]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 192 с.. - (Школьные прикольные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№4 БП№2 Ф6 Ф8
527. Лазаренская, М. Осторожно, фокус! : [веселые повести / Майя Лазаренская ; [художник Н. Кудрявцева]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 256 с.. - (Смешные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 БП№3 БП№2 Ф7 Ф8
528. Лазаренская, М. Северный ветер дул с юга : [повесть / Ксения Беленкова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 240 с.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф5
529. Лауцюс, Я. Неожиданное путешествие : [рассказ / Яронимас Лауцюс ; художник Юргита Балькявичюте. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015. - 22 с., включая обложку ББК 84(4Лит) ДО Ф1 Ф8
530. Лауцюс, Я. Прощаюсь с депрессией : истории выздоровления пациентов психотерапевтического отделения / Яронимас Лауцюс ; перевод с литовского [Г. Шалыгиной ; художник Р. Стасюнайте]. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. - 63 с. ББК 84(4Лит)6 Ф10
531. Лауцюс, Я. Счастливого пути : [рассказ / Яронимас Лауцюс ; художник Юргита Балькявичюте. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015. - 22 с., включая обложку ББК 84(4Лит) ДО Ф1 Ф4 Ф6 Ф9
532. Лащенко, М. Все что у меня есть : [роман] / Мария Лащенко. - Минск : Букмастер, 2011. - 252, [1] с.. - (Современный женский роман) ББК 84(4Беи)6 БП№4 Ф2
533. Легардинье, Ж. Не доверяйте кошкам [Звукозапись]: комедия / Жиль Легардинье ; перевод с фрарцузкого Эллы Болдиной ; [в исполнении Марины Лисовец]. - Москва : Вимбо, 2015. - 1 зв. диск (9 часов 43 минуты) ББК 84(4Фра) Ф12
534. Лем, С. Непераможны : раман і апавяданні / Станіслаў Лем ; пераклад з польскай [мовы А. І. Бутэвіча ; пасляслоўе В. Язневіча]. - Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2011. - 252, [2] с.. - (Бібліятэка сусветнай літаратуры) ББК 84(4Пол) ДО Ф2 Ф8
535. Леонард, Э. Деньги - не проблема : [роман] / Элмор Леонард ; [перевод с английского И. Н. Аношкиной]. - Москва : Центрполиграф, 2008. - 319, [1] с. ББК 84(7Сое) ГЦБ БП№3 Ф2
536. Леонард, Э. С мертвого никто не спросит : [роман] / Элмор Леонард ; [перевод с английского И. И. Мансурова]. - Москва : Центрполиграф, 2008. - 317, [1] с. ББК 84(7Сое) ГЦБ
537. Леонард, Э. Соучастники : [роман] / Элмор Леонард ; [перевод с английского Е. А. Любимовой]. - Москва : Центрполиграф, 2007. - 349, [1] с. ББК 84(7Сое) Ф2 Ф4 Ф12
538. Леонтьев, А. В. Ночь с Каменным Гостем : [роман] / Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2008. - 383, [1] с.. - (Авантюрная мелодрама) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
539. Леонтьев, А. В. Призраки страсти : [роман] / Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2011. - 352 с.. - (Авантюрная мелодрама) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
540. Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени : [роман] / М. Ю. Лермонтов. - Минск : Мастацкая літаратура, 2014. - 150 с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)1 БП№2 БП№4 ДО Ф1 Ф4
541. Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени : [роман] / М. Ю. Лермонтов. - Москва : Искательпресс, 2014. - 255 с.. - (Библиотека классики ) ББК 84(2=411.2)1 Ф5 БП№3 БП№4
542. Лесков, Н. С. Железная воля [Звукозапись]: повесть / Николай Лесков ; [читает Валентин Морозов]. - Санкт-Петербург : Вира-М, 2012. - 1 зв. диск ( время звучания 3 часа 20 минут ) ББК 84(2=411.2)1 Ф12
543. Лесков, Н. С. Избранное [Звукозапись]: повести, рассказы / Николай Лесков. - Москва : 1С-Паблишинг, 2015. - 1 зв. диск ( время звучания 8 часов 07 минут ) ББК 84(2=411.2)1 Ф12
544. Лесков, Н. С. Левша : [рассказы / Н. Лесков. - Москва : Искателькнига : Либри пэр бамбини, 2017. - 94, [1] с. ББК 84(2=411.2)1 Ф5 Ф1 БП №1 БП№4
545. Лешко, Ю. А. Ангел в темноте : проза / Юлия Лешко. - Минск : Регистр, 2011. - 351, [1] с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ БП№4 Ф5 Ф8 Ф12
546. Лешко, Ю. А. Лица Счастья. Имена любви : проза / Юлия Лешко. - Минск : Регистр, 2014. - 206, [1] с. ББК 84(4Беи)6 Ф5 Ф8 ГЦБ БП №1
547. Лешко, Ю. А. Мамочки мои..., или Больничный Декамерон : роман / Юлия Лешко. - Минск : Регистр, 2013. - 447, [1] с. ББК 84(4Беи)6 БП№4 Ф8
548. Лисицкая, Т. Г. Богиня, или Плач домохозяйки : поэтический сборник / Тамара Лисицкая ; [иллюстрации автора]. - Минск : Регистр, 2015. - 127 с., [16] л. цв. ил. ББК 84(4Беи) Ф1 Ф4 Ф5 Ф8 Ф9 Ф12 ГЦБ БП №1 БП№3 БП№4
549. Литвинова, А. В. Незримая связь [Звукозапись]/ Анна Литвинова, Сергей Литвинов ; [читает Владимир Маслаков]. - Москва : Аудиокнига, 2014. - 1 зв. диск (5ч. 35 мин.). - (Звездный тандем российского детектива) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
550. Литвинова, А. В. Несвятое семейство [Звукозапись]: роман / Анна Литвинова, Сергей Литвинов ; [читает Валерий Смекалов]. - Москва : Аудиокнига, 2014. - 1 зв. диск (7 ч. 50 мин.). - (Звездный тандем российского детектива) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
551. Литвинова, А. В. Осколки великой мечты : [роман] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2014. - 352 с.. - (Ретро-детектив. Золотые годы Советской эпохи) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
552. Литвинова, А. В. Семейное проклятие [Звукозапись]: роман / Анна Литвинова, Сергей Литвинов ; [читает Сергей Сидоренко]. - Москва : Аудиокнига, 2014. - 1 зв. диск (7 ч. 35 мин.). - (Звездный тандем российского детектива) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
553. Литвинова, А. В. Успеть изменить до рассвета : [роман] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : "Э", 2017. - 352 с.. - (Знаменитый тандем российского детектива) ББК 84(2=411.2)6 Ф9
554. Лондон, Д. Белый клык : [для среднего школьного возраста] / Джек Лондон ; [перевод с английского Н. А. Волжиной]. - Москва : "Э", 2016. - 285, [3] с.. - (Внеклассное чтение) ББК 84(7Сое) БП№4 БП№2 ДО Ф6 Ф8
555. Лось, Н. В. Меня зовут Лариса / Наталья Лось. - Минск : Четыре четверти, 2015. - 163, [2] с.. - (Дзеці вайны) ББК 84(4Беи)6 Ф5 Ф7 Ф8 Ф9 ДО
556. Лотц, С. Три : роман / Сара Лотц ; [перевод с английского И. Толока]. - Харьков : Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 492, [4] с. ББК 84(6Южн) Ф2
557. Лубенец, С. Мой первый конкурс красоты : [повесть] / Светлана Лубенец. - Москва : Эксмо, 2004. - 192 с.. - (Только для девчонок) ББК 84(2=411.2)6 Ф9
558. Луговой, Д. Ю. Недоросль имперского значения : [приключенческая повесть] / Дмитрий Луговой. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 352 c.. - (Лабиринт времени) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№3 БП№4 БП№2 Ф10
559. Лынькоў, М. Міколка-паравоз : [аповесць / Міхась Лынькоў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2017. - 124, [1] с. ББК 84(4Беи)6 Ф1 Ф3 БП№4
560. Льюис, Т. Убрать Картера : роман / Тед Льюис ; [перевод с английского И. И. Мансурова ; послесловие О. Крутилиной]. - Москва : Центрполиграф, 2002. - 269, [2] с.. - (Blockbuster. Экранизированный роман) ББК 84(4Вел) Ф12
561. Лэндон, Дж. Грешный ангел : роман / Джулия Лэндон ; [перевод с английского И. Кузнецовой]. - Москва : АСТ, 2003. - 384 с.. - (Шарм) ББК 84(7Сое) Ф4 ГЦБ
562. Лясковский, В. Л. Веселые качели : [сказочные истории / Виктор Лясковский ; [художники Виктор и Алиса Чайчук]. - Минск : Книжный Дом, 2014. - 63 с.. - (Кролик Нолик и козленок Рогалик) ББК 84(4Беи)6 БП№4 Ф8
563. Мілітанян, Э. Паветраны дом : [вершы / Эдвард Мілітанян ; [пераклад з армянскай М. Чарняўскага ; мастак Д. Рунова]. - Мінск : Звязда, 2015. - 27, [2] с. ББК 84(5Арм) Ф4 Ф8
564. Мінскевіч, С. Л. Вялікія прыгоды Какоса Маракоса : [для дзяцей] / Серж Мінскевіч ; мастак Андрэй Хворык. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2015. - 140, [3] с. ББК 84(4Беи)6 ДО Ф4
565. Мінулін, Р. М. Адна сям'я : вершы / Роберт Мінулін ; [прадмова А. Карлюкевіча] ; пераклад з татарскай Яны Явіч. - Мінск : Звязда, 2016. - 30, [1] с.. - (Сяброўства без межаў) ББК 84(2=632.3)6 ДО Ф2 Ф8 Ф9 Ф10
566. Місько, П. А. Грот афаліны : аповесць / Павел Місько. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2009. - 508, [2] с.. - (Бібліятэка школьніка) ББК 84(4Беи)6 БП№3
567. Мазго, У. М. Адвечныя скарбы Радзімы : падарожжа па айчыннай гісторыі / Уладзімір Мазго ; [мастак І. Гардзіёнак]. - Мінск : Звязда, 2013. - 94, [1] с. ББК 84(4Беи)6 БП№4 Ф1 Ф5 Ф7 Ф8
568. Макиавелли, Н. Государь [Звукозапись]/ Никколо Макиавелли ; [читает Владимир Маслаков]. - Москва : Аудиокнига, 2011. - 1 зв. диск (3 ч. 05 мин.) ББК 84(4Ита) Ф12
569. Мало, Г. Без семьи : повесть / Гектор Мало ; [перевод с французского М. Круковского] ; художник П. Гавин. - Москва : Искателькнига, 2016. - 175 с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(4Фра) БП№3 Ф2
570. Малышева, А. Ж. Тело в шляпе : [роман] / Анна Малышева. - Москва : Эксмо, 2002. - 384с.. - (Русский бестселлер) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
571. Малышкина, О. В. Брысь, или Один за всех, и все за одного : [приключенческая повесть / Ольга Малышкина. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 320 с.. - (Невероятные приключения Брыся в пространстве и времени) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 ДО Ф6 Ф8
572. Малышкина, О. В. Брысь, или Приключения одного м. н. с. : [приключенческая повесть / Ольга Малышкина. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 224 с.. - (Невероятные приключения Брыся в пространстве и времени) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 ДО Ф6 Ф7
573. Мамин-Сибиряк, Д. Н. Серая Шейка : сказки / Д. Мамин-Сибиряк ; художник В. Дугин. - Москва : Искателькнига, 2015. - 62 с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)1 БП№3 БП№4
574. Маринина, А. Б. Незапертая дверь : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2003. - 416 с. ББК 84(2=411.2)6 Ф4
575. Маринина, А. Б. Смерть ради смерти / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2016. - 352 с.. - (А. Маринина. Меньше, чем спеццена) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
576. Маринина, А. Б. Цена вопроса : [роман в 2 т.] / Александра Маринина Т. 1. - Москва : Эксмо, 2017. - 352 с.. - (А. Маринина. Больше чем детектив) ББК 84(2=411.2)6 Ф9
577. Маринина, А. Б. Цена вопроса : [роман в 2 т.] / Александра Маринина Т. 2. - Москва : Эксмо, 2017. - 352 с.. - (А. Маринина. Больше чем детектив) ББК 84(2=411.2)6 Ф9
578. Март, М. Вальсирующие со смертью : [роман] / Михаил Март. - Москва : АСТ, 2005. - 509, [3] с.. - (Криминал) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
579. Мартинович, А. Жаркое солнце Эфиопии : историко-приключенческий роман / Алесь Мартинович Кн. 1. - Минск : Звязда, 2014. - 268, [2] с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ Ф2
580. Мартинович, А. Жаркое солнце Эфиопии : историко-приключенческий роман / Алесь Мартинович Кн. 2. - Минск : Звязда, 2014. - 302, [2] с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ Ф2
581. Марціновіч, А. Былое, але не думы : сёе-тое з пражытага і перажытага / Алесь Марціновіч. - Мінск : Чатыры чвэрці, 2016. - 305, [1] с.. - (Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі) ББК 84(4Беи)6 ГЦБ
582. Маршак, С. Я. Все лучшие стихи и сказки : [для дошкольного возраста] / С. Маршак. - Москва : АСТ, 2014. - 159, [1] с.. - (АСТ) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 БП№3 БП№2 Ф4
583. Масла, А. С. Мяне завуць Лахнэска : казка / Алена Масла ; [мастак Аксана Аракчэева]. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2016. - 29, [2] с. ББК 84(4Беи)6 БП №1 БП№3 БП№4 Ф1 Ф2 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9
584. Маслюков, В. С. Рождение волшебницы. Любовь : [роман] / Валентин Маслюков. - Минск : Звязда, 2016. - 364, [2] с. ББК 84(4Беи)6 БП№4 БП №1 Ф1
585. Маслюкова, О. В. Водоворот любви : роман / Ольга Маслюкова. - Минск : Четыре четверти, 2015. - 293, [2] с. ББК 84(4БЕИ)6 Ф2 Ф9 ГЦБ
586. Метлицкая, М. Я буду любить тебя вечно / Мария Метлицкая. - Москва : "Э", 2017. - 352 с.. - (За чужими окнами) ББК 84(2=411.2)6 Ф9
587. Михайлова, Е. Закат цвета индиго : [роман] / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2011. - 384 с.. - (Детектив-событие) ББК 8492=411.2)6 ГЦБ
588. Михайлова, Е. Роль любимой женщины / Евгения Михайлова. - Москва : "Э", 2017. - 320 с.. - (Детектив-событие) ББК 84(2=411.2)6 Ф9
589. Михалков, С. В. Дядя Степа : [поэма, стихи / Сергей Михалков ; [художник Ф. Лемкуть]. - Москва : АСТ, 2017. - 127, [1] с.. - (Любимая книжка) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№4 ДО Ф10
590. Михалкова, Е. И. Закрой дверь за совой : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2017. - 384 с.. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой) ББК 84(2=411.2)6 Ф9
591. Морозова, О. Л. Дегустаторы : роман / Александр Устинов. - Москва : Центрполиграф, 2007. - 354, [1] с. ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ Ф3
592. Москвина, Т. В. Она что-то знала [звукозапись]: роман / Татьяна Москвина ; [читает Юлия Бочанова]. - Санкт-Петербург : Амфора-Медиа, 2008. - 1 звуковой диск (10 часов 15 минут). - (Аудиокнига) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
593. Муравейка, І. А. Званочкі ў блакіце : [вершы, загадкі] / Іван Муравейка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2016. - 62, [1] с. ББК 84(4Беи)6 Ф2
594. Мясников, В. А. Золото троллей : [приключенческая повесть / Виктор Мясников. - Москва : Аквилегия-М, 2013. - 384 с. ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 БП№2 ДО Ф2 Ф4 Ф6 Ф8 Ф9 Ф10
595. Навроцкая, Н. Блог уходящего детства : [молодежный роман] / Наталья Навроцкая. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 448 c.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 ДО Ф6 Ф10
596. Навуменка, І. Я. Збор твораў: [ў 10 т.]. Т. 5. Сасна пры дарозе; Вецер у соснах : раманы / Іван Навуменка ; [камент. і пасляслоўе Н. Пыско ; рэд. тома С. Лаўшук] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2015. - 878 с. ББК 84(4Беи)6 БП№4
597. Найдзін, В. І. Анюціны вочкі : апавяданні / Васіль Найдзін ; [прадмова І. Канановіча]. - Мінск : Чатыры чвэрці, 2017. - 286, [1] с.. - (Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі) ББК 84(4Беи)6 ДО
598. Наумов, М. С. Престолонаследник : роман / Марк Наумов. - Москва : Центрполиграф, 2001. - 556 с.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ Ф4 Ф12
599. Незнанский, Ф. Е. Кандидат на убийство : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ : Олимп, 2003. - 345 с.. - (Господин адвокат) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
600. Некрасов, А. С. Приключения капитана Врунгеля : [для среднего школьного возраста] / А. Некрасов. - Москва : Искательпресс, 2016. - 108, [2] с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)6 Ф5 БП №1 БП№3 БП№4 БП№2 ДО
601. Ненацкий, З. Соблазнитель [Звукозапись]: роман / Збигнев Ненацкий ; [перевод с польского Е. Невякин ; читает Вадим Яковлев]. - Санкт-Петербург : Вира-М, 2008. - 1 зв. диск ( время звучания 16 часов ). - (Впервые на русском языке) ББК 84(4Пол)1 Ф12
602. Никольская, О. В. Похищение шедевра, или Новые приключения агентов "КолбаФирЖик" : современная повесть-сказка / Ольга Никольская ; [предисловие А. Карлюкевича ; художник С. Волков]. - Минск : Звязда, 2017. - 141, [2] с. ББК 84(4Беи)6 БП №1 БП№4 ДО Ф5 Ф7 Ф1 Ф8 Ф4 БП№3
603. Нилов, К. Г. Есть такая любовь : [роман, повесть, рассказы] / Константин Нилов. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2017. - 303, [1] с. ББК 84(4Беи)6 БП№4
604. Новиков, Н. И. Смерть на старом озере / Николай Новиков. - Москва : Книги "Искателя", 2008. - 320 с.. - (Детективы "Искателя") ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
605. Носов, Н. Н. Веселая семейка : [повесть и рассказы / Николай Носов ; [художник А. Каневский]. - Москва : Эксмо, 2015. - 160 с. ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№3 БП№4 Ф3 БП№2 Ф4 Ф10 Ф12
606. Носов, Н. Н. Незнайка в солнечном городе : [роман-сказка / Николай Носов ; [художник А. Лаптев]. - Москва : Эксмо, 2016. - 296 с. ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 БП№2 Ф10 Ф12
607. Носов, Н. Н. Незнайка на Луне : [роман-сказка / Николай Носов ; [художник А. Борисенко]. - Москва : Оникс, 2000. - 271 с. ББК 84(2=411.2)6 БП№4 БП№3 Ф7 Ф8 Ф10 Ф12
608. Носов, Н. Н. Приключения Незнайки и его друзей; Незнайка в Солнечном городе : [романы-сказки / Николай Носов ; [художник А. Лаптев]. - Москва : Эксмо, 2017. - 541, [2] с. ББК 84(2=411.2)6 БП№4 БП №1 БП№3 Ф6 Ф12
609. Нэмм, Е. "Большое представление" для Сонечки : сказка / Ева Нэмм ; [художник Е. Першина]. - Минск : Звязда, 2017. - 62, [1] с.. - (Книга Волшебства) ББК 84(4Беи)6 ДО БП№3 БП№4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10
610. Окуджава, Б. Ш. Путешествие дилетантов; Стихотворения : [роман] / Булат Окуджава. - Москва : "Э", 2016. - 637, [1] с.. - (100 главных книг). - (Библиотека классической литературы) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф3
611. Осеева, В. А. В классе : рассказы / В. Осеева ; [художник И. Цыганков]. - Москва : Искателькнига, 2017. - 93, [2] с.. - (школьная классика) ББК 84(2=411.2)6 ДО БП №1 БП№4 Ф2 Ф5 Ф8
612. Осеева, В. А. Волшебное слово : [для младшего школьного возраста] / В. Осеева ; [художник И. Цыганков]. - Москва : Искателькнига, 2016. - 62, [2] с.. - (Библиотека школьника) ББК 84(2=411.2)6 Ф8 БП№4
613. Остен, Д. Гордость и предупреждение : [роман] / Джейн Остин ; [перевод с английского И. Маршака]. - Москва : АСТ, 2017. - (Зарубежная классика) ББК 84(4Вел) Ф4 Ф5
614. Островский, А. Н. Гроза; Бесприданница : [пьесы] / А. Н. Островский. - Москва : АСТ, 2016. - 224 с.. - (Эксклюзив: Русская классика) ББК 84(2=411.2)1 БП№4 Ф5
615. Павлищева, Н. П. Фаворитка / Наталья Павлищева. - Москва : Эксмо : Яуза, 2014. - 286, [2] с. ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
616. Пантелеев, Л. Честное слово : [рассказы / Леонид Пантелеев ; [художники В. Дугин, Н. Губарева]. - Москва : Искателькнига, 2017. - 95 с.. - (Школьная классика) ББК 84(2=411.2)6 Ф5 БП№3 БП№4
617. Пантелеев, Л. Честное слово : [рассказы / Леонид Пантелеев ; [художники В. Дугин]. - Москва : Искательпресс, 2016. - 63 с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)6 Ф6 Ф8 БП№4
618. Парвела, Ц. Эла і сябры : [аповесць] / Ціма Парвела ; [ілюстрацыі Агне Нананай] ; пераклад з фінскай мовы [А. Казловай]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2017. - 111 с. ББК 84(4Фин) Ф2
619. Парчук, Н. М. Венерын чаравічак : вершы, казкі, загадкі / Надзея Парчук ; [мастак С. Рыжыкава]. - Мінск : Звязда, 2015. - 107, [1] c. ББК 84(4Беи)6 Ф2 Ф4 Ф8
620. Пастернак, Б. Л. Доктор Живаго : роман / Борис Пастернак. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 704 с.. - (Азбука-классика) ББК 84(2=411.2)6 Ф2
621. Паустовский, К. Г. Стальное колечко : рассказы и сказки / Константин Паустовский ; [художник В. Дугин]. - Москва : Искателькнига, 2015. - 125 с.. - (По школьной программе) ББК 84(2=411.2)6 Ф8 БП№4
622. Паустовский, К. Г. Теплый хлеб : рассказы / К. Паустовский. - Москва : Искателькнига, 2017. - 126 с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 БП№2 ДО Ф10
623. Пересвет, В. Кузька Пуаров - звезда сыска : повесть / Владимир и Наталья Пересвет. - Минск : Книжный Дом : Литера Гранд, 2017. - 253, [2] с.. - (Невероятные истории) ББК 84(4Укр) БП№4 БП№2 ДО Ф8
624. Пересвет, В. Цивилизация без каникул : повесть / Владимир и Наталья Пересвет. - Минск : Книжный Дом : Литера Гранд, 2017. - 253, [2] с.. - (Невероятные истории) ББК 84(4Укр) БП№4 БП№2 ДО Ф1 Ф4
625. Пермяк, Е. А. Рассказы и сказки : [для младшего школьного возраста] / Евгений Пермяк ; [художник Н. Губарева]. - Москва : Искателькнига, 2016. - 46 с.. - (Библиотека школьника) ББК 84(2=411.2)6 Ф5 БП №1 БП№3 БП№4 Ф7 Ф8
626. Пермяк, Е. А. Рассказы и сказки : [для младшего школьного возраста] / Евгений Пермяк ; художник И. Цыганков. - Москва : Искательпресс, 2015. - 60 с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)6 Ф5 Ф7 Ф8 БП№3
627. Перумов, Н. Млава Красная : [роман] / Ник Перумов, Вера Камша. - Москва : Эксмо, 2012. - 480 с. ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
628. Песецкий, С. Вавилонская башня : [сборник / Сергей Песецкий ; [автор вступительной статьи Т. Лычагина]. - Минск : Регистр, 2015. - 302, [1] с.. - (Библиотека "Регистр") ББК 84(4Пол) ГЦБ БП№3 БП№4 ДО Ф2
629. Песецкий, С. Любовник Большой Медведицы : роман / Сергей Песецкий ; [перевод с польского В. Л. Авиловой, Д. С. Могилевцева]. - Минск : Регистр, 2016. - 361, [4] с. ББК 84(4Пол) ГЦБ БП№3 БП№4 ДО Ф2 Ф9
630. Пивоварова, И. М. О чем думает моя голова : [для среднего школьного возраста] / Ирина Пивоварова ; [художник П. Гавин]. - Москва : Мир искателя, 2014. - 62 с.. - (Библиотека школьника) ББК 84(2=411.2)6 Ф6 Ф8
631. Плеханов, А. В. Лесные твари : роман / Андрей Плеханов. - Москва : Центрполиграф, 2002. - 459 с. ББК 84(2=411.2)6 Ф2 Ф3
632. Плеханов, А. В. Мятежник : роман / Андрей Плеханов. - Москва : Центрполиграф, 2002. - 488 с. ББК 84(2=411.2)6 Ф3 Ф4
633. Плеханов, А. В. Перезагрузка : роман / Андрей Плеханов. - Москва : Центрполиграф, 2003. - 383 с. ББК 84(2=411.2)6 Ф2 Ф3
634. По, Э. А. Заколдованный замок : сборник / Эдгар По. - Харьков : Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. - 798, [2] с. ББК 84(7Сое) Ф2
635. По, Э. А. Золотой жук : рассказы / Эдгар По. - Москва : Искателькнига, 2015. - 111 с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(7Сое) БП№3 БП№4 ДО
636. Погорельский, А.А. Черная курица, или Подземные жители / А.Погорельский ; художник В.Дугин. - Москва : Искательпресс, 2015 ББК 84(2=411.2)1 Ф5 Ф10 БП№3 БП№4
637. Познер, В. В. Противостояние [звукозапись]/ Владимир Познер ; [читают Игорь Сергеев, Валерий Захарьеви др.]. - Москва : Аудиокнига, 2015. - 1 звуковой диск (11 часов 10 минут) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
638. Поли, Э. Там, где рождаются сны : [сказочная повесть] / Эн Поли. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 320 с.. - (Долина чудес) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 Ф7 Ф8 Ф10
639. Поляков, И. Л. Мистичковая история : [повесть] / Игорь Поляков ; [художник: Мирослава Отинова]. - Минск : Регистр, 2017. - 319 с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ БП№3 БП№4 Ф4 Ф9
640. Поляков, И. Л. Пространства : [повесть] / Игорь Поляков. - Минск : Регистр, 2014. - 224 с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ Ф4 Ф8
641. Полякова, Т. В. Один неверный шаг : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2013. - 352 с.. - (Авантюрный детектив Т.Поляковой) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ Ф9
642. Попов, В. Г. Евангелие от Магдалины : романы / Валерий Попов. - Москва : Центрполиграф, 2003. - 524, [2] с.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 Ф2 Ф3
643. Постников, В. Ю. Верхом на портфеле : [рассказы и повесть / Валентин Постников ; [художник Ю. Якунин]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 224 с.. - (Смешные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 БП №1 БП№3 БП№2 ДО Ф2 Ф5 Ф7 Ф8 Ф10
644. Постников, В. Ю. Веселый двоечник : [рассказы и повесть / Валентин Постников ; [художник Ю. Якунин, В. Кашорик]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 192 с.. - (Школьные прикольные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№3 БП№4 БП№2 ДО Ф5 Ф6 Ф7 Ф9
645. Поттер, Б. Х. Мышкин дом : [перевод с английского: для дошкольного и младшего школьного возраста] / Беатрис Поттер. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 64 c. ББК 84(4Вел) БП№3 БП№4 Ф6 Ф8
646. Пратер, Р. Свидетелей не оставлять : [детективные романы / Ричард Пратер. - Москва : Центрполиграф, 2003. - 479 с.. - (Мастера остросюжетного детектива) ББК 84(7Сое) Ф3 Ф4 Ф9
647. Прибрежная, Л. Пятерка с плюсом, или Философ Хвыля : [повесть / Лариса Прибрежная. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 208 с.. - (Школьные прикольные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 БП№3 Ф6 Ф7 Ф8
648. Прилепин, З. Обитель : роман / Захар Прилепин. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. - 746 с.. - (Захар Прилепин: проза) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф2
649. Приставкин, А.И. Ночевала тучка золотая [Звукозапись]/ А. Приставкин ; [читает Александр Алексеев-Валуа]. - Москва : Аудиокнига, 2011. - 1 зв. диск (10 часов). - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
650. Пришвин, М. М. Лисичкин хлеб : рассказы / Михаил Пришвин ; художник Н. Устинов. - Москва : Росмэн, 2016. - 92, [4] с.. - (Внеклассное чтение) ББК 84(2=411.2)6 Ф9
651. Пришвин, М. М. Лисичкин хлеб : рассказы / Михаил Пришвин ; художник В. Дугин. - Москва : Искателькнига, 2015. - 45, [2] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)6 Ф5 БП №1 БП№3 БП№4
652. Пришвин, М. М. Лисичкин хлеб : рассказы / Михаил Пришвин ; художник В. Дугин. - Москва : Искательпресс, 2016. - 62, [2] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)6 Ф7 Ф8 БП№4
653. Прокофьева, С. Л. Приключения желтого чемоданчика : [повесть-сказка: для младшего школьного возраста] / Софья Прокофьева ; [художник В. Дугин]. - Москва : Либри пэр бамбини, 2016. - 76, [2] с.. - (Библиотека школьника ) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 БП№3 Ф1 Ф5 Ф6
654. Прыгодзіч, З. К. Арцёмкавы канікулы : аповесць пра летнія прыгоды на ўлонні прыроды / Зіновій Прыгодзіч ; малюнкі Уладзіміра Сытчанкі. - Мінск : Звязда, 2016. - 126, [1] с. ББК 84(4Беи)6 БП№4 БП №1 БП№2 ДО Ф9
655. Пушкин, А. С. Дубровский : [для среднего школьного возраста] / А. Пушкин ; художник А. Симанчук. - Москва : Искателькнига, [2016]. - 62, [1] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)1 Ф5 Ф8 БП№3 БП№4
656. Пушкин, А. С. Евгений Онегин : [для старшего школьного возраста] / А. Пушкин ; художник Е. Самокиш-Судковская. - Москва : Искательпресс, 2015. - 166, [1] с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)1 БП№4 БП№3 ДО Ф5
657. Пушкин, А. С. Капитанская дочка : [для среднего школьного возраста] / А. Пушкин ; художник А. Симанчук. - Москва : Искательпресс, [2016]. - 94, [1] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)1 Ф5 Ф8 БП№3 БП№4
658. Пушкин, А. С. Повести : [для старшего школьного возраста] / А. Пушкин ; художник А. Симанчук. - Москва : Искательпресс, 2015. - 158, [1] с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)1 ДО БП№2 БП№4 Ф8
659. Пушкин, А. С. Повести покойного Ивана Петровича Белкина : [для среднего школьного возраста] / А. Пушкин. - [Москва] : Искателькнига, [2016]. - 62, [1] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)1 Ф5 Ф7 ДО БП №1 БП№2 БП№3 БП№4
660. Пушкин, А. С. Стихи и сказки : [для младшего школьного возраста] / Александр Пушкин ; художник Иван Цыганков. - Москва : Либри пэр бамбини, 2017. - 78, [1] с.. - (Библиотека школьника) ББК 84(2=411.2)1 Ф5 БП№3 БП№4 БП№2 ДО Ф8
661. Пяшко, І. Р. Сінія васількі : апавяданні / Іван Пяшко. - Гродна : ЮрСаПрынт, 2015. - 195, [1] с. ББК 84(4Беи)6 БП№3 ДО Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф10
662. Разанаў, А. Францыск Скарына. Маем найбольшае самі : кніга перастварэнняў Алеся Разанава / [рэдакцыйны савет: А. Бадак і інш. ; прадмова А. Сушы]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2017. - 223 с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ Ф1 Ф2 Ф3 Ф4
663. Распе, Р. Э. Путешествия барона Мюнгаузена : [для среднего школьного возраста] / Э. Распе ; художник И. Цыганков. - [Москва] : Искательпресс, [2016]. - 94, [2] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(4Гем) Ф7 Ф8 БП№3
664. Распутин, В. Г. Уроки французского : рассказы / В. Распутин. - Москва : Искателькнига, 2017. - 94, [2] с.. - (Школьная классика) ББК 84(2=411.2)6 ДО БП№2 БП №1 БП№3 БП№4 Ф1 Ф8 Ф5
665. Ремарк, Э. М. Триумфальная арка : [роман / Эрих Мария Ремарк. - Москва : АСТ, 2017. - 575 [1] с.. - (Эксклюзивная классика) ББК 84(4Гем) БП№4 Ф2
666. Робертс, Н. Женская месть / Нора Робертс ; [перевод с английского Л. Желоховцевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 544 с.. - (Романтическое настроение) ББК 84(7Сое) ГЦБ
667. Робертс, Н. Посмертный портрет : [роман] / Нора Робертс ; [перевод с английского Е. Каца]. - Москва : Эксмо, 2004. - 384 с.. - (Следствие ведет Ева Даллас) ББК 84(7Сое) ГЦБ
668. Рогожкин, Д. А. Царь Симеон и Иван Грозный : [историческая повесть] / Дмитрий Рогожкин. - Москва : Аквилегия-М, 2012. - 224 с. ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 ДО Ф2
669. Рой, О. Ю. Повторный брак [Звукозапись]: роман / Олег Рой ; [читает Елена Калабина]. - Москва : Аудиокнига, 2014. - 1 зв. диск (11 часов) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
670. Рой, О. Ю. Тайна : [роман] / Олег Рой. - Москва : "Э", 2016. - 352 с.. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
671. Романова, Г. В. Без вины преступница : [роман] / Галина Романова. - Москва : "Э", 2017. - 320 с.. - (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой) ББК 84(2=411.2)6 Ф9
672. Романова, Г. В. Закон сильной женщины : [роман] / Галина Романова. - Москва : "Э", 2017. - 320 с.. - (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой) ББК 84(2=411.2)6 Ф9
673. Романова, Л. В. Дети пустоты : [повесть] / Любовь Романова. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 544 c.. - (Пройти по Краю) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф8
674. Романова, Л. В. Люди крыш : [повесть] / Любовь Романова. - Москва : Аквилегия-М, 2018. - 448 c.. - (Пройти по Краю) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф8
675. Романова, Л. В. Ночь саламандры : [повесть] / Любовь Романова. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 560 c.. - (Пройти по Краю) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф8
676. Рублеўская, Л. І. Авантуры Пранціша Вырвіча, здрадніка і канфедэрата : раман прыгодніцкі і фантасмагарычны / Людміла Рублеўская. - Мінск : Звязда, 2017. - 362, [1] с.. - (Святло мінуўшчыны) ББК 84(4Беи)6 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф12
677. Русакова, Т. Город, которого нет : [фантастическая повесть] / Татьяна Русакова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 288 с.. - (Современность и фантастика) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 ДО Ф2 Ф9 Ф5
678. Русакова, Т. Корона страны невидимок : [фантастическая повесть] / Татьяна Русакова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 256 с.. - (Долина чудес) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 Ф7 Ф8 Ф10
679. Рыбік, Н. А. Скрыжаванні : кніга прозы / Ніна Рыбік. - Мінск : Звязда, 2013. - 188, [2] с. ББК 84(4Беи)6 ДО Ф8
680. Рыбаков, А. Н. Бронзовая птица : [для среднего школьного возраста] / Анатолий Рыбаков ; художник А. Симанчук. - Москва : Искательпресс, 2015. - 159, [1] с. ББК 84(2=411.2)6 БП№3
681. Рыбаков, А. Н. Выстрел : [повесть / Анатолий Рыбаков ; художник А. Симанчук. - Москва : Искателькнига, 2016. - 158, [2] с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)6 БП№3
682. Рыбаков, А. Н. Кортик : [повесть / Анатолий Рыбаков ; художник А. Симанчук. - Москва : Искателькнига, 2015. - 173, [3] с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)6 БП№3
683. Рысаева, Н. С. Шебуршуша и ее друзья : сказки / Наталья Рысаева ; [художник И. В. Афанасьева]. - Минск : Адукацыя i выхаванне, 2014. - 63 с. ББК 84(4Беи)6 Ф2 Ф7 ДО БП№3 БП№4
684. Салтыков-Щедрин, М. Е. Все сказки [Звукозапись]: сборник / М. Е. Салтыков-Щедрин ; [читает Вячеслав Герасимов]. - Москва : Ардис, 2010. - 1 зв. диск (время звучания 12 часов 52 минуты) ББК 84(2=411.2)1 Ф12
685. Самаров, С. В. Ликвидация Докхантера / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2016. - 320 с.. - (Спецназ ГРУ) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
686. Севярынец, Г. К. Дзень Святога Патрыка : [раман] / Ганна Севярынец. - Мінск : Регистр, 2017. - 235 с. ББК 84(4Беи)6 ДО
687. Сенкевич, Г. Комо грядеши [звукозапись]: [исторический роман: перевод с польского] / Генрик Сенкевич ; [читает Станислав Федосов]. - Москва : Ардис, 2012. - 2 звуковsых диска ( время звучания 28 часов 22 минуты). - (Историческая библиотека) ББК 84(4Пол) Ф12
688. Сент-Экзюпери, А. де Маленький принц : [для среднего школьного возраста] / Антуан де Сент-Экзюпери ; [перевод с французского Н. Галь ; рисунки автора]. - Москва : Эксмо, 2017. - 112 с. ББК 84(4Фра) БП №1 БП№3 БП№4
689. Сент-Экзюпери, А. де Маленький принц : [сказочная повесть] / Антуан де Сент-Экзюпери ; рисунки автора; перевод Норы Галь. - Москва : Эксмо, 2014. - 112 с., ил.. - (Книги - мои друзья) ББК 84(4Фра) Ф9
690. Серебрякова, Е. Эксперимент : [роман] / Елена Серебрякова. - Минск : Букмастер, 2014. - 248, [3] с.. - (Современный женский роман). - (Бестселлер) ББК 84(2=411.2)6 БП№2 Ф2 Ф8 БП№4 Ф5 Ф10 ГЦБ Ф1 ДО
691. Серов, Н. И. Triolets / Николай Серов ; [иллюстрации В. Ершовой ; фото А. Лещинского]. - Минск : Конфидо, 2013. - 247 с. + 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 84(4Беи)6 ГЦБ
692. Серов, Н. И. Над озером Белым : стихи / Н. И. Серов ; ил. А. Лещинский, О. Кончуга. - Минск : Конфидо, 2008. - 415 с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ
693. Сетон-Томпсон, Э. Рассказы о животных : [для среднего школьного возраста] / Э. Сетон-Томпсон ; перевод с английского Н. Чуковского ; рисунки автора. - Москва : Искателькнига, 2017. - 127 с.. - (Школьная классика) ББК 84(7Кан) Ф5 БП №1 БП№4 Ф1 Ф2 Ф6 Ф7 Ф8 Ф10 ДО
694. Ситников, Ю. В. Книга теней : повесть / Юрий Ситников. - Минск : Книжный Дом : Литера Гранд, 2017. - 253, [2] с.. - (Невероятные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф1 Ф5
695. Ситников, Ю. В. Маска для злодея : [повесть / Юрий Ситников. - Минск : Букмастер, 2013. - 320 с.. - (Таинственные приключения) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф1 Ф4 Ф7 ДО
696. Ситников, Ю. В. По следу неизвестного : повесть / Юрий Ситников. - Минск : Книжный Дом : Литера Гранд, 2017. - 255 с.. - (Невероятные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф5
697. Ситников, Ю. В. Улика на память : [повесть / Юрий Ситников. - Минск : Букмастер, 2015. - 253, [2] с.. - (Таинственные приключения) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф4
698. Ситников, Ю. В. Чужие секреты : [повесть / Юрий Ситников. - Минск : Букмастер, 2015. - 253, [2] с.. - (Таинственные приключения) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф4
699. Ситников, Ю. Кот : [повесть] / Юрий Ситников. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 398, [2] с.. - (Тузик, Мурзик и другие...) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф5 Ф7 Ф10
700. Ситников, Ю. Я иду тебя искать : [повесть] / Юрий Ситников. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 254, [2] с.. - (Перекресток) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф7
701. Скобелев, Э. М. Самое прекрасное место на земле : сказки / Скобелев Э. М. ; [иллюстрации учащихся Минской государственной гимназии-колледжа искусств (преподаватель Р. М. Тимохова)]. - Минск : Беловагрупп, 2017. - 223 с. ББК 84(4Беи)6 ДО БП№2 БП №1 БП№3 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10
702. Скобелева, Е. Король для Снежной королевы : [повести] / Катерина Скобелева . - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 192 c.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№4 Ф7 Ф10
703. Скребицкий, Г. А. Лесной голосок : рассказы / Г. Скребицкий ; художник В. Дугин. - Москва : Искателькнига, 2015. - 45, [2] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№4
704. Скребицкий, Г. А. Лесной голосок : рассказы / Г. Скребицкий ; художник В. Дугин. - Москва : Искателькнига, 2017. - 93, [2] с.. - (Школьная классика) ББК 84(2=411.2)6 Ф5 БП№4 БП№3 БП №1
705. Скрябина, Л. В. Моль для гламура : роман / Лидия Скрябина. - Москва : Центрполиграф, 2007. - 398, [1] с.. - (Любовь & money) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ БП№3 Ф3 Ф4 Ф9
706. Сладков, Н. И. Лесные сказки : [для младшего школьного возраста] / Николай Сладков ; [художник В. Дугин]. - Москва : Либри пэр бамбини, 2015. - 45, [2] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№4 Ф6
707. Смелик, Э. В. Полный ноль : [фантастико-приключенческая повесть] / Эльвира Смелик. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 320 с.. - (Современность и фантастика) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 БП№3 Ф5 Ф7 Ф8
708. Смелик, Э. В. Пятое время года : [повесть] / Эльвира Смелик, Александр Осипов. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 272 с.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 Ф2 Ф5
709. Соболевский, Д. По ту сторону зеркал : [приключенческая повесть / Дмитрий Соболевский. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 224 с. ББК 84(2=411.2)6 БП №1 ДО Ф2 Ф4 Ф5
710. Соковенина, Е. Ф. Никаких животных! : [повесть] / Елена Соковенина. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 192 с.. - (Тузик, Мурзик и другие) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 ДО Ф7 Ф6 Ф5
711. Спаркс, Н. Послание в бутылке : [роман] / Николас Спаркс ; [перевод с английского Г. Весниной]. - Москва : АСТ, 2016. - 382, [2] с.. - (Романтика любви) ББК 84(7Сое) ГЦБ
712. Степанова, Е. Г. Безымянный цветок = Безыменная кветка = Unknown flower : сказка / Есения Степанова ; [первод на белорусский язык Т. А. Ивановой ; перевод на английский язык М. Б. Тарнопольской ; художник В. П. Слаук]. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015. - 23 с. ББК 84(4Беи)6 БП№4 Ф2
713. Стома, В. І. У нерушы дзікай прыроды : аповесці, апавяданні, замалёўкі / Вячаслаў Стома. - Мінск : Беларусь, 2017. - 333, [2] с.. - (Школьная бібліятэка) ББК 84(4Беи)6 БП№3 ДО Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10
714. Стома, В. И. Приключения зайчика Рваное Ухо / Вячеслав Стома. - Минск : Минская фабрика цветной печати, 2003. - 47 с.. - (Мир природы) ББК 84(4Беи)6 Ф4 Ф5 Ф7 Ф10 Ф12 ДО ГЦБ
715. Стругацкий, А. Н. Обитаемый остров [Звукозапись]/ Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий ; [читает Кирилл Гребенщиков]. - Москва : Ардис, 2013. - 2 звуковых диска (время звучания 12 часов 48 минут) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
716. Стругацкий, А. Н. Отягощенные злом [Звукозапись]/ Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий ; [читает Александр Кокшаров]. - Москва : Равновесие, 2010. - 2 звуковых диска (время звучания 07 часов 54 минуты) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
717. Стругацкий, А. Н. Стажеры : [фантастический роман] / Аркадий и Борис Стругацкие. - Москва : АСТ, 2016. - 255, [1] с.. - (Книги братьев Стругацких) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф5 Ф10 Ф12
718. Стругацкий, А. Н. Страна багровых туч : [фантастический роман] / Аркадий и Борис Стругацкие. - Москва : АСТ, 2017. - 351, [1] с.. - (Книги братьев Стругацких) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№3 БП№4 БП№2 ДО Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф10
719. Стэльмах , А. А. Дуб і крумкач : казка / Алена Стэльмах ; [мастак У. Лукашык]. - Мінск : Звязда, 2016. - 23 с. ББК 84(4Беи)6 ДО БП№2 БП№4 Ф5 Ф8
720. Сундуков, И. А. Рукодельница : стихи о труде для девочек / Иван Сундуков ; [художник С. Стаховская]. - Минск : Звязда, 2016. - 31, [1] с. ББК 84(4Беи)6 БП№3 БП№4 Ф6 ДО Ф5 Ф7 Ф8 Ф3
721. Сундуков, И. А. Я учусь мастерить : стихи о труде для мальчиков / Иван Сундуков ; [художник С. Стаховская]. - Минск : Звязда, 2016. - 38, [1] с. ББК 84(4Беи)6 БП№4 ДО Ф2
722. Супрановіч, Т. І. Халодны дзень і цёплы вечар : [аповесці, апавяданні] / Таіса Супрановіч ; [прадмова А. Рагулі]. - Мінск : Звязда, 2017. - 203, [2] с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ Ф1 Ф2 Ф4 Ф9
723. Тагор, Р. Гитанджали: Жертвенные песнопения = Gitanjali: Song Offerings / Рабиндранат Тагор ; [перевод с английского Н. А. Пушешникова; художник Г. Г. Поплавский]. - Минск : Мастацкая лiтаратура, 2006. - 135с. ББК 84(5Инд) Ф2 Ф8 Ф1 Ф4 ГЦБ
724. Тамоников, А. А. Бронебойный диалог : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : "Э", 2015. - 352 с.. - (Грозовые ворота) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
725. Тамоников, А. А. Вершитель правосудия : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2015. - 320 с.. - (Тамоников. Проект "ЭЛЬБА") ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
726. Тамоников, А. А. Прерванный полет "Боинга-737" : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2015. - 320 с.. - (Тамоников. Проект "ЭЛЬБА") ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
727. Татаринов, Ю. А. Барбара Радзивилл : роман / Юрий Татаринов. - Минск : Регистр, 2016. - 240с. ББК 84(4Беи)6 БП№4 Ф2 Ф4 Ф12
728. Татаринов, Ю. А. Завещание князя Гедимина : проза / Юрий Татаринов. - Минск : Регистр, 2014. - 273с. ББК 84(4Беи)6 Ф2 Ф4 Ф5 Ф12 БП №1 БП№4
729. Твардовский, А. Т. Василий Теркин : книга про бойца / А. Твардовский ; художник В. Гальдяев. - Москва : Либри пэр бамбини, 2017. - 175 с. ББК 84(2=411.2)6 Ф5 БП №1 БП№3 БП№4 Ф1 Ф8
730. Твардовский, А. Т. Василий Теркин: книга про бойца [Звукозапись]/ А. Твардовский ; [читает Владимир Маслаков]. - Москва : Аудиокнига, 2012. - 1 зв. диск (3 ч. 30 мин.). - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
731. Твен, М. Приключения Гекльберри Финна : [для среднего школьного возраста] / Марк Твен ; [перевод с английского А. Муравьевой]. - Москва : Либри пэр бамбини, 2016. - 190, [1] с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(7Сое) Ф2 БП№4
732. Твен, М. Приключения Тома Сойера : [роман / Марк Твен ; [перевод с английского Н. Дарузес ; иллюстрации В. Челака]. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [2] c. [8] л. цв. ил.. - (Школьное чтение) ББК 84(7Сое) БП №1 БП№3 БП№4 Ф5 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф7 Ф12
733. Тендряков, В. Ф. Собрание сочинений [Звукозапись]/ Владимир Тендряков ; [текст читают: В. Смехов, М. Суханов, С. Гармаш, М. Горевой, А. Клюквин, Н. Фоменко]. - Москва : ИД СОЮЗ, 2017. - 5 зв. дисков ( общее время звучания 76 часов 29 минут ). - (Аудиокнига) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
734. Токарева, В. С. Джентльмены удачи [Звукозапись]/ Виктория Токарева ; [читает Елена Шульман]. - Москва : Аудиокнига, 2009. - 1 зв. диск (2 ч. 30 мин.). - (Бестселлер) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
735. Токарева, И. А. Волшебные мастерские, или Приключения Тима в Дудутках : [для младшего и среднего школьного возраста] / Ирина Токарева ; [художник Н. И. Иванчик]. - Минск : Народная асвета, 2017. - 56, [3] с.. - (Сказки для вундеркиндов) ББК 84(4Беи)6 ДО БП№2 БП№3 Ф2 Ф5 Ф8
736. Токарева, И. А. Умные контейнеры, или Тим против монстра Сорму : [для младшего и среднего школьного возраста] / Ирина Токарева ; [художник А. К. Алешина]. - Минск : Народная асвета, 2017. - 47 с.. - (Сказки для вундеркиндов) ББК 84(4Беи)6 ДО БП№2 Ф5 Ф8
737. Токмакова, И. П. Аля, Кляксич и другие : [сказки / Ирина Токмакова ; [художник Л. Токмаков]. - Москва : Эксмо, 2016. - 640 с. ББК 84(2=411.2)6 Ф6 БП№4
738. Толстой, А. Н. Детство Никиты : [повесть / Алексей Толстой ; [художник П. Гавин]. - Москва : Искателькнига, 2017. - 111 с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)6 ДО БП№2 БП №1 БП№3 БП№4 Ф5 Ф2
739. Толстой, Л. Н. Детство : [повесть] / Лев Толстой. - Москва : Эксмо, 2016. - 191, [1] с. ББК 84(2=411.2)1 БП №1 БП№3 БП№4 БП№2 Ф5 Ф7 Ф8 Ф10
740. Толстой, Л. Н. Кавказский пленник : рассказы / Л. Толстой. - [Москва] : Либри пэр бамбини, [2016]. - 61, [2] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)1 Ф5 БП№3 БП№4
741. Толстой, Л. Н. Отрочество : [повесть] / Лев Толстой. - Москва : Эксмо, 2016. - 159, [1] с. ББК 84(2=411.2)1 БП №1 БП№3 БП№4 БП№2 Ф5 Ф7 Ф8 Ф10
742. Толстой, Л. Н. Филипок : [рассказы, были, басни / Лев Толстой. - Москва : Искателькнига : Либри пэр бамбини, 2016. - 96, [1] с. ББК 84(2=411.2)1 Ф5 БП№3 БП№4
743. Томах, Т. В. Правила цветного времени : [сказочно-фэнтезийная повесть] / Татьяна Томах. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 352 с.. - (Долина чудес) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 ДО Ф2
744. Трауб, М. Тетя Ася, дядя Вахо и одна свадьба : [роман] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2014. - 320 с.. - (Проза Маши Трауб) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
745. Трахименок, С. А. Тунгусский болид : мистический роман / Сергей Трахимёнок. - Минск : Мастацкая літаратура, 2014. - 349, [1] с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ
746. Тургенев, И. С. Ася : повесть, рассказы / И. Тургенев. - [Москва] : Искателькнига, [2016]. - 62, [1] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)1 Ф5 Ф8 ДО БП№2 БП№3
747. Тургенев, И. С. Записки охотника : рассказы / И. Тургенев. - Москва : Искательпресс, 2015. - 206, [2] с. ББК 84(2=411.2)1 Ф5 БП №1 БП№3 БП№4
748. Уайльд, О. Кентервильское привидение : [для среднего школьного возраста] / Оскар Уайльд ; [перевод с английского Е. Кузьмина; художник А. Симанчук]. - Москва : Либри пэр бамбини, 2016. - 45, [3] с. ББК 84(4Вел) ДО БП№2
749. Уайльд, О. Сказки : [для среднего школьного возраста] / О. Уайльд ; [перевод с английского Е. Кузьмина ; художники: П. Гавин и др.]. - Москва : Искательпресс, [2014]. - 45, [3] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(4Вел) Ф6 Ф8
750. Уланова, И. Шампанское для аферистки : [роман] / Ирина Уланова. - Минск : Букмастер, 2014. - 379, [2] с.. - (Современный остросюжетный роман) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 ГЦБ Ф2 Ф5
751. Успенский, Э. Н. Вниз по волшебной реке : [сказочная повесть] / Э. Успенский ; [художник В. Чижиков]. - Москва : АСТ, 2017. - 222, [2] с.. - (Дошкольное чтение) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4
752. Успенский, Э. Н. Про Веру и Анфису : [сказочные истории / Э. Успенский ; [художник Г. Соколов]. - Москва : АСТ, 2016. - 124 с.. - (Самые лучшие сказки) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф2 Ф3 Ф4 Ф6 Ф7 Ф8 Ф10
753. Устинов, А. NEXT-2. Кн. 3. Чужая война : роман / Александр Устинов. - Москва : Центрполиграф, 2004. - 317, [1] с. ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ Ф4
754. Устинов, А. NEXT-2. Кн. 4. Во имя любви : роман / Александр Устинов. - Москва : Центрполиграф, 2004. - 317, [1] с. ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ БП№3 Ф2 Ф4
755. Устинова, Т. В. На одном дыхании! : роман / Татьяна Устинова. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 384с.. - (Первая среди лучших) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
756. Ушинский, К. Д. Рассказы : [для младшего школьного возраста] / К. Ушинский ; художник И. Цыганков. - Москва : Искателькнига, 2015. - 47 с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)1 ДО БП№2 БП №1 БП№4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8
757. Ушинский, К. Д. Рассказы и сказки : [для младшего школьного возраста] / К. Ушинский ; художник В. Дугин. - Москва : Искателькнига, 2015. - 62 с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)1 Ф5 БП №1 БП№3 БП№4
758. Фадеева, С. В. Сказки дедушки Рака : сборник сказок / Светлана Фадеева ; [художник Е. О. Солодун]. - Минск : Беларусь, 2017. - 121, [1] с. ББК 84(4Беи)6 БП№3 БП№4 Ф5 Ф4
759. Фадеева, С. В. Таинственное исчезновение : сказка / Светлана Фадеева ; [художник Е. О. Солодун]. - Минск : Беларусь, 2016. - 36, [2] с. ББК 84(4Беи)6 Ф5 БП№3 БП№4 ДО Ф4 Ф7
760. Фаулз, Д. Пять повестей : повести ; [перевод с английского]. - Москва : АСТ, 2008. - 445, [1] с. ББК 84(4Вел) ГЦБ
761. Федоров, Н. Т. Кому улыбается Джоконда? : [веселая повесть в рассказах / Николай Федоров. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 224 с.. - (Школьные прикольные истории) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП №1 БП№4 Ф2 БП№2
762. Филатов, Л. А. Про Федота-стрельца, удалого молодца : [сказка] / Леонид Филатов ; иллюстрации Е. Глейзер. - Москва : Астрель, 2012. - 127, [1] с. ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф3
763. Филлипс, С. Э. Спичка. Книга 2 : [роман в 2-х книгах: перевод с английского] / Сьюзен Элизабет Филлипс. - Москва : АСТ, 2000. - 350 с.. - (Современный любовный роман) ББК 84(7Сое) ГЦБ
764. Фицджеральд, Ф. С. Ночь нежна : [роман] / Фрэнсис С. Фицджеральд ; [перевод с английского Е. Калашниковой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 478, [1] с.. - (pockebook) ББК 84(7Сое) Ф2
765. Фонвизин, Д. И. Недоросль : комедия в пяти действиях / Д. Фонвизин ; художник Т. Плетнева. - [Москва] : Либри пэр бамбини, [2017]. - 59, [1] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)1 Ф5 Ф6 Ф8 БП№3 БП№4
766. Фраерман, Р. И. Дикая собака динго, или повесть о первой любви : [для среднего школьного возраста] / Р. Фраерман. - Москва : Либри пэр бамбини, 2017. - 141, [1] с. ББК 84(2=411.2)6 БП№4 БП№3 БП №1 БП№2 ДО Ф5
767. Фрижак, Э. Гетера [Звукозапись]: роман / Эдмонд Фрижак ; [читает Станислав Иванов]. - Москва : Седьмая книга, 2012. - 1 звуковой диск (время звучания 576 минут) ББК 84(4Фра) Ф12
768. Фролов, А. Е. По следам корркобана : [фантастическая повесть] / Андрей Фролов. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 416 с.. - (Современность и фантастика) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 БП№2 ДО Ф5
769. Харден, Б. Побег из лагеря смерти / Блейн Харден ; [перевод с английского Д. А. Куликова]. - Москва : Эксмо, 2015. - 350 с.. - (Книги, о которых говорят) ББК 84(7Сое) БП№4 Ф3
770. Харрис, Д. Ежевичное вино : [роман] / Джоанн Харрис ; [перевод с английского А. Килановой]. - Москва : "Э", 2017. - 430, [2] с.. - (Pocketbook ) ББК 84(4Вел) БП№3 БП№4
771. Хващевская, О. А. Не любовь : роман / Оксана Хващевская. - Минск : Регистр, 2015. - 383 с. ББК 84(4Беи)6 Ф2 Ф4 Ф5 Ф8 Ф9 Ф12 БП №1 БП№4
772. Хиггинс, М. К. Вся в белом / Мэри Хиггинс Кларк, Алафер Берк ; [перевод с английского Ю. Р. Соколова]. - Москва : "Э", 2017. - 320 с. ББК 84(7Сое) Ф9
773. Храпов, Н. В. Лесная Золушка : [повесть в рассказах] / Николай Храпов. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 192 с.. - (Тузик, Мурзик и другие) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 Ф2 Ф7 Ф6
774. Цанунін, У. Я. Люстэрка : вершаваныя анекдоты і гумарыстычныя вершы / Уладзімір Цанунін. - Мінск : Чатыры чвэрці, 2017. - 119 с.. - (Несур'ёзна пра сур'ёзнае) ББК 84(4Беи)6 Ф9 ГЦБ
775. Цвирка, К. Волчий остров : [роман] / Константин Цвирка. - Минск : Букмастер, 2012. - 320 с. ББК 84(4Беи)6 Ф8 ГЦБ
776. Цыпкин, А. Е. Женщины непреклонного возраста и другие беспринцЫпные истории [Звукозапись]/ Александр Цыпкин ; [исполнение: Артур Ваха, Павел Деревянко, Данила Козловский и др.]. - Москва : Аудиокнига, 2016. - 1 зв. диск (4 ч. 30 мин.) ББК 84(2=411.2)6 Ф12
777. Чаплина, В. В. Крылатый будильник : [рассказы / В. Чаплина ; [художник Б. Игнатьев]. - Москва : Искателькнига, 2017. - 94 с.. - (Школьная классика) ББК 84(2=411.2)6 Ф5 БП№3 БП№4 Ф8
778. Чаплина, В. В. Рассказы : [для младшего школьного возраста] / Вера. Чаплина ; [художник Б. Игнатьев]. - Москва : Либри пэр бамбини, 2017. - 79 с.. - (Библиотека школьника) ББК 84(2=411.2)6 ДО БП№2 БП№4
779. Чаргінец, М. І. Sons / Nickolai Cherginets ; translated from Russian by Mikhail Goldenkov. - Minsk : Four Quarters, 2013. - 229, [1] с. ББК 84(4Беи)6 Ф9
780. Чарняўскі, М. Гарэм на балконе : сатыра, гумар / Мікола Чарняўскі. - Мінск : Чатыры чвэрці, 2017. - 142, [1] с.. - (Несур'ёзна пра сур'ёзнае) ББК 84(4Беи)6 БП№4 Ф2
781. Чарняўскі, М. Едзе вожык на кані : прымаўлянкі-забаўлянкі / Мікола Чарняўскі ; [мастак В. Якубоўская]. - Мінск : Звязда, 2016. - 14, [2] с.. - (Вясёлы калейдаскоп) ББК 84(4Беи)6 БП№4 Ф5 Ф7 Ф8
782. Чергинец, Н. И. Майор Ветров : [роман] / Николай Чергинец. - Минск : Харвест, 2015. - 480 с.. - (Dетектив) ББК 84(4Беи)6 ГЦБ
783. Чехов, А. П. Дом с мезонином : рассказы / А. П. Чехов. - Минск : Мастацкая літаратура, 2014. - 403 с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(2=411.2)1 Ф1 Ф5 БП№4
784. Чехов, А. П. Лошадиная фамилия : рассказы / А. Чехов ; художник В. Гальдяев. - [Москва] : Либри пэр бамбини, [2017]. - 62, [1] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)1 Ф5 Ф8 БП№3 БП№4
785. Чиркова, С. Просто жить : [роман] / Стелла Чиркова. - Минск : Букмастер, 2015. - 253, [2] с.. - (Современный роман о любви) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 ГЦБ
786. Чиркова, С. Фамильные тайны : [роман] / Стелла Чиркова. - Минск : Букмастер, 2015. - 286, [2] с.. - (Современный роман о любви) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ БП№4 Ф1 Ф5
787. Чистов, О. Немного удачи : [роман] / Олег Чистов. - Минск : Букмастер, 2014. - 224 с.. - (Современный женский роман) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ БП№4 Ф2 ДО
788. Чуковский, К. И. Весь доктор Айболит [Звукозапись]/ Корней Чуковский ; [читают Алла Човжик и Сергей Данилевич]. - Москва : Ардис, 2011. - 1 звуковой диск (время звучания 3 часа 07 минут). - (Детям от 2 до 7 лет) ББК 84(2=411.2)6 Ф12 Ф4
789. Чуковский, К. И. Серебряный герб : [автобиографическая повесть: для среднего школьного возраста] / К. Чуковский ; рисунки А. Слепкова. - Москва : АСТ, 2016. - 217, [7] с.. - (Самые настоящие мальчишки) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№3 БП№4 Ф5
790. Чуковский, К. И. Стихи и сказки : [для дошкольного возраста] / Корней Чуковский ; художники И. Цыганков, Б. Игнатьев. - Москва : Искателькнига, 2016. - 63 с.. - (Дошколятам) ББК 84(2=411.2)6 Ф1 БП№3 БП№4
791. Чулаки, М. М. Большой футбол Господень : роман / Михаил Чулаки. - Москва : Центрполиграф, 2001. - 540 с.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ Ф3 Ф9
792. Шамякін, І. П. Вазьму твой боль; Гандлярка і паэт : раман / Іван Шамякін. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2016. - 509, [2] с., [3] л. партр. ББК 84(4Беи)6 Ф7 Ф12
793. Шамякін, І. П. Сэрца на далоні [Гуказапіс]: раман / Іван Шамякін ; тэкст чытае Андрэй Каляда. - Мінск : Вышэйшая школа, сор. 2017. - 1 дыск (25 гадзін 52 мін 30 с). - (Бібліятэка школьніка) ББК 84(4Беи)6 БП№4 Ф5 Ф9 Ф12
794. Шах, С. М. Мару стаць я мастаком : вянок вянкоў санетаў / Соф'я Шах ; [мастак Д. Чупрыс]. - Мінск : Звязда, 2015. - 158, [1] с. ББК 84(4Беи)6 Ф2 Ф8
795. Шварц, Е. Л. Первоклассница : повесть / Е. Шварц ; художник П. Гавин. - Москва : Либри пэр бамбини, 2017. - 78, [2] с.. - (Библиотечка школьника) ББК 84(2=411.2)6 Ф6 Ф8 БП№4
796. Шекспир, У. Ромео и Джульетта; Отелло; Макбет : [трагедии] / Уильям Шекспир ; [перевод с английского Б. Л. Пастернака]. - Москва : АСТ, 2016. - 480 с.. - (Зарубежная классика) ББК 84(4Вел) БП №1 БП№4 Ф5 Ф7 Ф6
797. Шекспир, У. Ромео и Джульетта; Сонеты : [для среднего школьного возраста / У. Шекспир. - Москва : Либри пэр бамбини, 2017. - 158, [2] с.. - (Школьная библиотека) ББК 84(4Вел) ДО Ф6 Ф8
798. Шипошина, Т. В. Без кавычек; Поход : [молодежные повести] / Татьяна Шипошина. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 272 с.. - (16+) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 ДО Ф5 Ф9
799. Шипошина, Т. В. Светлый ангел на темной стене : [молодежная повесть] / Татьяна Шипошина. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 192 с.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф5
800. Ширяева, И. Меч и терновник : [фантастический роман] / Ирина Ширяева. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 320 c.. - (Лабиринт времени) ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 ДО Ф6 Ф10
801. Шляхов, А. Л. Доктор Данилов в МЧС / Андрей Шляхов. - Москва : АСТ, 2013. - 345, [2] с.. - (Приемный покой) ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ
802. Шолохова, Е. "Зарница" : [повесть] / Елена Шолохова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 253, [2] с.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№4 БП№2 Ф6 Ф8
803. Шолохова, Е. Девять жизней : [фантастико-приключенческие повести] / Елена Шолохова. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 240 с.. - (Современность и фантастика) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф9
804. Шолохова, Е. Запретная земля : [повесть, рассказы] / Елена Шолохова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 240 с.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 БП №1 БП№4 Ф2 Ф9 Ф10
805. Шолохова, Е. Ниже бездны, выше облаков : [молодежная романтическая повесть] / Елена Шолохова. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 320 с.. - (16+) ББК 84(2=411.2)6 БП№4 Ф5
806. Шолохова, Е. Плохой, жестокий, самый лучший : [молодежная повесть] / Елена Шолохова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 253, [2] с.. - (Современная проза) ББК 84(2=411.2)6 Ф8 Ф5 Ф7 БП№3
807. Шолохова, Е. Страна сов : [фантастическая повесть] / Елена Шолохова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 192 с.. - (Современность и фантастика) ББК 84(2=411.2)6 БП№2 БП№3 Ф5 Ф6 Ф7
808. Шорец, И. В. Аспирантура, туфельки и ... : повесть / Ирина Шорец. - Минск : Четыре четверти, 2016. - 194, [1] с. ББК 84(4Беи)6 Ф9 БП№4
809. Шоу, И. Богач, бедняк; Нищий, вор : [романы / Ирвин Шоу ; [перевод с английского И. Басавиной, И. Якушкиной, Н. Емельянниковой]. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 956, [1] с. ББК 84(7Сое) ГЦБ БП№4
810. Шулякоўскі, У. В. Жыццё за буханку хлеба : апавяданні / Уладзімір Шулякоўскі. - Мінск : Чатыры чвэрці, 2016. - 148, [2] с.. - (Дзеці вайны) ББК 84(4Бе)6 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 ДО БП№4
811. Шырко, В. Нязваны госць : [аповесці] / Васіль Шырко. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2017. - 453, [2] с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ БП №1 БП№3 БП№4 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф9 Ф10 Ф12
812. Эберс, Г. Дочь фараона [Звукозапись]: роман / Георг Эберс ; [читает Вячеслав Ахмедьяров; перевод с немецкого Д. Л. Михайловского]. - Москва : Седьмая книга, 2012. - 2 звуковых диска (время звучания 1124 минуты) ББК 84(4Гем) Ф12
813. Экхард, Р. Я и Невидимка против всех на свете : повесть / Ральф Экхард ; [перевод с немецкого А. Ревко]. - Минск : Литера Гранд : Книжный Дом, 2016. - 189, [2] с.. - (Невероятные истории) ББК 84(4Гем) БП№4 ДО Ф4
814. Экхард, Р. Я и Невидимка против монстров : повесть / Ральф Экхард ; [перевод с немецкого А. Ревко]. - Минск : Литера Гранд : Книжный Дом, 2016. - 189, [2] с.. - (Невероятные истории) ББК 84(4Гем) БП№4 ДО Ф4
815. Экхард, Р. Я, Невидимка и машина времени : повесть / Ральф Экхард ; [перевод с немецкого А. Ревко]. - Минск : Литера Гранд : Книжный Дом, 2016. - 189, [2] с.. - (Невероятные истории) ББК 84(4Гем) БП№4 ДО Ф2 Ф4
816. Элтон, Б. Номер один [Звукозапись]/ Бен Элтон ; [читает А. Клюквин; перевод с английского А. Балджи]. - Москва : Союз, 2016. - 2 зв. диска (время звучания: 14 часов 36 минут) ББК 84(7Сое) Ф12
817. Эмблер, Э. Свет дня; Грязная история : [романы] / Эрик Эмблер ; [перевод с английского И. И. Мансурова]. - Москва : Центрполиграф, 2003. - 463 с.. - (Мастера остросюжетного детектива) ББК 84(4Вел) Ф4
818. Юркин, И. З. Любви серебряная нить : сборник стихов / Иван Юркин ; [предисловие Т. Матюхиной ; фото А. Дрибаса]. - Минск : Беларусь, 2017. - 174, [1] с. ББК 84(4Беи)6 ГЦБ БП №1 БП№3 БП№4 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф9 Ф10 Ф12
819. Якімовіч, А. М. Як Заяц і Воўк сябравалі ды навукі вывучалі : казкі / Аляксей Якімовіч ; [мастак У. С. Пашчасцеў]. - Мінск : Народная асвета, 2017. - 44, [2] с.. - (Бібліятэка Асветыка) ББК 84(4Беи)6 ДО БП№2 БП№3 БП№4 Ф5 Ф4 Ф3 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9
820. Янковский, Д. В. Побочный эффект : роман / Дмитрий Янковский. - Москва : Центрполиграф, 2002. - 445с. ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ Ф3 Ф4
821. Янковский, Д. В. Флейта и ветер : роман / Дмитрий Янковский. - Москва : Центрполиграф, 2002. - 461с. ББК 84(2=411.2)6 ГЦБ Ф3
822. Янышев, Р. Р. Красные тигры : [повесть / Ренат Янышев. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 320 с. ББК 84(2=411.2)6 БП№3 БП№4 ДО Ф5 Ф8
823. Ясминска, Н. Восковой волшебник, или Сказка стучится в дверь : [для младшего школьного возраста] / Надея Ясминска ; [художник Э. Овечкина]. - Минск : Четыре четверти, 2017. - 141, [2] с. ББК 84(4Беи)6 ДО БП№2 Ф2 Ф5 Ф7
85. МАСТАЦТВА
824. Валяр'яна Жолтак [Выяўленчы матэрыял]= Валериана Жолток = Valyaryana Zholtak : [альбом / аўтар тэксту і складальнік Н. Л. Сяліцкая ; пераклад на англійскую мову: А. В. Валасач]. - Мінск : Беларусь, 2015. - 94, [1] с.. - (Славутыя мастакі з Беларусі) ББК 85.143(4Беи)я6 Ф12
825. Великие композиторы. Моцарт Вольфганг Амадей [Звукозапись]: музыкальный сборник. - Москва : Ардис, 2011. - 1 зв. диск (7 часов 05 минут). - (Музыка на все времена) ББК 85.315 Ф12
826. Великие композиторы. Шопен Фредерик [Звукозапись]: музыкальный сборник. - Москва : Ардис, 2012. - 1 зв. диск (6 часов 36 минут). - (Музыка на все времена) ББК 85.315 Ф12
827. Православный мир [Изоматериал]= Праваслаўны свет = Orthodox world : образ Христа в иконографии стран Восточной Европы из музеев Беларуси, России, Сербии, Украины / авторы текстов: Е. В. Карпенко и др. ; научный редактор Е. В. Карпенко ; автор вступительной статьи А. А. Ярошевич]. - Минск : Звязда, 2015. - 227 с. ББК 85.147 ГЦБ
828. Шторы, ламбрекены, занавески : [перевод с английского]. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 128 с. ББК 85.128 ГЦБ
829. Ван Гог, В. Письма. Голландский период [звукозапись]/ Винсент Ван Гог ; [читает Илья Бобылев]. - Москва : Говорящая книга, 2006. - 2 звуковых диска (время звучания: 22 часа 07 минут). - (Судьба и творчество) ББК 85.103(4Нид) Ф12
830. Дмитриевская, Е. Р. Федор Шаляпин. Царь - бас Федор Иванович / Е. Р. Дмитриевская, В. Н. Дмитриевский. - Москва : Олимп : Смоленск : Русич, 1998. - 464 с.. - (Человек-легенда) ББК 85.335.41(2) ГЦБ
831. Залуский, И. Ген Огинского : [посвящается 250-летию со дня рождения Михала Клеофаса Огинского] / Иво Залуский ; [вступительная статья О. В. Дадиомовой, С. Н. Немогай]. - 2-е изд., дополненное. - Минск : Четыре четверти, 2015. - 346 с. ББК 85.313(4Пол) ГЦБ
832. Качан, Г. К. Куклы : обереги, обрядовые, игровые / Г. К. Качан ; [фото Д. В. Васильевой]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2017. - 85, [2] с.. - (Энциклопедия народного мастера) ББК 85.126 ДО БП№2 БП№4 Ф3 Ф7 Ф8 Ф10
833. Колесникович, Н. А. Новогодние чудеса своими руками : 10 оригинальных поделок / Наталья Колесникович. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. - 23 с.. - (Серия "Мастерим с детьми") ББК 85.12 Ф3 Ф8 БП№4
834. Кошевар, Д. В. Мировая художественная культура : для детей среднего и старшего школьного возраста / Дмитрий Кошевар. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2016. - 159 с.. - (Лучшая коллекция школьника) ББК 85(0) Ф2
835. Макгиллиган, П. Джек Николсон / Патрик Макгиллиган ; [перевод с английского Г. В. Бажановой]. - Москва : Центрполиграф, 1999. - 521, [2] с., [16] л. ил. ББК 85.374.3(7Сое) ГЦБ Ф4
836. Мдивани, Т. Г. Композиторы Беларуси / Т. Г. Мдивани, В. Г. Гудей-Каштальян ; [предисловие Т. Г. Мдивани]. - Минск : Беларусь, 2014. - 478, [1] с. ББК 85.313(4Беи) ДО
837. Ремишевский, К. И. История, ожившая в кадре : белорусская кинолетопись / К. И. Ремишевский ; [научный редактор В. В. Гниломедов]. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 222, [1] с. + 1 электронный оптический диск (CD-R) ББК 85.373(4Беи) ГЦБ
838. Репина, Т. А. Аппликация соломкой / Т. А. Репина. - Минск : Беларусь, 2012. - 132 с. ББК 85.125 БП№4 ГЦБ Ф3
839. Счастный, В. Г. Лев Бакст: жизнь пером Жар-птицы : эссе / Владимир Счастный. - Минск : Четыре четверти, 2016. - 149, [1] с., [12] л. цв. ил. ББК 85.143(2) ГЦБ Ф3 Ф9
840. Уладамірская, В. В. Саломапляценне [Выяўленчы матэрыял]: ілюстраваны майстар-клас / В. В. Уладамірская. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2017. - 87 с.. - (Энцыклапедыя народнага майстра) ББК 85.125 ДО БП№2 БП№3 БП№4 Ф3 Ф5 Ф7
841. Шатько, Е. Г. Колокольный звон Белой Руси: тысячелетие традиции / Елена Геннадьевна Шатько. - Минск : Братство в честь Святого Архистратига Михаила, 2015. - 608 с. + 2 электронных оптических диска (DVD-ROM) ББК 85.318(4Беи) ГЦБ
86. РЭЛIГIЯ. АТЭIЗМ
842. Джидду Кришнамурти / [автор-составитель Александр Грицанов]. - Минск : Книжный Дом, 2011. - 320 с.. - (Тайны Посвящённых) ББК 86.39 БП№2 ДО Ф3
843. Дивный старец Серафим [Звукозапись]: Жизнь и наставления преподобного Серафима Саровского ; [читает Александр Андрианов]. - Москва : Дионика, 2005. - 1 зв. диск ( 6 часов звучания ) ББК 86.37 Ф12
844. Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Францыска Скарыны = Book heritage of Francysk Skaryna / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; адказны рэдактар А.А. Суша Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Вяртанне. - факсімільнае ўзнаўленне. - Мінск, 2017. - 195с. ББК 86.37-2 ГЦБ
845. Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Францыска Скарыны = Book heritage of Francysk Skaryna / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; адказны рэдактар А.А. Суша Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 10; Другая кніга Царстваў. - факсімільнае ўзнаўленне. - Мінск, 2014. - 135] с. ББК 86.37-2 ГЦБ
846. Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Францыска Скарыны = Book heritage of Francysk Skaryna / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; адказны рэдактар А.А. Суша Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 11; Трэцяя кніга Царстваў. - факсімільнае ўзнаўленне. - Мінск, 2014. - 158 с. ББК 86.37-2 ГЦБ
847. Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Францыска Скарыны = Book heritage of Francysk Skaryna / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; адказны рэдактар А.А. Суша Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 12; Чацвёртая кніга Царстваў. - факсімільнае ўзнаўленне. - Мінск, 2015. - 151 с. ББК 86.37-2 ГЦБ
848. Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Францыска Скарыны = Book heritage of Francysk Skaryna / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; адказны рэдактар А.А. Суша Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 13; Кніга Юдзіфі. Кніга Эсфіры. - факсімільнае ўзнаўленне. - Мінск, 2015. - 171 с. ББК 86.37-2 ГЦБ
849. Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Францыска Скарыны = Book heritage of Francysk Skaryna / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; адказны рэдактар А.А. Суша Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 14.; Псалтыр. - факсімільнае ўзнаўленне. - Мінск, 2016. - 323 с. ББК 86.37-2 ГЦБ
850. Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Францыска Скарыны = Book heritage of Francysk Skaryna / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; адказны рэдактар А.А. Суша Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 15 : Прытчы Саламона. Кніга Эклезеяст. Песня Песняў. - факсімільнае ўзнаўленне. - Мінск, 2016. - 255 с. ББК 86.37-2 ГЦБ
851. Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Францыска Скарыны = Book heritage of Francysk Skaryna / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; адказны рэдактар А.А. Суша Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 16 : Кніга Іісуса, сына Сіраха. - факсімільнае ўзнаўленне. - Мінск, 2016. - 211 с. ББК 86.37-2 ГЦБ
852. Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Францыска Скарыны = Book heritage of Francysk Skaryna / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; адказны рэдактар А.А. Суша Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 17 : Кніга мудрасці Божай. - факсімільнае ўзнаўленне. - Мінск, 2016. - 95 с. ББК 86.37-2 ГЦБ
853. Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Францыска Скарыны = Book heritage of Francysk Skaryna / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; адказны рэдактар А.А. Суша Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 18 : Плач Ераміі. Кніга прарока Даніла. - факсімільнае ўзнаўленне. - Мінск, 2017. - 171 с. ББК 86.37-2 ГЦБ
854. Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Францыска Скарыны = Book heritage of Francysk Skaryna / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; адказны рэдактар А.А. Суша Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 19 : Малая падарожная кніжка. Ч.1. - факсімільнае ўзнаўленне. - Мінск, 2017. - 495 с. ББК 86.37-2 ГЦБ
855. Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Францыска Скарыны = Book heritage of Francysk Skaryna / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; адказны рэдактар А.А. Суша Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 19 : Малая падарожная кніжка. Ч.2. - факсімільнае ўзнаўленне. - Мінск, 2017. - 479 с. ББК 86.37-2 ГЦБ
856. Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Францыска Скарыны = Book heritage of Francysk Skaryna / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; адказны рэдактар А.А. Суша Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 20 : Апостал. - факсімільнае ўзнаўленне. - Мінск, 2017. - 727 с. ББК 86.37-2 ГЦБ
857. Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Францыска Скарыны = Book heritage of Francysk Skaryna / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; адказны рэдактар А.А. Суша Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 6; Кніга Іова. - факсімільнае ўзнаўленне. - Мінск, 2014. - 138 [2] с. ББК 86.37-2 ГЦБ
858. Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Францыска Скарыны = Book heritage of Francysk Skaryna / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; адказны рэдактар А.А. Суша Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 7; Кніга Ісуса, сына Нава. - факсімільнае ўзнаўленне. - Мінск, 2014. - 135 с. ББК 86.37-2 ГЦБ
859. Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Францыска Скарыны = Book heritage of Francysk Skaryna / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; адказны рэдактар А.А. Суша Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 8; Кніга Суддзяў Ізраілевых. Кніга Руфі. - факсімільнае ўзнаўленне. - Мінск, 2014. - 171, [2] с. ББК 86.37-2 ГЦБ
860. Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Францыска Скарыны = Book heritage of Francysk Skaryna / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; адказны рэдактар А.А. Суша Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Том 9; Першая кніга Царстваў. - факсімільнае ўзнаўленне. - Мінск, 2014. - 174, [2] с. ББК 86.37-2 ГЦБ
861. Микаэль Айванхов / [автор-составитель А. А. Грицанов]. - Минск : Книжный Дом, 2011. - 318, [1] с.. - (Тайны Посвященных) ББК 86.39 БП№2 Ф1
862. Элис Бейли / [автор-составитель А. А. Грицанов]. - Минск : Книжный Дом, 2011. - 381, [2] с.. - (Тайны Посвященных) ББК 86.39 БП№2 ДО
863. Эммануил Сведенборг / [авторы-составители: А. А. Грицанов, Т. Г. Румянцева]. - Минск : Книжный Дом, 2011. - 319 с.. - (Тайны Посвященных) ББК 86.39 БП№2 ДО
864. Якоб Беме / [автор-составитель А. А. Грицанов]. - Минск : Книжный Дом, 2011. - 253, [2] с.. - (Тайны Посвященных) ББК 86.39 БП№2 ДО
865. Дэникен, Э. фон Судный день : второе пришествие богов ... / Эрих фон Дэникен. - Харьков : Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2005. - 315, [5] с. ББК 86.37-2 ГЦБ
866. Куломзина, С. С. Священная история в рассказах для детей [звукозапись]/ С. С. Куломзина ; [читает Иван Калинин]. - Москва : Деоника, 2005. - 1 звуковой диск (3 часа 03 минуты0 ББК 86.37-2 Ф12
867. Лаўрэш, Л. Л. Маламажэйкаўская царква: гістарычны нарыс / Леанід Лаўрэш ; [навуковы рэдактар, прадмова С. Марозавай]. - Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. - 113 с. ББК 86.372(4Беи)-3 ГЦБ БП №1 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф9 Ф10 Ф12
87. ФIЛАСОФСКIЯ НАВУКI
868. Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі: [у 6 тамах]. Т. 4. Асветніцтва / [І. М. Бабкоў і інш. ; рэдкалегія тома: В. Б. Евароўскі і інш.]. - Мінск : Беларуская навука, 2017. - 430, [1] с. ББК 87.3(4Беи) ГЦБ Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф9 Ф10
869. Кодекс Бусидо. Хагакурэ : Сокрытое в листве / переводы А. Боченкова, В. Горбатько ; предисловие, с. 6―17, Т. Улищенко]. - Москва : Эксмо, 2006. - 428, [3] с.. - (Антология мудрости) ББК 87.7(5Япо) ГЦБ
870. Алексейчик, А. Е. Кому пренадлежит мир : размышления о духовном здоровье / Александр Алексейчик, Вилия Таргамадзе, Яронимас Лауцюс ; перевод с литовского Е. Малиновской]. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2014. - 64 с. ББК 87.7 Ф2 Ф4
871. Бердяев, Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма / Николай Бердяев. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 221, [2] с.. - (Азбука-классика) ББК 87.3(2)6 ГЦБ
88. ПСIХАЛОГIЯ
872. Богданова, Л. А кто сказал, что будет просто? : для детей среднего школьного возраста / Лина Богданова. - Минск : Народная асвета, 2017. - 63 с.. - (В контакте) ББК 88.41 ДО Ф9 Ф6 Ф8
873. Булыгин, Е. НЛП как оно есть. Практика успеха / Егор Булычев. - Санкт-Петербург : Вектор, 2010. - 280 с. ББК 88.5 ГЦБ
874. Вуйчич, Н. Жизнь без границ [Звукозапись]: путь к потрясающе счастливой жизни / Ник Вуйчич ; [читает Валерий Смекалов]. - Москва : Аудиокнига, 2016. - 1 зв. диск (7 ч. 15 мин.). - (True Story. Книги, которые вдохновляют) ББК 88.3 Ф12
875. Гейбор, Д. Управление человеком в конфликтных ситуациях / Дон Гейбор ; [перевод с английского А.П. Исаевой]. - Москва : АСТ : АСТ Москва : Хранитель, 2006. - 346, [1] с.. - (Библиотека практической психологии) ББК 88.5 ГЦБ
876. Гиппенрейтер, Ю. Б. Как учиться с интересом [Звукозапись]: [Лучшее из "Общаться с ребенком. Как?"] / Ю. Б. Гіппенрейтер ; [читает Галина Чигинская]. - Москва : Аудиокнига, 2015. - 1 зв. диск (1 ч. 30 мин.) ББК 88.37 Ф12
877. Гиппенрейтер, Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? / Ю.Б. Гиппенрейтер. - Москва : АСТ, 2017. - 304 с. ББК 88.37 Ф2
878. Гиппенрейтер, Ю. Б. Родителям: Книга вопросов и ответов [Звукозапись]: [Что делать, чтобы дети хотели учиться. умели дружить и росли самостоятельнымъ] / Ю. Б. Гиппенрейтер ; [читает Галина Чигинская]. - Москва : Аудиокнига, 2016. - 1 зв. диск (2 ч. 20 мин.) ББК 88.8 Ф12
879. Елисеев, С. В. Как обрести и сохранить семейное счастье : гендерные консультации практикующего психолога / Сергей Елисеев. - Минск : Четыре четверти, 2015. - 152, [1] с. ББК 88.57 ГЦБ Ф1 Ф2 Ф3 Ф9
880. Елисеев, С. В. Четыре гавани нашей жизни : консультации практикующего психолога / Сергей Елисеев. - Минск : Четыре четверти, 2016. - 212, [1] с. ББК 88.4 ГЦБ Ф3 Ф9
881. Лауцюс, Я. Не уходи из своей жизни. Уйди из жизни тех людей, которые Тебя мучают / Яронимас Лауцюс ; [перевод с литовского Т. Овчинниковой, Е. Малиновской]. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2016. - 63 с. ББК 88.3 Ф1 Ф2 Ф4 Ф8 Ф10
882. Маховская, О. И. Как спокойно говорить с ребенком о жизни, чтобы потом он дал вам спокойно жить [Звукозапись]/ Ольга Маховская ; [читает Галина Чигинская]. - Москва : Аудиокнига, 2014. - 1 зв. диск (7 ч. 35 мин.) ББК 88.8 Ф12
883. Шейнов, В. П. Как управлять собой / В.П.Шейнов. - 2-е изд.. - Минск : Харвест, 2011. - 752с. ББК 88.52 Ф2
92. ДАВЕДАЧНЫЯ I БIБЛIЯГРАФIЧНЫЯ ВЫДАННI, СБОРНІКІ ГУЛЬНЯЎ, САМАРОБАК
884. 1001 вопрос для очень умных : [большая детская энциклопедия] / при участии творческого объединения "Черная курица" при Фонде Ролана Быкова ; составитель Лев Яковлев. - Минск : Современный литератор, [ 2012]. - 127 с. ББК 92 Ф9
885. Большая энциклопедия маленького профессора : о природе и погоде / составители: Т. И. Жуковская, В. Н. Лебедько, С. С. Савчук ; фото: А. П. Дрибас, В. Н. Лебедько, С. С. Савчук]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2016. - 196, [3] с.. - (Это наша с тобою земля) ББК 92 БП№3 БП№4 ДО Ф7 Ф8
886. Большая энциклопедия маленького профессора. О планете в цвете : [для среднего школьного возраста / составители: Т. И. Жуковская, Д. Д. Лемехова]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2017. - 108, [3] с.. - (Это наша с тобою земля) ББК 92 ДО БП№2 БП№3 БП№4 Ф7
887. Энциклопедия для школьников и студентов : в 12 т. / [руководитель проекта: В. И. Стражев] Энциклопедия для школьников и студентов: [в 12 т]. Т. 7. Беларуская мова / [рэдакцыйная калегія: У. У. Андрыевіч (галоўны рэдактар) і інш.]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. - 496 с. ББК 92 ГЦБ Ф9

Приложенные файлы

  • docx 83445490
    Размер файла: 161 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий